emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 SGK Askerlik Borçlanması Ne Kadar, Nasıl Yapılır?

2021 SGK Askerlik Borçlanması Ne Kadar, Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması hakkı, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek çalışanlara tanınmaktadır. Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olduğu süreci kapsayan askerlik borçlanması, askerlik süresi kadar sigorta priminin ödenmesine imkan tanımaktadır. Türkiye sınırları içerisinde çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigortalı olan erkek vatandaşlar, emeklilik hakkını erken yaşta elde etmek için askerlik borçlanması imkanından faydalanabilirler.

Sadece uzun veya kısa dönem askerlik görevini yerine getiren kişilerin faydalanabileceği askerlik borçlanması hakkıyla, askerlik yapılan süreci çalışıyor olarak göstermek ve prim gün sayısını doldurmak mümkündür. Askerlik borçlanması uygulaması sonrasında, kişilerin emekli olmak için beklemesi gereken gün sayısı düşmekte ve daha az çalışılarak, emeklilik hakkı elde edilmektedir. 2021 yılı için belirlenen askerlik borçlanması prim tutarları ve askerlik borçlanması uygulamasının detayları, yazı başlıkları içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Askerlik Borçlanması Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

SGK askerlik borçlanmasından faydalanılarak, sigortalı kişilerin erken dönemde emeklilik hakkı elde etmesi sağlanmaktadır. Tıpkı kadınlardaki doğum borçlanması hakkında olduğu gibi, erkeklerin askerlik yaptıkları süreçler çalışılmış olarak kabul edilmekte ve bu süreler için kişilere prim ödeme hakkı tanınmaktadır. Prim ödemeleri isteğe bağlı olarak gerçekleştirilirken, askerlik sürecinin iş süresinin kaybına sebep olmaması için askerlik borçlanması sistemi geliştirilmiştir.

SGK askerlik borçlanması hakkına sahip olan kişiler, askerlik süresinin tamamını kullanarak borçlanma yapabileceği gibi, 1 gün için de askerlik borçlanması hakkından faydalanabilir. SGK askerlik borçlanması süresi kullanılarak, kalan prim gün sayısı doldurulur ve emeklilik hakkı elde edilir. Er, erbaş, subay ve yedek subay olarak görev yapan kişilerle, askeri okulda eğitim gören kişiler, kurumda geçirdikleri tüm süreçler için askerlik borçlanması hakkı elde etmektedir.

Askerlik Borçlanması Prim Tutarı Ne Kadardır?

Askerlik borçlanması ödemeleri için 2021 yılı içerisinde belirlenen prim değerleri, kişilerin sigorta koluna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 18 aylık askerlik yapan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu sigortaları için 540 gün üzerinden, 20 bin 606 TL askerlik borçlanması yapabilirler. Asgari ücret üzerinden hesaplanan askerlik borçlanması değerleri, kişilerin aldıkları maaşlara ve ödenen prim değerine bağlı olarak, belirlenen değer üzerinden askerlik borçlanması yapmak zorundadır. Askerlik borçlanması için yapılan prim gün hesaplarında, her ayın 28 – 29 – 30 ya da 31 gün olup olmadığına dikkat edilmeksizin, her ay 30 gün üzerinden değerlendirilmekte ve 1 yıl 360 gün olarak hesaplanmaktadır.

2021 yılı içerisinde belirlenen askerlik borçlanmasının üst sınırı, aylık 894,38 TL olarak hesaplanırken, bu değerin %32’si alınmakta ve 285,20 TL’lik aylık prim değeri belirlenmektedir. çalışanların prime dayalı esas kazanç tutarı dikkate alınarak, kişilerin günlük gelirinin %32’lik bölümü hesaplanmakta ve bu değer üzerinden, askerlik borçlanmasının aylık tutarı belirlenmektedir. Askerlik borçlanması için yapılacak prim değeri hesaplamaları, prim tutarının alt ve üst sınırına göre çeşitlilik göstermekte ve her iki hesaplamada da prime dayalı esas kazanç tutarının %32’si dikkate alınmaktadır.

Askerlik Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır, Borçlanma Tutarı Neye Göre Değişmektedir?

Askerlik borçlanması prim limiti, kişilerin çalışma sürecinde ödediği prim tutarına ve SGK sigorta koluna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik borçlanması için başvuru yapan adaylar, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödemeleri gereken toplam prim tutarını öğrenebilirler.

