SGK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maddi Yardım Başvurusu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği maddi yardımlara başvuru ikamet edilen ilde bulunan il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek T.C. kimlik kartı ile yardım başvurusu yapılabilir.T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu aile, barınma-gıda, engelli-yaşlı, eğitim ve sağlık türünde birçok yardım programı bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu türleri, talep edilen yardıma göre değişir.

Bakanlığın düzenlediği yardım programlarının bazılarında ailenin aylık geliri hesaplanabilir, bazılarında ise kişi T.C. kimlik kartı kullanarak bazı yardım başvurularında bulunabilir. Hazırlanması gereken belge türleri alınacak yardımın türüne göre değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda başvuru yapılacak yardım türüne göre başvuru noktaları da farklılık gösterebilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait yardımlar, farklı başlıkla altında verilir. Ailenin durumu dikkate alındığında bazı durumlarda birden fazla yardım almasına izin verilebilir.

Aile yarım türü kapsamında olan programlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Doğum yardımı,
 • Çoklu doğum yardımı,
 • Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı,
 • Öksüz ve yetim yardımı,
 • Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı,
 • Muhtaç asker çocuğu yardımı,
 • Terör zararı yardımları,
 • Afet-Acil durum yardımları,
 • İşe yönlendirme yardımı,
 • İşe başlama yardımı,
 • Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Barınma ve gıda yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Gıda yardımları,
 • Aşevleri,
 • Barınma yardımları,
 • Sosyal konut projesi,
 • Yakacak yardımları,
 • Elektrik tüketim desteği,
 • Sosyal Uyum Yardımı (SUY) yapılmaktadır.

Eğitim yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Şartlı eğitim yardımları,
 • Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)
 • Eğitim materyali yardımı,
 • Öğrenci barınma- taşıma- yemek yardımı,
 • Yurt yapımı,
 • Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar,
 • Muhtelif eğitim yardımları yapılmaktadır.

Engelli- yaşlı yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Yaşlı aylığı,
 • Engelli aylığı,
 • Engelli yakını aylığı,
 • Yaşlı ve engelli bakım projeleri (Vefa Projeleri)
 • Engelli ihtiyaç yardımları yapılmaktadır.

Sağlık yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemeleri,
 • Şartlı sağlık yardımları (Sağlık ve Gebelik)
 • Katılım payı ödemeleri,
 • Kronik hastalık yardımı,
 • Silikozis hastalarına yapılan ödemeler,
 • Kronik hastalara elektrik tüketim desteği yapılmaktadır.

E-Devlet 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu E-Devlet sistemi üzerinden kişilerin T.C. kimlik numaraların son rakamına göre yapılmaktadır. Başvurular Covid-19 pandemisi kapsamında kurumlarda yoğunluk yaşanmaması nedeniyle sadece E-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. Faz ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Sosyal yardım, koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yapılan 1000 TL’lik ödemelerdir.

1000 TL Yardım Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait işlemleri seçmelidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet sayfasında bulunan “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” seçeneği üzerinden bir form açılacaktır. Bu form doldurulduktan kişilerin başvurusu tamamlanmış olacaktır. Başvurunun onaylanması halinde Bakanlık tarafında bilgi verilmektedir.

Sosyal Yardıma Kimler Başvuru Yapabilir?

Sosyal yardım başvurusunda bulunma şartları şöyledir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında,

 • Halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.
 • Bu kişiler dışında yardım başvurusunda herkes bulunabilir. Başvurular içerisinden ihtiyacı olan ve başvurusu onaylanan kişiler 1000 TL sosyal yardım parası alabilir.

Sosyal Yardım Parasını Kimler Alamaz?

Sosyal yardım başvurusu reddedilecek kişiler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
 • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
 • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım başvurusu sorgulaması E-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait işlemleri seçmelidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet sayfasında bulunan “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu Sorgulama” seçeneği üzerinden sorgulama yaparak başvurunun onaylanıp onaylanmadığı öğrenilebilir.

Sosyal Yardım Sorgulaması İçin TIKLAYINIZ

Sosyal Yardım Başvurusu Ne Zaman Yapılmalıdır?

