emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

3600 Günden Emekli Olan, Ne Kadar Emeklilik Maaşı Alabilir?

3600 Günden Emekli Olan, Ne Kadar Emeklilik Maaşı Alabilir?

3600 gün ile emekli olan kişilerin emekli aylığı çalışanların yaşı, sigortalı hizmet süresi, ödenen prim gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihi maaşın belirlenmesini etkileyen şartladır.  Fakat bu şartlardan en önemlisi kişinin sigorta başlangıç tarihidir. Bunun sebebi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yasada yapılan kapsamlı düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre sigorta başlangıcı 08/10/1999 tarihinde önce olan kişiler hem emekli olma hem de emeklilik maaşı konusunda avantaja sahip olmuşlardır.

3600 günden emekli olan kişilerin maaşlarının tutarının belirlenmesinde hizmette geçirdikleri sürenin 1999 yılından önce veya sonra olması büyük ölçüde etkilemektedir. 3600 günden erken emeklilik şartları olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanları ile hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların tamamlanma zamanı alınacak maaş tutarını belirlemektedir. Bütün bu bilgiler kapsamında ödedikleri prim gün sayısının yılına göre 3600 günden emekli olan sigortalıların aldıkları emekli maaşları şöyle sıralanmaktadır:

 • Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1880,46 TL tutarında emekli maaşı alırlar.
 • Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1700,57 TL tutarında emekli maaşını hak ederler.
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmı 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1600,92 TL tutarında emekli maaşını alırlar.
 • Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1500,38 TL tutarında emekli maaşı alırlar.
 • 3600 günden emekli olan kişilere verilen bu maaşların yapılan zamlar haricinde yükselmesinin sebebi korona virüs pandemisi sürecinde en düşük emekli maaşlarının 1500 TL’ye yükselmesidir.
 • Bu bilgileri örnekler ile açıklamak gerekirse; A kişisi, 31.12.1999 öncesi sigorta başlangıcı bulunup 01.01.2000-30.04.2008 tarihleri arasında hizmet sürelerini tamamlamışsa yaklaşık 1880 TL tutarında emekli maaşı almaya başlamaktadır.
 • B kişisi, 2000 yılından sonra sigorta başlangıcına sahip olup şartları bu yıldan sonra sağlamışsa ve emekli olursa o halde maaşı da son düzenlemeler çerçevesinde en az 1500 TL tutarında maaşa sahip olacaktır.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olmak için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullardan ilki sigorta başlangıç tarihidir. Sigorta başlangıç tarihi emekli olacak kişinin alacağı maaş tutarını etkilemektedir. Ayrıca kadın ve erkek sigortalı çalışanlarda emeklilik şartları ve süreleri farklılık göstermektedir. Genel hatları ile 3600 günden emekli olma hakkına sahip olmak için yerine getirilmesi gereken şartlardan bazıları şöyle sıralanmaktadır:

 • SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) ve diğer sigortalar kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden ve öncesinde olması gerekir. Bu tarihten öncekiler için en az 15 yıllık sigorta süreleri tamamlamaları ve 3600 prim gününü doldurmuş olmaları şartı aranır.
 • Sigorta giriş tarihin yanı sıra 15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günün 31.12.2011 tarihinden önce doldurma şartı emeklilik yaşının belirlenmesinde etkilidir.
 • Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Yaş haddinden emekli olabilmeleri için; 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenlerin 4500, 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim gününü doldurmaları gerekir.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadın çalışanların 3600 günden emekli olma koşulları, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim gününün ödemesinin tamamlanması sonucunda emekli olabilmektedir. Eğer sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi sonrası ise yaş şartına uyulması gerekmektedir.

Bu yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

 • 05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
 • 05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
 • 05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
 • 05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkeklerde 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanlarda 3600 günden emekli olma koşulları, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim gününün ödemesinin tamamlanması sonucunda emekli olabilmektedir. Eğer sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi sonrası ise yaş şartına uyulması gerekmektedir.

Bu yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

 • 05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında dolduranlar 56 yaşında
 • 05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında dolduranlar 57 yaşında
 • 05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında dolduranlar 58 yaşında
 • 05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında dolduranlar 59 yaşında
 • 05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkeklerde Bağ-Kur 3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanların Bağ-Kur’dan 3600 gün ile emekli olma koşulları 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu’yla düzenlenen sigorta tiplerinden BAĞ-KUR, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çatısı altında 4B isimle yerini almıştır. 4B sigortalı dahilinde kendi işini yöneten işletme sahipleri, serbest meslek çalışanları, tacirler, ziraat işiyle uğraşan çiftçiler, kamu ya da özel bir kuruma bağlı olmadan çalışanlar yer almaktadır.

Kısmi emeklilik olarak adlandırılan bu uygulamada 3600 prim günü dolduran vatandaşların BAĞ-KUR’dan emekli olabilmesi için; en az 15 yıllık sigorta süresini tamamlamaları ve yaş kriterlerinin uygunluk göstermesi şartı mevcuttur.

Erkeklerde 3600 günden 4B emeklilik yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

 • 05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56,
 • 05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 57,
 • 05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 58,
 • 05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında emeklilik yaşı 59,
 • 05.2014 tarihinden sonra emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir.