SGK askerlik borçlanması için belirlenen prim gün hesaplaması değerleri, aşağıda sıralanmıştır:

 • 18 aylık askerlik yapan kişiler, 540 gün üzerinden askerlik borçlanması hakkı elde etmektedir. 540 gün için belirlenen en düşük askerlik borçlanması prim tutarı, 16 bin 951 TL olarak hesaplanmıştır.
 • 540 gün yani 18 aylık askerlik borçlanması için belirlenen en yüksek değerli askerlik borçlanması prim tutarı, 110 bin 185 TL olarak belirlenmiştir.
 • 450 günlük askerlik süresine sahip olan kişilere, 15 aylık askerlik borçlanması hakkı verilmektedir. 15 aylık askerlik borçlanması için belirlenen en düşük prim tutarı, 14 bin 126 TL olarak hesaplanmıştır.
 • 450 gün üzerinden belirlenen 15 aylık askerlik borçlanmasının en yüksek prim tutarı, 91 bin 821 TL olarak belirlenmiştir.
 • 360 günlük askerlik sürecine sahip olan kişiler, 12 ay üzerinden askerlik borçlanması yapabilirler. 12 aylık askerlik borçlanması için belirlenen en düşük prim tutarı 11 bin 301 TL olarak hesaplanmıştır.
 • 360 gün üzerinden hesaplanan askerlik borçlanmasının en yüksek prim değeri, 73 bin 457 TL’dir.
 • 150 gün yani 5 aylık askerlik sürecine tabii tutulan kişiler, askerlik borçlanması için en az 4 bin 708 TL prim gün ödemesi yapmak zorundadır.
 • 150 gün için belirlenen 5 aylık askerlik borçlanması prim tutarı, maksimum 30 bin 607 TL değerinde hesaplanmıştır.

Askerlik Borçlanmasına Dahil Edilen Süreler Nelerdir?

Askerlik borçlanması hesaplamasında, dikkate alınan süreler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Kişilerin zorunlu askerlik için er olarak görev yaptıkları tüm dönemler, askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Erbaş olarak görev yapılan askerlik sürelerinin tamamı, SGK askerlik borçlanması kapsamında hesaplamaya dahil edilmektedir.
 • Yedek subay ya da subay olarak görev yapılan süreçler, SGK askerlik borçlanması kapsamında dikkate alınmakta ve askerlik borçlanması için hesaplamaya dahil edilmektedir. Yedek subaylık ve subaylık okulunda okuyan kişiler, askeri okulda geçirdikleri tüm süreler için SGK kapsamında askerlik borçlanması yapma hakkı elde etmektedir.
 • Kısa dönem askerlik yapılması durumunda, kişilerin çalışmadığı ve askerlik yaptığı kısa dönem süreci kadar askerlik borçlanması yapma hakkı söz konusudur.

Kişilerin SGK kapsamında askerlik borçlanması hakkına sahip olmaları için askerlik görevinin tamamlanması gerekmektedir. Askerlik görevi tamamlanmadan, SGK askerlik borçlanması için başvuru yapılması söz konusu değildir.

SGK Askerlik Borçlanması Başvuru Koşulları Nelerdir, Kimler Askerlik Borçlanması Başvurusu Yapabilir?

Askerlik borçlanması başvuru şartları ve askerlik borçlanması hakkının işleme geçmesi için gerekli görülen kriterler, aşağıda detaylı şekilde belirtilmiştir:

 • 5510 sayılı kanun kapsamında olmak şartıyla, 4A (SSK) – 4B (Bağkur) – 4C (emekli Sandığı) ve isteğe bağlı sigorta kategorisinde görev yapan tüm erkek çalışanlar, askerlik borçlanması için hak sahibi sayılmaktadır.
 • SGK askerlik borçlanması için yapılacak prim hesaplamalarında, kişilerin son sigortalılık tarihindeki sigorta statüsü dikkate alınmaktadır. SGK askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarları, sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 • Kişiler için belirlenen zorunlu sigortalılık süresinin sona ermesi durumunda, isteğe bağlı şekilde SGK prim ödemesi yapacak kişilere, askerlik borçlanması hakkı verilmektedir. Sigorta primlerinin yükselmesini ve emekli aylığının artmasını talep eden kişiler, SGK askerlik borçlanması için isteğe bağlı prim ödemesi başvurusu yapabilirler.
 • SGK askerlik borçlanması başvurusunun tamamlanmasının ardından, ödenmesi gereken prim tutarının 1 ay içerisinde yatırılması ya da vadeye bölünmesi gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde askerlik borçlanması prim ödemesi yapılmazsa, kişilerin tekrardan askerlik borçlanması başvurusu yapması gerekecektir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

SGK Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli İşlemler Nelerdir?

Askerlik borçlanması başvuru işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden fiziki olarak gerçekleştirilebileceği gibi, SGK resmi internet sitesi ve e-devlet sistemi kullanılarak, online şekilde de gerçekleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine gidilerek, askerlik borçlanması için doğrudan başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Kişilerin yurt dışında yalaması ve SGK kaydının bulunması durumunda, Türkiye sınırları içerisinde yer alan herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden, SGK askerlik borçlanması başvurusu gerçekleştirilmektedir.

Sadece ikamet edilen adreslerden sorumlu olan Sosyal Güvenlik Kurumu için başvuru şartı bulunmazken, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde yer alan SGK müdürlüklerine gidilerek, askerlik borçlanması için başvuru yapılması söz konusudur. SGK askerlik borçlanması için başvuru yapılmasının ardından, kişiler adına prim gün hesaplaması yapılmakta ve ödenmesi gereken prim tutarı toplamı, kişilere bildirilmektedir. SGK askerlik borçlanması başvurularının ardından, belirtilen süreler içerisinde prim gün tutarının kurum adına yatırılması gerekmektedir. SGK askerlik borçlanması prim gün ödemeleri için belirtilen sürecin aşılması durumunda, mevcut başvuru boşa çıkmakta ve askerlik borçlanması için yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir.

SGK kapsamında sigortalı olan ve askerlik borçlanması hakkı bulunan erkeklerin vefat etmesi durumunda, emeklilik halinin gerçekleşmesi için kişinin birinci derece yakını olan hak sahipleri tarafından, askerlik borçlanması başvurusu gerçekleştirilmektedir. Hak sahipleri tarafından askerlik borçlanması başvurusu yapıldıktan sonra, SGK tarafından belirtilen tutarın, belirlenen süre içerisinde kuruma yatırılması gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden Online Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet askerlik borçlanması işlemleri için yapılması gerekenler ve başvuru detayları, aşağıda sıralı şekilde ele alınmıştır:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet resmi internet sitesine giriş yapılmalıdır.
 • E-devlet resmi internet sitesinin açılmasının ardından, SGK askerlik borçlanması başvurusu için sayfada yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet giriş ekranı açıldıktan sonra, sistem girişi için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin doğrulanması gerekmektedir.
 • “Giriş” butonuna tıklandıktan sonra, e-devlet ana sayfasında yer alan “E-Hizmetler” bölümü açılmalıdır.
 • E-hizmetler sayfası üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçeneğine tıklanmalı ve SGK işlem sayfası açılmalıdır.
 • SGK işlem ekranında yer alan “Askerlik Borçlanması” seçeneğine tıklandıktan sonra, askerlik borçlanması başvuru ekranı açılacaktır.
 • SGK askerlik borçlanması ekranında yer alan başvuru bilgileri doldurulduktan sonra, başvuru sisteme işlenir ve kişilerin ödemesi gereken askerlik borçlanması prim tutarı belirlenir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]4/A Askerlik Başvurusu İçin TIKLAYINIZ[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4b-askerlik-borclanmasi-basvurusu” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]4/B Askerlik Başvurusu İçin TIKLAYINIZ[/button]

SGK Askerlik Borçlanması Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Askerlik borçlanması sorgulama işlemleri için belirlenen adımlar, e-devlet resmi internet sitesi ya da SGK internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. SGK askerlik borçlanması için www.turkiye.gov.tr adresine girildikten sonra, sistem girişi yapılmalıdır. SGK girişinin yapılmasının ardından, sistem bilgileri için SGK sayfasına erişilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu işlem ekranı açıldıktan sonra, ana sayfada yer alan “Askerlik Borçlanması” seçeneğine tıklanması yeterli olacaktır.