Sosyal yardım başvurusunun ne zaman yapılacağı kişilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Buna göre kişilerin ne zaman başvuru yapacağı şöyle sıralanmaktadır:

 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan kişiler Pazartesi,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan kişiler Salı,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan kişiler Çarşamba,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan kişiler Perşembe,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan kişiler Cuma günü başvuru yapabilir.

Cumartesi ve pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes söz konusu hizmeti kullanarak yardım başvurusu yapabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı alabilmek için başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır. Doğumun hastane kayıtlarına geçmesinin ardından anneler bu yardımı alma hakkı kazanır. Yardım için gerekli evraklar doğum yardımı başvuru dilekçesi ve anne veya babanın T.C. kimlik kartıdır. Yardım birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Ödemeler sadece bir kez yapılmaktadır ve annenin kimliği olmadan ödeme alınamaz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eşi Vefat Eden Kadınlar İçin Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bakanlık tarafından eşi vefat eden kadınlara sosyal yardım yapılmaktadır. Bu yardım programı hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Yardımdan faydalanabilmek için eşin T.C. kimlik kartı ile beraber, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmalıdır. Başvuru, sadece eşi vefat eden kadın tarafından yapılabilmektedir. Başvuru sonrasında yardım için ailenin mal varlığı araştırması yapılır. Sosyal güvencesi olmayan kadınlara verilen yardım, sadece vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine verilmektedir. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Aylık belirlenen miktar 325 TL’dir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Öksüz ve Yetim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öksüz ve yetim maaşına başvuru, vefatın gerçekleşmesinin ardından yapılmalıdır. Bu yardım programı 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Kimlik kartları ile yapılacak başvuruda, Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yardım miktarı 150 TL’dir. Nakdi yardımlar sınıfında yer alan öksüz veya yetim maaşı, anne vefat etmişse baba, baba vefat etmişse anne tarafından çekilir. Eğer ikisi de vefat etmişse, çocuğun bakımını mahkeme kararıyla üstlenen kişi, bu maaşı alır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Asker Çocuğu Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Asker çocuğu yardımına başvuru, askere gittiğinde evi geçindiremeyecek kişinin ailesi tarafından yapılmalıdır. Asker ailesine verilen yardıma ek olarak, 18 yaşın altındaki asker çocuklarına da yardımda bulunulur. Muhtaç asker ailelerine yönelik bu yardım, nakdi olarak verilir. 2 ayda bir 150 TL olarak düzenlenen yardım, PTT şubelerinden alınabilmektedir. Babası askerde olan çocuklara verilecek bu desteğe başvuru, askerlik belgesi ve T.C. kimlik kaydı ile yapılmaktadır. Askerin çocuğu reşit olmayacağından, askerin eşi çocuğun kimliği ile bu yardıma başvuru yapabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bakanlığın yapmış olduğu gıda yardımı programına yapılacak başvurular, il ve ilçelerin Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na veya ASDEP merkezlerine yapılmaktadır. Gıda yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerinin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bu yardımdan faydalanabilmek için kişilerin gelirleri toplanarak evin toplam gelirine ulaşılmaktadır. Toplam gelir asgari ücretin 1/3’ünden az ise yardımın verilmesine karar verilir. Başvurular T.C kimlik kartı ile yapılmaktadır. Bunun dışında başvuru sahibinden herhangi bir belge talep edilmemektedir.  Alınacak miktara vakfın mütevelli heyeti karar verir. Gıda yardımı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Barınma Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişilerin barınma yardımına başvuru yapabilmesi için, oturdukları evin kötü durumda olması gerekmektedir. Bakımsız ve sağlıksız bir evde oturan hasta ya da yaşlı kişiler bulunması halinde barınma yardımı verilir. Barınma yardımına başvuru yapmak için Vakıf veya Bakanlık tarafından talep edilen belgeler ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gidilmelidir. Başvurular 18 yaşından büyük herhangi bir aile üyesi tarafından yapılabilmektedir. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2021 yılı için 852,53 TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna sahip olunması gerekmektedir.

Barınma yardımı kapsamında Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Ayrıca bu yardımın nakit olarak karşılığı ise 25.000 TL’yi bulmaktadır. İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.

Barınma yardımı kapsamında yapılan bir diğer yardım Sosyal Konut Projesidir. Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.