Kadınlarda 3600 Günden Bağ-Kur’dan Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadın sigortalılarda 3600 günden emeklilik koşullarında ise yaş şartlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre kadın BAĞ-KUR sigorta kolunda yer alanların emeklilik yaşları şöyle sıralanmaktadır:

 • 2002-23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 52,
 • 2005-23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 54,
 • 2008-23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56,
 • 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli olabilirler.

2021 Yılında 3600 Gün Üzerinden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

2021 yılında 3600 günden emekli olma koşulu yapılan düzenlemelere göre şöyledir:

 • 4A’lı çalışanların 1999 yılı öncesi sigorta girişi başlatılmış olmasıdır.
 • 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri başlatılmış ve prim ödemelerinin tamamlanmış olması gereklidir.
 • 2008 tarihi sonrası için gerekli koşulları sağlayan kişiler için prim günlerinin doldurulması gerekmektedir.
 • 3600 gün ile ayrıca yaş şartı da sağlanmak zorundadır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

3600 Günden Emekli Olanların Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olanların kıdem tazminatı almasının koşulu kişinin 15 yıl sigorta süresini 3600 gün prim ödeme şartını tamamlaması ve ilk işe giriş tarihinin 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait olması gerekmektedir.

 • Kıdem tazminatının alınabilmesi için kişinin işten ayrılma dilekçesinde işten ayrılma nedeninin yaş dışında diğer emeklilik şartlarını yerine getirmiş olduğunu ve emekli olmak için yaşı bekleyeceğine dair açık bir ifade kullanması zorunludur. Çünkü kişinin işten çıkarılması bu maddeye bakılarak işleme konulur.
 • Kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nde alacağı “kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır” ibareli yazıyı işverene ibraz etmesi gerekir.
 • 3600 günden emekli olanların mevcut şartlar altında ihbar tazminatı talep etmeleri söz konusu değildir.

E-Devlet Emekli Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak isteyen kişiler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilir. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emeklilik maaşı hesaplama gibi işlemler E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.

E-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulamasının adım adım yapılışı şu şekildedir:

 • E-Devlet üzerinden veya https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim sitesi üzerinden e-Devlet kimlik doğrulaması yapılır.
 • Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra “Emekli Olma Durum Sorgulama” ekranına gidilmelidir.
 • Emekli olma durum sorgulama ekranında “Sigorta Kolu” butonundan 4A, 4B, 4C’den işlem yapılmak istenilen sigorta türü seçilir.
 • Ardından “Hizmete Başlama Tarihi” bölümüne ilk sigorta kaydının oluşturulduğu tarih girilmelidir. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşılabilir.
 • Son işlem olarak “Sorgula” butonuna basarak size emekli olma şartları ve emekli olma durumunda alınacak maaş gösterilir.
Emeklilik Durumu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sitesindeki bir araç sayesinde hesaplanabilmektedir. Emekli ikramiyesi hesaplamasında etkili olan faktörler ise şunlardır:

 • Hizmet yılı ve ayı,
 • Derece,
 • Kademe,
 • Pay ve payda değerleri,
 • Ek göstergeler,
 • İkramiye yılı,
 • Kıdem yılı,

Emekli ikramiyesi hesaplama işleminin adımları şöyledir:

 • İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesinde yer alan Kamu Çalışanları İkramiye ve Maaş Hesaplama sayfasına girilmelidir.
 • Bu sayfada açılan tabloda derece, kademe, ek gösterge, hizmet yılı, hizmet ayı, kıdem yılı, ikramiye yılı, aylık tarihi, pay ve payda, ek gösterge gibi alanlar eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • Gerekli bilgiler girildikten sonra sağ alt bölümde yer alan “Hesapla” butonuna tıklanarak sonuçlar gösterilir.

Eğer çıkan sonuçta bir hata olduğunu düşünülürse Sosyal Güvenlik Kurumu ile veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli aylığı hesaplaması Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesi üzerinden emekli maaşı hesaplama robotu ile yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu sitesi üzerinden emekli maaşı hesaplamasının adımları şöyledir:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapılır.
 • T.C. Kimlik Numarası bilgisi girilir,
 • SSK Sicil Numarası bilgisi girilir,
 • Baba adı yazılır,
 • Nüfusa kayıtlı olunan il bilgisi girilir,
 • Doğum tarihi bilgisi girilir,
 • Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılır. Eğer prim günü sayısı 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi gösterilmez.

SGK Ne Zaman Emekli Olurum Robotu Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu “Ne zaman emekli olurum” robotu, ile detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir. SGK ne zaman emekli olurum robotundan emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme işlemleri adım adım şöyle yapılmaktadır:

 • Cinsiyet bilgisi girilir,
 • Doğum tarihi bilgisi girilir,
 • Hizmete başlama tarihi girilir,
 • “Malüliyetiniz Var mı?” “Erken Yaşlanma Var mı?” sorularına Evet ya da Hayır olarak cevap verilir,
 • SSK Prim ödeme gün sayısı girilir,
 • Diğer sandıklara ait gün sayısı bilgisi girilir,
 • Eğer varsa Askerlik/Sanatçı gün sayısı bilgisi girilir,
 • Fiili gün sayısı bilgisi girilir,
 • Eğer mevcut ise yurtdışı gün sayısı bilgisi girilir,
 • 3600 Günün doldurulduğu tarih bilgisi girilir,
 • Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra gönder tuşuna basılarak emekli olma şartına dair bilgiler gösterilir.

