"Editor" Tarafından Eklenen Konular

Emekliler Özel Hastanede Ne Kadar Fark öder?

Devletin toplumsal sorumluluklarından birisi de vatandaşın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kurulmuş olan devlet hastaneleri aracılığı ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan bireyler ücretsiz olarak ...

Deneme Süresi Ne Kadardır?

İşverenlerin işe alım sürecinde işçi ile yaptığı deneme süresi anlaşması işe yetkin kişiyi işe alma/işçinin verilen görevden memnun olup olmaması hususundan karşılıklı sözleşmelere dayanarak belirlenen ...

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmayacak Kişiler

Dul aylığı çalışan bireyin vefat etmesi üzerine geride bıraktığı eşine devredilen maaştır. Dul aylığı cinsiyetiniz fark edilmeksizin verilmektedir. Örneğin çalışan bayan vefat ettiğinde dul aylığı ...

Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanır?

Devletin sosyal sorumluluklarından birisi olarak çalışanların haklarının tam olarak tanzim edilmesi, toplumsal açıdan büyük önem arz etmektedir. Kadrolu veya sözleşmeli olarak ağır ve yıpratıcı işlerde ...

Çalışan Yıllık İzin Hakkından Vazgeçebilir Mi?

Yıllık izin nedir, bir kurum veya kuruluşta çalışmaya başlandığında bağlı bulunduğu Sosyal Güvenik Kurulu tarafından kanun maddeleri ile belirlenmiş dinlenme süresi yıllık izindir. İşe başlandığı ...

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

İş kazası sonucunda veya yapılan meslekten ötürü yakalanılan meslek hastalığı nedeni ile vefat eden sigortalı ve sigortalı olarak çalışırken, yaşlılık aylığı/malullük aylığı alırken vefat eden, ...

Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları

Genel Sağlık Sigortası son zamanlarda oldukça yaygın bir hale gelen sigorta türüdür. Bu sigortayı isteyen herkes yaptırabilir. İster çalışın ister çalışmayın bu sigorta herkesi kapsamaktadır. ...

Sonraki Sayfa »