Ayrıca yakacak yardımları ve elektrik tüketim desteği ile 18 yaşından büyük ihtiyacı olan kişilere yakacak kömür yardımı ve elektrik faturasının ödenmesine yardımcı olacak nakdi para yardımı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim yardımına başvuru, aileden 18 yaşını geçmiş 1 kişi tarafından yapılmaktadır. SED yardımları kapsamında verilecek bu destekten yararlanmak için, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuru yapılması gerekir. Her ay çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belirli bir miktar para verilmesi şeklinde ilerleyen yardıma başvuru için her yıl eylül ayı tercih edilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şartlı Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şartlı eğitim yardımı başvurusu için kişilerin Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuru yapması yeterlidir. Kimlik belgesi haricinde belge de istenmez. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı eğitim yardımı, okul hayatı ailesi tarafından tehlikeye atılan çocuklara uygulanan bir eğitimdir. Yapılan yardım miktarı İlköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL, Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL’dir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlı aylığı yardımı başvurusu için Bakanlığına 65 yaş üstü vatandaşların T.C. kimlik kartı ile başvuru yapması yeterlidir. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. Yapılan ödeme miktarı 01.01.2021-30.06.2021 dönemi için 763,67-TL olup aylık olarak yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli aylığı başvurusu için Bakanlığa T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2021 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) belgeleri ile yapılmaktadır. Engelli aylığı yardım başvurusu gerekli belgeler ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılmaktadır. Engelli aylığı yardımı Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlara yapılan yardımlardır. Yapılan yardım miktarı 01.01.2021-30.06.2021 dönemi için; %40-%69 arası engelli aylığı 609,61-TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 914,41-TL olup ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yoksullara Kira Yardımı Şartları, Nasıl Alınır?
Çocuk Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?
Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Nasıl Alınır?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

116 Yorum

 1. Ben Öznur çiftçi İstanbul Esenyurt’ta oturuyorum üç çocuğum var sed yardımı alıyordum bu ay e devletten görüntü alamıyorum kayıt bulunamıyor yaziyor eşimden boşandım beş sene önce beşinci kattan atıldım bel ve ayaklarimdan pilatinligim iki öğrencim var üçüncü çocuğum bu sene birinci sınıfa başlıyacak kiraciyim çalışamıyorum lütfen yardım edin

 2. Boşandım 1 çocuğum var ailemin yanında kalıyorum ,ama onlarında durumu pek iyi değil 5 kardeşim var evde okuyorlar engelli biri virüsten dolayıda iş bulamıyorum yardım alailirmiyim

  1. Merhaba,

   Belediyelerşn ve kaymakamlığın Sosyal hizmet brimlerine başvuru yapabilirsiniz. düzenli maaş bağlanmaz ama gıda vb yardımlardan faydalanabilirsiniz.

 3. Selam ün aleyküm ceza evinden yenı çıktım virüs nedeniyle iş bulamıyorum 1 oğlum var eşimden ayrıyım babam ve annemin evinde ikametgah etmekteyiz bu sebepten dolayı mağdurun bana yardımcı olmanızı istiyorum saygılarımla

 4. efendım benım 4 cocugum var ve evımde makarna zor yıyoruz devletten hıv bır yardım gelmedi ben yapmıyacagım şeyı yaptıım market onunde ınsanlardan erzak ıstedım cok madurum ne olursunuz yardım edın allah rızası için

 5. Merhaba asgari ücretle çalışanlar yardım alamaz diyorsunuz ama benim eşim asgarî ücrete çalışıyor 3 cocugum var kiraciyiz ver çok zor geçiniyoruz 5 kişilik bir aile asgari ücretle nasıl gecinsin Allah aşkına kira elektitik su okul masrafı mutfak masrafı ayakkabı yazlık kışlık kıyafet derken nereden kisacagimizi bilmiyoruz artık Allah yardımcımız olsun inşallah ne denir ki

  1. Merhaba,

   Ne deseniz haklısınız. Maalesef devlet sadece geliri kıstas alıyor. Kşracı olan Asgari ücretli ile evinde oturan asgari ücretliyi bir tutması bize göre de büyük adeletsizlik. ama maalesef her konuda gelir kriterine göre işlem yapıyor. Toki, kredi vb hep bu şekilde uyarlanıyor.