Emekli Maaşından Yapılan Kesintiler Nelerdir?

Emekli maaşından bazı durumlarda kesinti yapılabilmektedir. Emeklilik maaşında kesinti yapılmasına sebep olacak durumlar şunlardır:

 1. İlaç Katılım Payı

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 TL, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 TL, olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

 1. Tıbbi Malzeme Katılım Payı

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

 1. Muayene Katılım Payı

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak 2019 yılı katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 • İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında (Devlet Hastanesi) 6 TL,
 • Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL,
 • Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında (Üniversite eğitim Araştırma Hastaneleri) 8 TL,
 • Özel sağlık hizmeti sunucularında (Özel Hastanelerde) 15 TL,
 • 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru yapılırsa, yukarıdaki bedeller 5 TL artırılır. (Acil haller, kronik hastalıklar ve sağlık ocağı tedavileri hariç)

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

 1. İcra Takibiyle Haciz

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4’ü oranında kesinti yapılır).

 1. Yersiz Ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklilik maaşından her ay %25’ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Erken Emekli Nasıl Olunur, Ne Yapmalıyım?
İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?
Yorumlar
 1. Bahar dedi ki:

  Selama aleykumm 1964 2 ay doğumluyum 1989 yılında 17 gün sigortam var ayrıca 1989 12 ayından itibaren 2700 gün esnaf bağkur odedimm 1997 tıkına kadarr .
  3600 günle emekli olmak için nasıl bi Yol izlemem gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Erkekler askerlik Kadınla ise sigorta başlangıcı sonrası olan doğumlar için doğum sonrası sgk boşluğu olması şartı ile borçlanma yapabilirler. Eğer esnaflık döneminde 1989 dan sonra boşluk var ise o süreyi de borçlanabilirsiniz. Bu haklardan yararlanamayacak durumda iseniz kalan günleri isteğe bağlı olarak ödemeniz gerekmektedir.

 2. YILMAZ YALÇIN dedi ki:

  MERHABA.,,,,..SRC 1 2 3 4,,,,,KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜ,,,,DİREKSİYON EĞİTMENİ GİBİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ EMEKLİLİKTE FAYDA SAĞLIYOR MU..TEŞEKKÜRLER

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilikte yatan prim gün ve tutarlarına bakılarak hesaplama yapılıyor. Mesleki belgelerin bir etkisi bulunmuyor.

 3. İbrahim dedi ki:

  İyi günler. 15.08.1965 dogum tarihim.
  Bayanım.
  15.07.1992 tarihinde 657 sınıfından ile girdim. 13. 07. 2001 tarihinde işten çıkarıldım.
  İmkansızlık nedeniyle emekli sandıgından bir miktar para aldım.
  Yıllar sonra 2014 tarihinden 13.04.2018 tarihine kadar 3600 günü tamamlayacak kadar prim yatırdık. Hizmet birleştirmesi için dilekçe vereceğim.
  Ama emekli sandığından memuriyetten atılınca aldığım para nedeniyle bana engel çıkarmı.
  Siz parayı alınca ile giriş tarihi 1992 değilde ssk ya tabii olduğum 2014 yılınımı baz alırlar.
  Teşekkür ederim.

 4. selma yılmaz dedi ki:

  1968 doğumlu bayanım..01.03.1990 ssk girişim var.Şuan 3454 primim var.3600 günü tamamlarsam 58 yaşında emekli olabiliyorum.Sorum şu.normal emekli olabilmem için için çalışıp primi tamamlamam gerekiyor.doğum borçlanmasından 264 iş günü aldim geriye 1176 gün kaldi onuda alamiyorum cok para tutuyo.normal emeklilik için ne kadar beklemem gerekiyor.ayrintili bilgi verirsenin cok mutlu olurum inanın.teşekkür ederim.

 5. Asli dedi ki:

  1976 dogumluyum 1995 ise giris 4200 gunum var ne zaman emekli olurum

 6. Mehmet hanifi dedi ki:

  iyi günler 1961 doğumluyum şuan için aktif olarak 3100 gün sigortam var birde askerlik borçlanmam var 600 gün askerliği yatırıp emekli olabilir miyim kolay gelsin

 7. Soner sivaci dedi ki:

  16.02.1966 dogumluyum. Sigorta girisim 23.10.1989
  1995 den beri ALmanyada calismaktayim
  3600 günden emekli olabilirmiyim ve nekadar emekli maasi alabilirim.tesekkurler

 8. Belgin polatol dedi ki:

  1994,1996,işte çalıştım. Sonra isteğe bağlı sigortayı 1996ile 2000 yıllarında prım ödedim. Şimdi 22016 Ekim ayında ile gırdim 2021 yılı martta emeklilik hakkı elde edıyorum. Ne kadar maaş alırım

 9. sedat senel dedi ki:

  ben almanyada yasiyor ve 17.09.1984 sigorta baslangicim 2006 da dolar üzerinden borclandim,,24,07 2019 3600 günden ödeme yaptim hala calisiyorum,, 05,01.1959 dogumluyum,,ne kadar maas alirim..esim31.01 1963 dogumlu sigortasi 1981 ve ayni beraber 3600 günden paramizi yatirdik,,, ne kadar maas alir,, simdiden cevabiniz icin tesekkür deriz…

 10. SAKIN BOZKURT dedi ki:

  Merhaba ben 31/10/1967 doğumlu bayanın sigorta baslangicim 15/10/1990 tariHıdır şu an agustos ayı dahil 2510 günü var çalışıyorum 1440 gün doğum borçlanması yapsam ayrıca halk eyitimde hocalık yapıyordum okullar tatil olunca sigortası yatirilmiyor o boşluklari toplatma odersem veya o boşluklardan toplatma oduyebilirmiyim bunlara istinaden ne zaman ne şekilde emekli olabilirim SAKİN BOZKURT İYİ ÇALIŞMALAR HAYİRLBİLGİLRİNİZİ BEKLIYORUM

 11. Mehmet dedi ki:

  Merhaba ben 25.5.1968 doğumluyum SSK girişim 1.1..1986 bağkurumda vardı 2015 yılındada bağkurdan SSK ya geçiş yaptım toplam 5.140 günüm var emekli olmama kaç ay kaldı kaç gün sigortalı çalışmak zorunda yum bilgi verirsiniz sevinirim teşekkürler

 12. Halit Turanoglu dedi ki:

  Merhaba, Erkek ,Mart 1969 dogumluyum.subat 1987 sigorta girişi ve 2001 tarihine kadar askerlik hariç 3200 günüm var.Askerlik 550 gün.
  3600 gün ile hangi şartlarda emekli olabilirim.
  Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3600 günle emeklilik şartları 3600 günü doldurduğunuz tarihe göre belirlenmektedir. 550 gün askerliği ödedikten sonra 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilirsiniz.

 13. Fatma tuç dedi ki:

  Adım Fatma Tuç
  Işe giris tarihim 1987, 3800 günüm var. Ne kadar maas alırım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız yatan prim tutarları ile belirlenmektedir. Ayrıca 3600 günü doldurduğunuz için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ hesaplama linkinde hesaplayabilirsiniz.

 14. Mehmet dedi ki:

  Merhaba 25.5.1968 doğumluyum 1.1.1986 da SSK ya girişim var 2015 te bağkurdanda SSK ya geçiş yaptım SSK ya 3450 günüm gözüküyo Bağkur 2200 günüm gözüküyo SSK toplam 5074 gün gözüküyo kaç ay kaldı emekli olmama yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 15. sezai dedi ki:

  15.01.1961 doğumluyum..01.02.1998 ilk sigortalı olma tarihi.hala çalışmaktayım.6130 gün prim ödemem var.normal emekli olmam için 2023 yılını beklemem gerektiğini biliyorum.lakin 3600 günden emekli olmak istiyorum.eğer 3600 günden emekli olmam durumunda geriye kalan ödenmiş primlerimin akıbeti nedir veya alacağım emekli maaşına yansır mı?.

 16. Burak dedi ki:

  1 Ocak 1966 doğumluyum. Sigorta girişim 1993 mayısta yapıldı ama askerliğimi 1986 yılında yaptım borçlanabilirim. 1733 gün 4a 524 gün 4b günüm var ne zaman emekli olabilirim

 17. Erkan kaya dedi ki:

  Merhabalar

  Annem 1968 dogumlu 10.05.1986 sigorta girişi var. Uzun vade gün sayısı 359 gün biri ikiz 3 kardeşiz. Annemi emkli yapmak için dogum borçlanması yeter mi. Yetmez ise nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkürler.

 18. Emre68 dedi ki:

  Selam 30/11/1968 dogumluyum. Ilk SGK girisim 04/10/1993 ve cikisim 31/08/2005. Toplam gun sayim 3640 . Suan yurtdisinda calisiyorum ve yeni kanun degisikliginden dolayi yurtdisi borclanma yapmaya cekiniyorum cunku bizi daha fazla prim odemesiyle bagkur a aktariyorlar.

  Suanki mevcut calismis oldugum gun sartlarimda 3600 ile emekli olma sansim varmi?

  Tesekkur ederim

 19. Emre68 dedi ki:

  Selam 11/30/168 Dogumluyum. SGK Sigorta girisim 04/10/1993 ve cikisim 31/08/2005 . Toplam gun sayim 3630 . Yeni kanun degisikliginden dolayi yurtdisi borclanmasi yapmaktan cekiniyorum. Bu sartlarda beklersem 3600 le SGK dan emekli olabilirmiyim.

 20. ADEM YÜRÜK dedi ki:

  Ben engliyim ne kadar maş alacam günsayım 569 günüm var

 21. kemal dedi ki:

  merhaba kaç sefer yazım sildiniz anlamıyorum yanşışmı yazıyor
  1993 aort kapak amaliyat geçirdim 2003 engelli rapor aldım
  2009 emekli oldum yeni düzenlemeye göre rapor düzlemesi için hastaneye gittim benim kalp ef 65 oldugu için %30 rapor verdiler
  bende itiraz ettim sonuç ne olur bilgi vere bilir misiniz
  bacaklarımda kılcal damarlarda variz var beyne pırtı attı
  azda düz tabanlık var bunlardan poan almam mümkünmü

 22. celal karlidag dedi ki:

  1979 da türkiyede baslangicim var 170 gün 1982 den beri almanyada calisiyorum suan 15300 euro ödemem gerekiyor 60 yasinda olunca nekadar aylik alabilirim 1965 dogumluyum, bana net cevab verirseniz memnun olurum saygilarimla

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tüm bilgileriniz olmadan geleceğe dönük maaş hesaplaması yapmamız mümkün değil.

 23. esra dedi ki:

  Merhaba,
  1974 mayıs ayı doğumluyum. 1995 aralık ilk işe giriş tarihim. 1999 şubatta ara verdim. şimdi 2011 eylül ayından beri çalışmaktayım. ne zaman emekli olurum. emekli aylığım düşük mü olur?
  teşekkürler

  1. esra dedi ki:

   3900 gün toplam prim günüm var

 24. Emine karaçocuk dedi ki:

  1969 doğumluyum sigorta girişim 2005 ..yaklasik 1550 gün sigortam ödendikten sonra isterim kapandı ve 2012 ye kadar çalışamadım ve bağkur isteğe bağlı primi 7 senedir primlerimi eksiksiz ödedim.ve ödemeye devam etmekteyim.hidrosefali hastalığın teşhisi yle zor bir döneme girdim.buna eşlik eden ağır bir uyku sorunum bar ilaçlarda çare olmadı.sorum malulen emekli olabilirmiyim.saygilarimla.

 25. MAHİ dedi ki:

  1974 doğumluyum,sigorta girişim 1993 isteğe bağlı 2770 günüm var 2010 de isteğe bağlılığımı durdurdum bağkur hizmetim 1 yıl 11 ay 29 gün gözüküyor 3600 günden emekli olabilir miyim?,maaşım ne kadar olur?,eksik primlerimi bir işe girerek mi ödemeliyim yoksa isteğe bağlı ödememde bir mahsur var mı?

 26. Recep dedi ki:

  Merhaba,
  1973 Dogumluyum. Ilk sigorta giris tarihim 1988. 300 gunluk bir prim odemem var. 2002 yilindan beri Amerika’dayim ve 2007 dan beri aktif calisiyorum.

  Emekli olma seceneklerim neler?
  Kac gunluk prim odemem gerek?
  Kac gunluk calisma suresini tamamlamam gerek.?
  Amerika’da ogrenci olarak gecirdigim sure sayilir mi?
  Kac yasinda emekli olabilirim?
  Burada hala calisiyorken emekli maasi alabilir miyim?

  Tesekkurler.

 27. İlkay Ural dedi ki:

  merhaba 02/02/1990 işe başlama tarihim
  3600 günden emekli olmak istiyorum
  pirim gün sayım:2900
  aradaki eksiği doğum borçlanması yapsam ne zaman emekli olabilirim

 28. Yeşim K. dedi ki:

  Sigortaya ilk girişim 1992, doğum tarihim 1975. 2001’e kadar çeşitli yerlerde 3 seneye yakın sigortalı çalıştım. 2001-2008 arası emekli sandığına bağlı çalıştım. 2008-2017 arası tekrar sigortalı olarak devam ettim, 3600 günü fazlasıyla tamamladım. 2017’den beri yine devlette, emekli sandığına bağlı çalışıyorum. Devletten emeklilk yaşım 55 görünüyor, ki ben üniversite öğretim üyesi olduğum için daha ileri yaşlara, profesörlüğe kadar çalışacağım. Dolayısıyla sgk’lı çalışma günlerimi emekli sandığına gün tamamlamak için katkısı olmuyor. Maaş katsayısı da fark etmiyor. Bu durumda sgk’lı olarak çalıştığım yıllar boşa mı gidecek, yoksa 55 yaşında hem emekli sandığı hem sgk koşullarını sağlamış olacağım için iki taraftan da emekli olabilir miyim?

 29. Sinem dedi ki:

  3220 gün 1962 dogumlu. Ssk girişi 01.12.1980 ne zaman emekli olur babam..

 30. uğurtan murat dedi ki:

  Merhaba,
  1971 doğumluyum.1995-2002 yılları arasında devlette 7 yıl 7 ay 17 gün kadrolu öğretmen olarak çalıştım.2002-2006 yılları arasında Almanya da bulundum.2007 de özel bir okulda öğretmen olarak çalışmaya başladım.O yıldan bugüne kadar aynı okulda hiç bir gün ara vermeden çalışıyorum. Bu ayın sonunda sözleşmem bitiyor.15 yıl 3600 gün emeklilikten yararlanıp tazminatımı alabilir miyim. Yargıtayın özel okul öğretmenlerin kıdem tazminatında aldığı son karar emeklilikte geçerli mi ?Bilgilendirme yaparsanız sevinirim,teşekkür ederim.

 31. KEMAL66 dedi ki:

  Merhaba. Mayıs 1972 doğumluyum. Temmuz 1993 SSK girişim var. 450 gün sigortam var. Eylül 1995 den itibaren Avusturya da yaşıyorum. Kaç günle ve kaç yaşında emekli olabilirim? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Temmuz 1993 tarihli sigorta başlangıcınıza göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir.

   borçlanma yaparak 5600 günü tamamlayarak 53 yaşında emekli olabilirsiniz. Ancak Emenkli maaşı alabilmeniz için Avusturya da kalmaya devam ettiğinizde çalışmıyor olmalısınız.

  2. Nalan dedi ki:

   Merhaba bayanim 1998 sigorta girişim ve 4.700 prim günüm var .ayrıca 2 yıllıkta yurt dışı sigorta primim var.ne zaman hangi şartlarda emekli olurum.

 32. Fatma dedi ki:

  İşe giriş 09.09.1999
  3600 den emekli oldum(isteğe bağlı)
  Doğum tarihi:01.01.1956
  Günler: 2000 öncesi: 214
  2000-2008:1524
  2008-2010:1864
  Ne kadar emekli maaşı alırım

 33. HASAN KOZAN dedi ki:

  Annem 15.04 1964 d.lu işe giriş tarihi 01.01.1984 çıkış tarihi 15.08 1988 toplam.1630 günü var annem bağkurdan isteğe baglı 3 yıl sigorta primi yatırıp geri kalanıda 3 çocuk var doğum borçlanması yaparsa ne zaman emekli olur.veya 3 çoçuk doğum borçlanmasını hemen buyıl içerisinde yatırırsa hangi yıl emekli olur ssk dan. teşekkürler..

 34. SEYİT KUVVETLİ dedi ki:

  1963 doğum tarıhı sıgorta gırışim 1985 2565 günüm var askerlık borçlanmasını yaptıktan sora kaç günüm kalıyor ne zaman emeklı olurum bılgı verısenız memnunolurum saygılarımla

 35. nuray dedi ki:

  Merhaba,
  babam 1986 sigortalı ve 1874 pirim günü var ve hala sigortası devam ediyor.askerlik borçlanması ile 3600 güne tamamlayıp emekli olabilir mi ? şimdiden teşekkürler…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SSK lı olarak 3600 güne tamamlayarak 60 yaşında emekli olabilir.

 36. Hasan Sozen dedi ki:

  1958 Dogumluyum. sigorta girisim mart 1977. 351 is gunu prim odemisligim var. 1979 yılında Hollanda ya gittim o zamandan beri Hollanda dayım. Ne kadar prim ödeyip ssk dan emekli olabilirim? ne kadar ödemem gerekiyor? Ne kadar aylık alırım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hem 3600 günle hemde normal emekli olabilirsiniz;

   1977 sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1976 ile 23.05.1979 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İkincisi de bu

   Yani priminizi 5000 güne tamamlayarak emekli olabilirsiniz

 37. Ahmet dedi ki:

  iyi günler
  Ben 1966 doğumluyum ilk ssk tescil tarihi 1.10.1990 fakat askerlik borçlanması yapınca 1.4.1989 geliyor ve 5450 den
  Emekliyim 1990-98 arası 638 gün
  2008-11 arası 945 gün (1.10.2008-15.5.2011)
  Askerlik 540 gün yapacağım
  Yurt dışı 3330 gün
  Bu yilin sonunda Yurtdışı borçlanması yapacağım
  Günüm ağustos 2020 dolacak
  Sizce 2019 ne kadar maaş alırım şimdiden teşekkür ederim saygılar sunarım Not: cevabınızı e posta dan gönderirseniz sevinirim telefon numaram yurtdışı

 38. Sevinç dedi ki:

  1976 senesi iş giriş tarihim arada 3 çocuk var borclanma yapıcam ve 1200 gün de çalışmam var yaşım 55 ne zaman emekli olabilirim 3 çucuk paraını banka kradi verirmi şiödiden teşekkürler

 39. hasan demir dedi ki:

  Merhaba ben 1979 işe giriş tarihim ve sigortalı olarak kayıtlıyım.3600 günüm olursa devletin bana ödemesi gereken emeklilik maaşım kaç lira olur.

 40. Ayşe dedi ki:

  Ben 1999girisliyim saklı olarak 15gun girdi çıktı yapmışlar fakat 4yldrbagkur ödüyorum ama55seneye girdim ödiyeli kemoterapi alyorum oradan da bi3ey çıkmadı ne kadar alabilirim olursam eğer malulen olamıyorum verdikleri puan tutmuyor heyetin raporu yani rica etsem bilinçlendirmisinz teşekkürler

 41. ORUÇ SARI dedi ki:

  Benim SSK giriş 1983 doğum 1968 pirim gün 2410 ve engeliyim rapor %49 ben na zaman ve nasıl emekli olurum

 42. Hakan dedi ki:

  01.10.1995 sigortalı işe giriş başlangıcı
  30 gün ve .01.08.1959 doğum tarihi.24.11.2008 bağkur ilk kayıt ve 3007 toplam gün sayısı bağkurdan bu bilgilere göre nr zaman emekli olunabilir.3600 günden

  1. İsimsiz dedi ki:

   2 mayis 1996 ssk girisliyim1995 mart ayın ‘dan itibaren 244 gün askerlik yaptım bugün itibarı ile3300 günün var 540 gün bagkur var bunları ta

 43. halis çevik dedi ki:

  Oğlum 26.06.1985 doğumlu. ilköğretim. Askerlik muaf. %58 zihinsel engelli raporu var. 4A 02.12.2004 ilk sigorta giriş başlangıç tarihi.toplam 221 gün. ayrıca 4B 01.05.2005 Tarım bağkur girişi 390 günü var. Şuanda sigortası yok.Hangi şartlarda ne zaman ve ne şekilde emekli olabilir. Malüllük veya normal şartlarda. Lütfen cevaplarınızı e-maile gönderirseniz çok memnun olurum.Teşekkür ederim. Saygılarımla

 44. Nurullah toprak dedi ki:

  Merhaba ben Nurullah toprak benim 3600gün pirim var ben bu primlerimi bozdurma istiyorum buna göre ne kadar ödenek alırım ve nasıl başvuru yapmam gerekir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer 1999 yılı öncesi sigorta başlangıcı var ise 3600 günle kısmi emeklilik şartını sağlamış olduğunuzdan prim iadesi alamazsınız. 1999 sonra başlangıç var ise bu sefer de emeklilik yaş şartını sağlamış olmanız gerekiyor prim iadesi için.

 45. Mehmet Fuat dedi ki:

  Selamlar, 74 yaşındayım, sürekli oturumum Hollanda’da. 18 küsür sene kadrolu çalıştım. Buradan emekli oldum. Kısa bir süredir SSK’ya kayıtlıyım.
  Borçlanarak TRden de emekli olmak istiyorum (asgari 3600 gün üzerinden). İstanbul’a geldiğim zamanlar kaldığım geçici oturumum Büyükada. İkametgah ve nüfus kaydım orada.
  Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi’ni ve diğer gereken evrakı Unkapanı SGM’ye mi, yoksa başka bir Sosyal Güvenlik Merkezine mi göndermem gerek? Size göndermem gerekiyorsa, açık adresiniz ve postakodunuzu verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler. Saygılarımla.

 46. Serpil Hazır dedi ki:

  1988 girisliyim ssk dan 2020 gün çocuk borclanmasından (4)sene yani 1400 günun var 1070 günde ssk üzerine isleteceyim bağkurum var sonuçta 3600 günden emekli olursam ne kadar maaş alırım

 47. Yasemin yildirim dedi ki:

  1991 girisli bayanim su anda 42 yasindayim 1200 gun odenmis suan calismiyorum emekli olmak icin kac gune tamamlamam gerek toplu yatirabilirmiyim istege bagli odeyebilirmiyim? Ne kadar odemem gerek? 47 yasinda emekli olabilirmiyim?

 48. Enver Yılmaz dedi ki:

  Ben 1984 yıl içinde sgk katıldım 1960 doğumlu bazı sebep lerden dolayı sgk prim ödeme yapılmadı 3800 gün sgk prim var sgk bir kaç ay önce gittim bana 2020 de gel dedi şuan sgk prim yatmıyor emekli olabilirmiyim teşekkür ediyorum

  1. Yücel Adıyaman dedi ki:

   Evet sgk pirimi yatırmadan emekli olabilirsin. 2020 yılında hangi gün doğmuşsan o güne kadar bekleyip o gün emekli dilekçesi verebilirsin. Mesela 24.12.1960 yılında doğmuş isen 24.12.2020 tarihinden sonra emekli dilekçesi verebilirsiniz saygılar.

 49. Adnan yıldız dedi ki:

  1.1.1985 sigorta başlangıcim 2013 de 3800 günü doldurduğum halde 59 yaşındayım dilekcemi verdim emekli yaşın 60 diye sözlü söylediler gerekçe vermiyorlar 21.08 1959 doğum tArım

 50. Bedriye dedi ki:

  Ben emekliyim turkiyeden emekli olmak istiyorum 3600gunden emekli olabilirmiyim. Turkiyede çalişmadim

 51. ISMAIL AÇIKGÖZ dedi ki:

  1 EKİMDE MECLİSTEKİ OYLAMADA SGK YAŞI VE SENEYİ DOLDURMUŞ PRİM EKSİK OLANLARİN GERİYE DÖNÜK PRİM ODEME YASA TEKLİFİ VARMI.GEÇMEMİZ İHTİMALİ VARMI?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Teklifte geriye dönük borçlanma hakkı bulunmuyor. Biz bu teklifin bu haliyle de geçebileceğini düşünmüyoruz. Devlet kaynak ararken bu kadar insana emeklilik hakkı verip ek yük getirmek istemez.

 52. İnci Kaplan dedi ki:

  Selamlar, 95 yılında üç ay süreyle sigortalı gösterildim ancak 17 yaşındaydım. 18den küçük olmam bir sorun yaratır mı? Kasım 99da öğretmenliğe başladım devlette. Kaç yaşımda emekli olabilirim? Teşekkürler.

 53. Aynur Umutlu dedi ki:

  1973 doğumlu bayanım.ilk işe giriş tarihim 10.06.1992.sgk gun sayım 1605 bagkur gün sayım 1319 3600 gunden nezaman emekli olabilirim(kaç yaşında) 2 çocuk var doğum borçlanmasıda yapabilirim.teşekkürler

 54. Hüseyin dedi ki:

  01.06.1995 işe giriş tarihim 5730 sigortalı gününüm var 3600 den emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta başlangıcı 08/09/1999 tarihinden önce olduğu için 3600 günle emekli olabilirsiniz. Verdiğiniz bilgilere göre zaten normal gününüzü tamamlamanıza 20 gün kalmış.

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

 55. berma dedi ki:

  Merhaba 1970 dogumluyum 1989-2000 tarihleri arasında ssk li olarak çalıştım 3600 günle emekli olabilirmiyim kaç yaşında olabilirim ve ne kadar maaş alırım Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş hesaplaması yapmıyoruz. 3600 günü yen dolduracaksanız 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 56. İsmail ozturk dedi ki:

  Eşim 1988 yılında ssk sigortalı oldu.Daha sonra isteğe bağlı Bağkurlu oldu. 2011 yılından beri aktif sigortalı çalışıyor. 3600 günü 2018 yılında doldu.Esim ne zaman 3600 günle emekli olabilir. Su an aktif sigortali calisiyor. Vereceginiz cevaba şimdiden teşekkürler.

 57. Doğuş Gürbay dedi ki:

  Merhaba 6.4.1989 sigorta başlangıç tarihim 1969 doğumluyum 3530 günüm var 3600 günden emekli olma şansım varmı varsa ne zaman olur acaba birde yukarıda belirttiğim tarihe göre gerçek emeklilik zamanım ne zamana tekabül eder rica etsem söylemisiniz iyi günler

 58. Mehmet tiril dedi ki:

  12 04 1964 doğumluyum 1981 işe giriş tarihi sicil no 9958899 dur 3000 bin günüm var nezaman emekli olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

   Kısmi emeklilik için ise en az 3600 günü tamamlamalısınız. bu durumda da 58 yaşında emekli olursunuz.

 59. Nudiye torun dedi ki:

  Sgk baslankicim 1985 dogum tarihimde 1968 3600 gunumu yeni tamamlandi emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3600 günü 2014 yılından sonra tamaladığınız için 58 yaşında emekli olabileceksiniz.

 60. Ayhan dedi ki:

  Slm 05.05.1985 dogumlu 03.09.2002 tarihinden ssk girisi kartim var ama 07.02.2009 yilinda giris yaptigim gozukuyor e devlette toplam gun sayim 2680 gun ve askerlik girevim 460 gun 2002 den veya 2009 dokuzdan hesaplarsak kac yasinda emekli olurum ayrica giris tarihleri arasindaki bu yanlisligi nasil cozerim bilgi verip yardimci olursaniz cok sevinirim saygilar

 61. tulin dedi ki:

  Mart 1967 doğumluyum işe giriş tarihim 1.12.1989 şu an çalışmıyorum 11.09.2014 kadar ara ara ödenmiş primlerim var 3183 gün ne zaman emekli olurum 3600 iş gününden sanıyorum faydalanabiliyorum bu arada şirket ortaklığımda vardı aile şirketinde ama bağkur başlangıcım yok vergi numaram vardı (1995-2014 aralık cıkış yaptım) ne zaman ve nasıl emekli olurum

  1. Halit tozan dedi ki:

   Halit Tozan 1963 dogumluyom 01 11 1980 girişliyim SSK ya 2523 günüm var ayrıca 1995 2003 vergi ödedim bağkur çıkarmı ne zaman emekli olurum

 62. Meryem uygur dedi ki:

  Merhaba ilk sigorta giriş tarıhım 1994/1 255 günsıgorta 300 gün ıstege bağlı sigorta 2007 temmuzdan beri tarım sigortası ödemekteyim nezaman emekli olurum ek5 sigortasına geçersem daha mı avantajlı olur şimdiden teşekkür ederım

 63. Asiye yüksel dedi ki:

  21 06 1991 sigorta girişim 3600den kaç yaşında emekli olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getirenler 56 yaşında,
   05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında şartları yerine getirenler 57 yaşında,
   05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında şartları yerine getirenler 58 yaşında,
   05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında şartları yerine getirenler 59 yaşında,
   05.2014 tarihinden sonra şartları yerine getirenler 60 yaşında emekli olabilirler.

   yukarıda verilen tarihlere göre belirleyebilirsiniz. Önemli olan 3600 günü doldurduğunuz tarih.

 64. FERHAT yükksel dedi ki:

  İlk işe başlama tarihim 05 11 1993 sgk pirim sayım 6565 gün doğum tarihi 1972 sgk sürem 25 yıl bu durumda ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar maaş alırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.

 65. gülseren özener dedi ki:

  1974 Yılında işçi olarak ALMANYAYA gittim 7 yıl çalıştımiş yerinde hastalandım 2 yıl krank kasse den maaş aldım .çalıştığım yıllarda ki iş verenin ödediği sigortam almanyada kaldı kendi ödediğim pirimleri aldım ve kesin dönüş yaptım şimdi 73 yaşındayım bu durumda ne yapabilirim bana cevap verirseniz mutlu olurum saygılar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Primleri iade aldığınız için Türkiyede borçlanabilme hakkınız yok. Ancak Yurt dışında çalışmadığınız ev hanımı olduğunuz süreleri de borçlanabilirsiniz. İkametgahınızın başlı bulunduğu Kurum emeklilik servisine müracaat ederek borçlanma yapabilirsiniz.

 66. EMİNE ESEN dedi ki:

  Benim 4300 günüm var hala çalışıyorum. 05 08 1998 sigorta girişim.
  05.08.2018 20 yılım doluyor. prim günlerim 1600 eksik geriye dönük
  ödeme yapabilir miyim.

  saygılarımı sunuyorum .

  1. Hakan Canatan dedi ki:

   Emine hanım 4A kapsamında maalesef geriye dönük ödeme yapılamamaktadır.

  2. Handan düz dedi ki:

   15 1 1972 dogumluyım sigorta girişim 1.6.92 girişliyim dogum borçlanması yapıp 3600 günden emekli olabilir miyim ve ne kadar daha çalışmam lazım bilgi verebilir misiniz