Askerlik borçlanması için açılan ekranda, kişiler adına yapılan başvurunun onaylanıp onaylanmadığı sorgulanacaktır. SGK askerlik borçlanması başvurularının ardından, ödenmesi gereken prim tutarı toplamına ve askerlik borçlanması primlerinin ödenmesi gereken sürelere dair detaylar, sistemde rapor halinde belirtilecektir. SGK askerlik borçlanması başvurusunun kabul edilmemesi durumunda, başvuru sorgulama ekranında herhangi bir bilgiye erişilmemektedir.

Askerlik Borçlanması Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Askerlik borçlanması başvuru belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bizzat bildirilmektedir. SGK askerlik borçlanması yapmak isteyen kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmesi gereken evraklar, aşağıda sıralı şekilde belirtilmiştir:

 • SGK ya da e-devlet sistemi üzerinden alınacak askerlik borçlanması belgesi
 • Başvuru yapmak isteyen kişilere ait T.C. kimlik belgesini aslı ve fotokopisi
 • Askerlik şubesinden temin edilen SGK askerlik borçlanması başvuru dilekçesi
 • Kişilerin vefat halinde vefat belgesi
 • Vefat eden sigortalının birinci derece yakınlarına ait hak sahipliği belgesi
 • Sigortalının birinci derece yakını olan hak sahiplerine dair kimlik belgesi aslı ve fotokopileri

Yukarıda belirtilen evrakların haricinde, askerlik borçlanması başvuruları için kişilerden ek belge talep edilebilir.

Askerlik Borçlanması Başvuru İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

Askerlik borçlanması başvurusu hem online olarak hem de kuruma yapılacak olan şahsi ziyaret gerçekleştirilebilmektedir. Askerlik borçlanması başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında bazı evraklar teslim edilmelidir.

Bu evraklar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Askerlik borçlanma belgesi (SGK il müdürlüklerinden ya da internet üzerinden temin edilebilmektedir.)
 • İlgili askerlik şubesinden alınmış olan başvuru dilekçesi

İlgili evraklarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinde konu ile ilgili bölüme başvuru yapılabilmektedir.

Askerlik Borçlanması İle Emeklilik

Askerlik borçlanması yapılarak erken emekli olma fırsatı yakalanabilmektedir. Günümüzde online olarak emeklilik şartları hesaplama işlemi yapılmaktadır. Bunun için E-Devlet sistemi kullanabilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim adresine giriş yapılarak emeklilik şartları sorgulanabilmektedir.

Askerlik Borçlanması İle Emeklilik Hesaplama

Askerlik borçlanmasını ödersem ne zaman emekli olurum hesaplama işlemi için bu adres kullanılabilmektedir. Emeklilik şartları sigortalılık süresi, prim günü ve yaş kriterlerinden oluşmaktadır. Emekli olunabilmesi için kalan prim günü 60 gün ise askerlik borçlanması 60 gün için yapılabilmektedir.

Askerlik Borçlanması Başvurusu Hangi Kuruma ve Nasıl Yapılmalıdır?

Askerlik borçlanması başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu kabul etmektedir. Bağlı bulunulan SGK’ya askerlik terhis belgesi ile beraber gidilmelidir. Askerlik şubesi aracılığı ile askerlik borçlanması formu doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Form içerisinde kişinin hangi tarihler içerisinde askerlik yaptığı ve bu tarihler içerisinde askerlikten sayılmayan kaç gün olduğu gibi bilgiler bulunmalıdır. Askerlik şubesinin bu formu onaylaması gerekmektedir. Onay alındıktan sonra son çalışılan iş yerinin balı olduğu SGK müdürlüğüne giderek başvuruda bulunulmalıdır. Başvurunun kayıtlara işlenmesi ile beraber askerlik borçlanması süreci başlamaktadır.

Askerlik Borçlanmasının Tanımı Nedir?

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Askerlik görevi için askere giden erkek bireylerin; askerlikte geçirdikleri sürenin tamamını veya bir kısmını, emeklilikte geçerli olabilmesi için sigorta primi olarak yatırmasına askerli borçlanması ismi verilmektedir.[/box]

Askerlik Borçlanması Emeklilik Tarihini Ne Kadar Geriye Çeker?

Askerlik borçlanması yapan kişi, borçlanma yaptığı süre kadar prim gün sayısını arttırabilmektedir. Prim gün sayısının yanı sıra sigortalılık süresi ve yaş şartını da sağlaması gerektiği için emeklilik tarihini öne çekmemektedir. Ancak sigortalı olmadan önce askere gider ve askerlik borçlanması yapar ise; askere gittiği tarih sigorta başlangıcı olarak gözükeceği için emeklilik tarihini geri çekebilmesi mümkün olacaktır.

Askerlik Borçlanması Görüntülemesi Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden ve Alo 170 hattından askerlik borçlanması sorgulaması yapılabilmektedir.

Askerlik Borçlanmasının Ödemesi Taksitle Yapılır Mı?

Askerlik borçlanmasının ödemesi için taksit imkanı sunulmamaktadır. Peşin olarak tek seferde ödeme yapılması istenmektedir.

Yurt Dışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması Nasıl Yapılır

Ne Zaman Emekli Olurum? Emeklilik Hesaplama

Yorumlar

 1. Erol dedi ki:

  Merhaba
  24 ay askerlik yapanlar bu sürenin hepsini borçlanabilir mi? Bu mümkünse eğer 2021 yılı için 24 ay askerlik borçlanması asgari prim tutarı toplam ne kadardır? Bir de 18 aylık tutarı öğrenmek isterim.
  Saygılar….

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   24 ay askerlik yapanlar tüm süreyi borçlanabilirler. 2021 yılı için günlük asgari borçlanma tutarı 38,16 tl dir. Buna göre 18 aylık*30 540 gün *38,16 = 20.606,40 tl borçlanma tutarı çıkar.

 2. Ercan dedi ki:

  Merhaba;
  Doğum tarihim; 01.01.1976
  Askerliğimi;
  Yedek subay okulunda 15.08.1999-15.12.1999 tarihleri arasında,, Kıtada (maaşlı olarak) 15.12.1999 – 15.12.2000 tarihleri arasında yaptım.
  E-devlette sigorta başlangıç tarihim 15.12.1999 olarak gözükmekte.
  15.03.2002 yılından itibaren 4C’li olarak çalışmaya başladım,
  Yedek subay okulunda geçen süreyi (120 gün) askerlik borçlanması yapsam, emeklilikte bana nasıl bir katkı sağlar.
  Teşekkür ederim.

 3. CEMİL BAŞ dedi ki:

  Merhabalar,
  25.10.1971 doğumluyum,
  1989 Temmuz ayında SSK’lı olarak çalışmaya başladım, 1992 kasım – 1994 haziran arası 19 ay askerlik görevimi gerçekleştirdim.
  1989 Temmuz ayından itibaren de SGK’lı olarak bir fiil çalışıyorum. 2000 öncesi dönemine ait 1950 pirim günüm var
  2000 -2008/10 dönemine ait 3150 pirim günüm var 2008/10 sonrası dönemine ait 3930, toplamda 9030 günüm var.
  prim ödemeleri asgari ücretin 100 TL gibi biraz üstünden ödendi.
  Sorum şu, askerlik borçlanmasını yaptığımı varsaydığımda maaş bağlanma oranım artıyormu? bu durumda askerlik borçlanmasının emekli olduğumda emekli maaşıma olumlu katkısı olur mu, olur ise askerlik borçlanmasını ne kadar tutar üzerinden yapmam bana optimum fayda sağlar, (minimum asgari tutar, maksimum tavandan veya ortada bir tutar) askerlik borçlanmasına ödeyeceğim miktar ve emekli maaşımın artması bu borçlanmayı yapmama değecek bir emekli maaşı bana sağlar mı?
  Saygılarımla,

 4. ABDURRAHMAN ÖZDEMİR dedi ki:

  doğum tarihim 10/07/1970
  ilk işe giriş (sigorta başlangıcı) 13/06/1986
  10/7/2007 yılına kadar babamın sahibi olduğu işletmede işçi olarak çalıştım.
  02/7/2007 yılında sigortalı olarak çalışmaya devam ederken,babamla ortak olarak limited şirket kurduk ve sigortamı bu şirkete 11/7/2007 tarihinde aktardım.Ayrıca babam üzerine olan mallar ve dükkanlar aktif ve pasifiyle mahkeme kararı ile bu şirkete devroldu.Bu güne kadar da hiç boşluk olmaksızın ssk pirimi ödedim.
  Emeklilik için ssk ya başvurduğumda şirket kuruluşunda bağkur un açmış olduğu bir dosya olduğu oraya çıktı.Bu güne kadar bütün ödemelerimi ssk ya yapmış olmama rağmen bağkur bu pirimlerin kendisine aktarılması ve bağkurdan emekli olmam gerektiğini söylüyor.Bu konuda ne yapmam gerekir.
  ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

 5. Taner Şensoy dedi ki:

  Doğum tarihim: 28.02.1971. 500 günü banka emekli sandığı olmak üzere toplam 9.000 gün ödenmiş primim var. Banka emekli sandığı ile ilgili olarak hizmet birleştirmemi yaptım. Hizmet başlangıç (banka emekli sandığı) tarihim 9.8.1993. Başka bir kuruma Sgk’lı olarak giriş tarihim; 1.1.1995. Askerlik hizmetimi 31.7.1992/31.01.1993 tarihleri arasında 6 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması bu noktada ne kadar lehime olur, önerirmisiniz? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

 6. bekir sami özçelik dedi ki:

  Merhabalar,
  01.11.1972 doğumluyum,
  1990 Kasım ayında Bağkurlu olarak çalışmaya başladım, 1996 yılı sonunda faaliyetlerini sonladırdım ve askerlik görevimi gerçekleştirdim.
  1998 Ağustos ayından itibaren de SGK’lı olarak bir fiil çalışıyorum.
  A1 dönemine ait 2679 pirim günüm var
  A2 dönemine ait 3082 pirim günüm var
  B dönemine ait 3719, toplamda 9480 günüm var.
  Sorum şu, askerlik borçlanmasını yaptığımı varsaydığımda maaş bağlanma oranım her dönem için artıyor, yaklaşık 2 birim, bu durumda askerlik borçlanmasının emekli olduğumda emekli maaşıma olumlu katkısı olur mu, olur ise askerlik borçlanmasını ne kadar tutar üzerinden yapmam bana optimum fayda sağlar, (minimum asgari tutar, maksimum tavandan veya ortada bir tutar)

 7. şenel Özdin dedi ki:

  Merhabalar
  Doğum tarihi.03.05.1969
  ssk başlangıç.01.12.1992
  prim günüm 9140
  Askerlik başlangıç 26.05.1989
  Terhis.30.12.1990
  Ne Kadar Askerlik borçlanması yaparsam
  daha erken emekli olurum
  Teşekürler ğ

 8. şenel Özdin dedi ki:

  gün sayım 9140 gün dür 1800 gün deyil

 9. Uğur dedi ki:

  1975 doğumluyum.
  2 Aralık 1992 ilk sigorta primim yattı.
  7100 işgünü primim bulunmaktadır.

  1995 – 1996 yılları arasında 550 gün askerlik yaptım.

  Sorum şu, askerliğimi borçlansam yaşımı geri çekmiyor fakat yinede borçlansam yatırdığım askerlik primi 1995 yılı olarak hesaplanacakmıdır?

  yani kısaca emeklilik maaşıma etki edermi?

 10. Ahmet dedi ki:

  17.12.1967 doğumluyum
  01.05.1992 sigorta başlama tarihini
  7747 prim günüm var
  1987 de askere gittim
  Ben askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olabilirim bana yardımcı olur musunuz

 11. ismail aslan dedi ki:

  merhaba 13/06/1968 doğumluyum işe giriş tarihi 29/11/1989 askerlik borçlanması ne kadar yaparsam emekli olabilirim yada borçlanma yapmadan olobilir miyim

 12. Ömer Karatop dedi ki:

  Merhaba 1974 doğumluyum.Sigorta başlangıç tarihim1996. Askere gidiş tarihim 1994-1995 yılları arası. Benim sorum şu olacak askerlik borçlanmami tabandanmi tavana yakın bir yerdenmi yapmalıyım.Emekli olduğumda maasima yüksek borçlanmanın etkisi olurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 yılı ve öncesi dönemlerde maaş bağlanma oranı daha yüksek olduğu için ne kadar primi yüksekten öderseniz o kadar maaş bağlanma durumu yükselir. Ancak tam etkisini hesaplayabilmemiz mümkün değil.

 13. aksoy dedi ki:

  1988-1989 yılları arasında 18 ay askerlik yapatım askerlik borçlanması emekli aylığımı artırır mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tavana yakın bir rakamdan borçlanma yaparsanır artırır. Ashgari tutardan yapacağınız borçlanma çok etili bir artış sağlamaz.

 14. Serdar Ayçiçek dedi ki:

  Merhaba, 2 Kasım 1975 doğumluyum. İşe giriş tarihim 12.11.1997. Kasım 1998-Nisan 1999 tarihleri arasında kısa dönem askerlik yaptım. Prim gün sayım 7000. Askerlik borçlanmasını ne kadar yapabilirim ve bu borçlanma sonucu emeklilik yaşım geriye çekilir mi? Saygılarımla,

 15. Murat dedi ki:

  Merhaba,
  18.10.2000 girisliyim ve o gunden beride aralıksız calısıyorum 98-99 askerdeydim ise giris tarihimle aradaki farki askerlik borclanamasi yapsam sgk ya ne kadar oderim bilgi verirseniz sevinirim tesekkurler.

 16. RECEP ALİ dedi ki:

  12/09/1969 DOGUMLUYUM 01/12/1987 YILINDA SİGORTA GİRİŞİM VAR 3950 PRİM GÜN SAYIM VAR 550 GÜN ASKERLİK BORÇLANMASINI YAPMAK İSTİYORUM ASKERİ ÜCRETİN BİR TIK ÜZERİNDE SİGORTAM ÖDENİYOR ASKERLİK ÜCRETİNİ TABAN TAVAN ARASINDA ÖDEME SEÇENEGİM NE KADAR OLURSA EMEKLİ AYLIĞIMDA ARTIŞ OLUR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

 17. İsmail Çavuşoğlu dedi ki:

  Merhaba;
  07.08.1967 doğumluyum. İlk sigorta başlangıç tarihim 1987 yılı. 01.09.1987 ile 01.03.1989 yılları arasında askerlik görevimi yaptım. Şu anda emekli sandığına bağlı olarak çalışmaktayım. 25.05.1993 yılında resmî kurumda işe başladım. işe başladıktan sonra 540 gün hizmet birleştirmesi yapıldı. Emekli olabilmem için kaç gün askerlik borçlanması gerekmektedir ve ne kadara mal olur. Şimdiden teşekkürler.

 18. yasin özdemir dedi ki:

  mrb dogum tarihi 01/12/1962 işe giriş 09/11/1995 prim gün 8200 ne zaman emekli olabirim askerden önce sigortam yoktu 20 ay askerlik yaptım ne kadar borçlanmam lazım ne kadar ödemem gerekliki emekli olabiliyim cvb için tşk.

 19. bekir sami dedi ki:

  Merhabalar,
  01.11.1972 doğumluyum,
  1990 Kasım ayında Bağkurlu olarak çalışmaya başladım, 1996 yılı sonunda faaliyetlerini sonladırdım ve askerlik görevimi gerçekleştirdim.
  1998 Ağustos ayından itibaren de SGK’lı olarak bir fiil çalışıyorum.
  A1 dönemine ait 2679 pirim günüm var
  A2 dönemine ait 3082 pirim günüm var
  B dönemine ait 3719, toplamda 9480 günüm var.
  Sorum şu, askerlik borçlanmasını yaptığımı varsaydığımda maaş bağlanma oranım artıyor yaklaşık 2 birim, bu durumda askerlik borçlanmasının emekli olduğumda emekli maaşıma olumlu katkısı olur mu, olur ise askerlik borçlanmasını ne kadar tutar üzerinden yapmam bana optimum fayda sağlar, (minimum asgari tutar, maksimum tavandan veya ortada bir tutar)
  Saygılarımla,

 20. Can dedi ki:

  Merhaba

  25/12/1999 ilk sigorta lı oldum 5900 günüm var
  2004 8 ay 2015 11 ay arası 15 ay askerlik yaptım askerlik borçlanması ile ödeyip geriye çekip kıdem tazminatı alabilirmiyim

 21. yasin dedi ki:

  Merhaba,
  2001 Şubat 14 tarihinde ilk Bağkur girişim oldu.
  2008 Kasım 1 tarihinde Özel sektörde 4 A kapsamında çalışmaktayım. Toplamda 6476 gün prim ödemem var.
  21 Mayıs 1998 de askerliğimi basladı. Askerliği borçlanırsam emeklilik yaşım ne kadar geriye alırım.
  Ve işten kendi isteğimle ayrılsam 3600 günden tazminatımı alabilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer 18 ay askerlik yaptıysanız sigorta başlangıcınızı 14/08/1999 tarihine çekerek 3600 gün tazminat hakkını elde edebilirsiniz.

  2. yasin dedi ki:

   Merhaba emeklilik yaşım 60 tan 57 ye düşermi?

 22. Hasan y dedi ki:

  Sigorta girisim bagkur 04 agustos 1994 -26 aralik 1996 sigorta girisim 01 kasım 1996 toplam gun (bagkur 810 sgk 4560) askerligim bagkur girisinden once. Dogum tarihim 07.04.1966
  Ne zaman emekli olurum. Askerligimin ne kadarını alayım.

 23. Bahri dedi ki:

  EK: Özür dilerim. Gönderdiğim soruya, cevabı etkileyebilir düşüncesiyle ek yapmak isterim. 8 aylık askerlik sürecim Kasım-1990 ile Temmuz-1991 arasıdır.

 24. Bahri dedi ki:

  Merhaba. 28.04.1967 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 07.09.1992’dir. 5600 günlük primle 28.04.2020’de emekli olabileceğim görünüyor. Askerliğim sigorta başlangıcımdan öncedir. 8 aylık askerlik süremi borçlanarak emekliliğimi öne çekebilmek mümkün müdür?

 25. Hasan kaya dedi ki:

  31.03.1990 ile 01.12.1990 tarihleri arasında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım 16.07.1992 tarihinde öğretmen oldum halen çalışmaktayım bu duruma göre prim günümü tamamladığım halde 2021 yılında emekli oluyorum 1990 yılındaki askerliğimin 1 ayını borçlanırsam emeklilik yaşım düşermi

 26. Mehmet kaçmaz dedi ki:

  Ben 1997 1999 arası askerlik süren var 2000 SSK girişim var askerlik borçlanmasından faydalanarak bilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   askerlik sürenizi borçlanabilirsiniz. sigorta başlangıcınızı borçlandığınız süre kadar geriye götürür. Eğer borçlanacağınız süre 08/09/1999 öncesine sigorta başlangıcınızı geriye çekiyorsa avantajınıza olur. en az 2 yıl erken olabilir. 3600 günle kısmi emekli olabilirsiniz.

 27. Senayi dedi ki:

  Askerlik borçlanması üst limit’den kaç para ödenmesi gerekir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazımızda belirtildiği gibi ;

   Günlük olarak ödenebilecek askerlik borçlanması tavan tutarı 204,65 TL’dir. borçlanacağınız günle çarparak rakama ulaşabilirsiniz.

 28. TUÇE dedi ki:

  MERHABA BABAM 01.02.1979 SSK GİRİŞLİ ŞU ANDA 56 YAŞINDA 1962 DOĞUMLU KENDİSİ TOPLAM 2521 GÜNÜ VAR ÖDENİYOR HALEN ASKERLİK BOÇLANMASI İLE BİRLİKTE 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ VE MAAŞLARI NE KADAR OLUYOR 1979 DAN BU YANA AKTİF DEĞİL ARA ARA ÖDENMİŞ HEP PRİMLER

 29. nesimi bağ dedi ki:

  01.01.1966 DOGUMLUYUM 01.08.1995SGK GİRİŞLİYİM NE KADAR ASKERLİK BORÇLANMASI YAPARSAM NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   01/08/1995 yılı sigorta başlangıcına göre mevcut durumda;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

   Eğer 15 ay borçlanma yaparsanız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.

   böylelikle 1 yıl daha erken emekli olursunuz.

 30. mahmut dedi ki:

  1970 doğumluyum 1994-1996 (540gün)arasında askelik yaptım 1 mayıs 1997 sigorta girişim var ve mevcutta 2450 prim günüm var askerlik borclanmasi yapsam emeklilik yasimi etiler mi ve kaç prim günü ve yaşta emekli olabilirim..

  1. Mahmut dedi ki:

   Sayın danisma birimindeki arkadaşlar bu soruya cevap verebilecek kimse yokmu?

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sorunuz daha önce de cevaplanmıştı. Sorularda ayrım yapmıyoruz. Çok fazla sayıda soru geldiğinden bazen atlanabiliyor.

   Mevcut durumda;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

   Askerlik borçlanması yaparsanız başlangıç tarihini en fazla 10/11/1995 tarihine çekilecek ve bu durumda da ; yaş şartınız 1 sene geriye çekilecektir. yani;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.