 6. MRB HAYIRLI GUNLER BEN CARESIZLIK TEN BIR OYUNA GELDIM USTUME SIRKET AÇTILAR VERGI DAIRE SI OLMAK UZERE HAKKIM DA BAZI KONILARDA DAVA ACILDI VE ESKI SABIKALI OLDUGUM ICIN ESENYURT BELEDIYESI OLMAK UZERE KIMSE IS VERMIYOR BANA IKI COCUGUM VE BI GARIP ANAM ESIM VE BEN YASIYIRUM YEMIYE ISLERINE GIDIYIRDUM BU KONULAR CIKINCA ISSIZ KALDIM COK KOTU DURUM DAYIM SAYIN DEVLET BUYUKLERIM NE OLUR BANA YARDIM EDIN IKI COCUGUM DA KUCUK KIMSEDEN YARDIM ALAMIYORUM SADECE ISTEDIGIM ACIL IS???? SIGORTAM BAGKURUM YESIL KARTIM HIC BIR SEYIMIZ YOK

 7. Selamunaleykum hayırlı mutlu huzur lu sağlıklı günler dilerim herkese allah’ım herkesin yardımcı sı olsun bende mide bağırsak kanseriyim ameliyat oldum çalışa mıyorum şekerim’de düşü yor sinir hastası oldum icralık oldum borcum var emekli olamıyorum bağkur-ssk ek olarak bu durum da borcum var rize den mahir 05366287268

 8. Meraba ben istanbul arnavutköy de yaşıyorum eşim vefat etti çocuk parası almıyorum herşeyi kestiler çok zorlaniyorum yardimiza ihtiyacım var gelirim yok 3tane çocuğum var kirada oturuyorum birikmiş faturalarım kiram var allah rızası için yardım edin

  1. Merhaba,

   Belediye sosyal hizmet brimlerine de ayrıca başvuru yapabilirsiniz.

 9. Merhaba ben eşimden ayrı 3 çocuk okutuyorum sosyal yardımlaşmadan 980 TL yardım alıyorum çalışamıyorum ama kola tenekesi toplayıp satıyorum. Size sormak istediğim evli eşi askeri ücretle sigortalı çalışan 1 çocuğu var sosyal yardımlaşmadan aynı 980 TL yardımı alıyor haksızlık degilmi aradaki farka bakın 3 çocuk eşinden ayrı ben evli sigortalı 1cocugu olan aynı yardımı alıyor.

  1. Merhaba,

   Evli sigortalı çalışan kişi şartları uymadığı için sosyal yardım alamaz. sigortasız çalışyor olabilir.

  2. Ben kronik hastalığıne raporlu kişiyim sosyal yardımdan aylık alıyordum $80 TL. Büyük abim elinden ayrılınca Annamisin üzerine olan kaldığım eve geldi
   13 Mayıs 2019 da Aylıgım kestiler
   Simdi kalp sag üstteki kapagı bozulmuş her tarafım sis care sizin hic gelirim yok sokağa cıkma yasağına var Aylıgım ın bağlanmasını istiyorum saygılar Hasan

 10. Merhaba işsiz kaldım. Esimden boşandım. İlkokula giden cocugum ben de kalıyor. arabam var sed yardimi alabilir miyim.

 11. İyi günler ben 4yillik evliyim eşim yeni cezaevine girdi 4 aylık bebeğim var evimizi kredi ile aldık hala kredi ödüyoruz 2023 te bitecek kaynim kalıyor yanımda ama oda şizofren hastası çalışıyor parasını bana vermek istemiyor kaynanam var onunda eşi şizofren çalışmıyor benim sosyal olanaklarim nelerdir

  1. Merhaba,

   Asgari ücretli çalışan var ise yardım almanız pek mümkün değil.

 12. İyi günler.ben epilepsi,huzursuz bacak sendromu hastasıyım .aynı zamanda belfıtığım ve panik atağım var .psikiyatri destek alıyorum.engelli raporum sadece yüzde 12.bu durumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden herhangi bir yardım alabilirmiyim.en azından hastaneye gidip gelecek ve ilaçları alabilecek kadar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu