SGK

2020 Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları Nelerdir ?

2020 yılında yaşlılık aylığı almak isteyenlerin 65 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler olmaları gerekmektedir. Ayrıca hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında, yani brüt asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekmektedir. Bu da 2020 yılında 701.32 TL’ye denk gelmektedir. Yaşlılık maaşı; aylık olarak değil de yardım olarak değerlendirilmektedir.


Dolayısı ile yaşlılık maaşı alan kişilerin bankalara kredi başvurusunda bulunmaları durumunda başvurularının olumlu değerlendirilme olasılığı düşük olmaktadır. Bunun nedeni ise; şartları sağlamamaları durumunda yaşlılık aylıklarının kesilme riski olmasıdır. Yaşlılık aylığı alanların sigorta durumlarında, adreslerinde, gelir durumlarında değişiklik olması halinde; kuruma bunu bildirmeleri gerekmektedir.

Yaşlılık Aylığı Başvurusu İçin İstenen Şartlar Nelerdir?

Yaşlılık maaşı için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • 65 yaşını doldurmuş olan kişilere yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.
 • Herhangi bir sigorta koluna ait sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir. 4A, 4B veya 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışılmaması gerekmektedir.
 • Yaşlılık aylığı almak isteyen kişinin aylık gelir tutarının muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.
 • Nafaka alanlar, dönemin brüt asgari ücretinin üçte birinden daha fazla geliri olanlar yaşlılık maaşı almaya hak kazanamamaktadırlar.

Yaşlılık Aylığı Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Yaşlılık maaşı almak isteyen kişilerin başvuru esnasında sunması gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır:
 • Başvuru sahibinin kimlik belgesi istenmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını belgelemesi gerekmektedir. Bununla ilgili evraklar sunulmalıdır.
 • Hane içerisinde yaşayan kişilerin bilgileri istenmektedir.
 • Muhtaçlık belgesi talep edilmektedir.

Muhtaçlık Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Muhtaçlık belgesi; fakirlik belgesi ve fakirlik kağıdı olarak adlandırılmaktadır. Muhtarlıklardan alınan bir belgedir. İkamet edilen bölgedeki muhtarlığa giderek bu belge alınabilmektedir. Aylık gelirinin muhtaçlık sınırının altında kalması durumunda bu belgeyi almaya hak kazanabilmektedirler. Sosyal güvencesi olmayan, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul veya araç olmayan kişiler fakirlik belgesini alabilmektedirler.

Hanenin Muhtaçlık Sınırının Altında Olduğu Nasıl Hesaplanır?

Yaşlılık aylığı alacak olan kişinin hanesinde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olduğunun tespiti için gelir testi yapılmaktadır. Gelir testi yapılırken hem başvuru sahibinin hem de aynı hane içerisinde yaşadığı kişilerin gelirleri, harcamaları ve üzerlerine kayıtlı olan gayrimenkulleri hesaplanmaktadır. Evlerinin, depolarının, arsalarının, tarlalarının rayiç bedelinin 240’ta biri üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Binek araçlarının ise 120’de biri hesaplamaya dahil edilmektedir.

Yaşlılık Maaşının Özellikleri Nelerdir?

Yaşlılık aylığının nitelikleri şöyledir:
 • Yaşlılık maaşları periyodik olarak arttırılmaktadır. Enflasyon artışı ile beraber verilen maaşlar da artmaktadır.
 • Yaşlılık maaşı bir yardım türüdür. Ancak süresi yoktur. 65 yaşından sonra yaşlılık aylığı almaya başlayan kişiler, ölene kadar bu aylığı alabilmeleri mümkündür.
 • Yaşlılık aylığı için başvuru yapanlara gelir testi yapılmaktadır. Gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaktadır. Sonrasında maaş bağlanmaktadır.

Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Yaşlılık maaşı almak isteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklara bağlı olmaktadır. İstenen belgeler ile beraber yaşlılık aylığı başvuru formu kurumdaki görevliye verilerek başvuru işlemi tamamlanmalıdır.

Başvuru sürecinden ise aşağıda bahsedilmiştir:
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesine girilmelidir. Yaşlılık maaşı başvuru formu web sitesi üzerinden indirilmelidir ve form doldurulmalıdır. Forma yazılan bütün bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Yanlış bir bilgi yazılması durumunda, yaşlılık aylığı verilmemektedir.
 • İkamet edilen yerdeki Mal ve Defterdarlık Müdürlüğü ziyaret edilmelidir. Buradan başvuru için gerekli olan belgeler temin edilmelidir.
 • Ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilmelidir. Gerekli belgeler bu vakıfa teslim edilmelidir ve gerekli işlemler tamamlanmalıdır. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bu işlem ile ilgilenmektedir.

Yaşlılık Aylığı Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Yaşlılık maaşı alanların sorgulama yapabilmeleri için uygulayabilecekleri yollar aşağıda verilmiştir:
 • E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.
 • Telefon aracılığı ile yaşlılık aylığı sorgulaması yapılabilmektedir.
 • Başvuru yapılan kuruma gidilerek sorgulama yapabilmek mümkündür.

Başvuru Kurumuna Giderek Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İkamet edilen bölgede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek sorgulama yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bunun için başvuru yapılan kuruma gittikten sonra görevliye başvuru durumunu sorgulamak istediğini söylemesi yeterlidir.

Telefon Üzerinden Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşını telefon aracılığı ile sorgulamak isteyenlerin araması gereken hat Alo 144 hattıdır. Bu hat sosyal yardım hattı olarak da geçmektedir. Hat arandıktan sonra yaşlılık aylığı sorgulaması yapmak istendiğinin söylenmesi gerekmektedir. İstenen bilgilerin verilmesi ile beraber aylık ile ilgili merak edilenler söylenmektedir.

E-Devlet Sisteminden Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet aracılığı ile 65 yaş aylığını sorgulamak isteyenlerin izlemeleri gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan giriş yap butonuna tıklamaları gerekmektedir. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı olmak üzere isteğe bağlı olarak 5 farklı giriş seçeneği çıkmaktadır. Bu seçenekler içerisinden istenen ile giriş yapılabileceği gibi, e-devlet şifresi PTT şubelerinden ücreti karşılığında alınabilmektedir.
 • Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra ana sayfada size nasıl yardım edebilirim kısmına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılmalıdır.
 • Kurum aracılığı ile yapılabilecek işlemler listelenmektedir. Bu işlemler içerisinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama seçilmelidir. Açılan sayfada alınan yaşlılık aylığının tutarı ve ne kadar süreden beri alındığı görülebilmektedir.

Yaşlılık Aylığı Tutarı Ne Kadardır?

2020 yılının ocak ayı ile beraber yaşlılık maaşı zamlanmıştır. Zam yapıldıktan sonra ödenen tutar 671 TL olmaktadır. Temmuz zammına kadar bu tutarın ödenmesi planlanmaktadır. Geçmiş zam oranlarına bakıldığında; ilerleyen zamanlarda yaşlılık maaşının 1.000 TL’ye kadar çıkabileceği öngörülmektedir.

Yaşlılık Aylığı Hangi Periyotlarda Verilmektedir?

Yaşlılık maaşı önceden 3 ayda bir verilmekteydi. Ancak yeni düzenleme ile beraber ayda bir verilen bir maaş olmuştur.

Yaşlılık Aylığının Ödeme Günleri Ne Zamandır?

Yaşlılık maaşının hangi gün ödeneceği, doğum yılının son gününe göre belirlenmektedir. Buna göre 65 yaş aylığının ödeme günleri şu şekildedir:

 • Doğum yılı 4 veya 9 ile bitenlere her ayın 9’unda aylık ödemesi yapılmaktadır.
 • Ayın 8’inde ödeme alacak olanların doğdukları yılın son rakamının 3 veya 8 olması gerekmektedir.
 • Doğduğu yılın son hanesi 2 veya 7 olanlara yaşlılık aylığı ödemesi ayın 7’sinde yapılmaktadır.
 • Ayın 6’sında ödeme alabilmek için doğum yılının son hanesinin 1 veya 6 olması gerekmektedir.
 • Doğum yılının son rakamı 0 veya 5 olanların aylık ödemeleri her ayın 5’inde yapılmaktadır.

Yaşlılık Aylığı Nereden Çekilmektedir?

Yaşlılık aylığı almaya hak kazananların ilk ödemelerini almaları için Ziraat Bankası’na gitmeleri gerekmektedir. İkamet ettikleri yerde bulunan, kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek isimlerine yatırılmış olan parayı çekebilmeleri mümkündür. Kimlik belgesi göstermeleri yeterli olmaktadır. Sonraki ödemeler ise PTT aracılığı ile alınabilmektedir. Yine ikamet edilen bölge sınırları içerisinde bulunan PTT şubesine kimlik belgesi ile beraber giderek aylık alınmalıdır.

Yaşlılık Aylığının Konutta Ödenmesi Mümkün Mü?

Yaşlılık almaya hak kazanan ve yaşlı emeklilerin evlerinde ödeme almalarını sağlayan sistem ilk defa 2011 yılında uygulanmaya başlamıştır. PTT Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ödemelere ilişkin protokole göre, gelir ve aylıkların konutta ödemesini talep edecek hak sahiplerinin bu istekleri herhangi bir şarta bağlanmadan PTT aracılığıyla konutta yapılabilmektedir.

Yazılı bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili dairesine şahsen yaşlılık aylığı ve emekli maaşını konutta almak için başvuru yapmaları gerekir. Ayrıca e – Devlet kapısı üzerinden de vatandaşların yaşlılık aylığını konutta almak için başvuru yapması mümkün hale gelmiştir. Özellikle evden çıkamayanlar için bu uygulama son derece avantajlıdır.

Devlet Destekli Çeyiz Kredisi

Hasta Bezi SGK Karşılama Şartları, Hasta Bezi Nereden Alınır ?

Yeşil Kart Nedir, Yeşil Kart Nasıl Çıkarılır?

İlgili Makaleler

23 Yorum

 1. Merhaba,

  Babam için yaşlılık maaşı başvurusu yapacağğız, fakat malum virüs dolayısı ile 65 yaş ve üstü işlem yapılmuyor online olarak nereden yapabiliriz başvurusunu?

  iyi çalışmalar,

  1. Merhaba,

   İş kur ödemelerinde gecikmeler yaşandı. ayrıca 60 yaş üstü ödenekleri ptt temsilcilerince yapılacaktır.

 2. Ben lenf kanseriyim yüzde 82 engelliyim benim üzerimde paravan şirket olduğundan dolayı Bağkur borcu var büyüzden engelli maaşı alamıyorum 3 yıldır bu hastalıktan dolayı çalışamıyorum fakirlik maaşı alabilirmiyim bu durumda

  1. Merhaba,

   Bağkur sigortılası olduğunuzdan talebinizin red çıkma olasılığı yüksek.

 3. Ben lenf kanseriyim yüzde 82 engelliyim benim üzerimde paravan şirket olduğundan dolayı Bağkur borcu var büyüzden engelli maaşı alamıyorum 3 yıldır bu hastalıktan dolayı çalışamıyorum fakirlik maaşı alabilirmiyim bu durumda

 4. merhaba. babam emekli. maaşında sgk-vergi borcu nedeniyle maaşında haciz var. 1400 tl net tutar geçiyor eline. annem yaşlılık maaşı alabilir mi?

 5. merhaba ;

  babam emekli maaşı alıyor 1945 tl yalnız bunun 520 tlsi kesiliyor sgk tarafından

  annem yaşlılık aylığı alabilir mi ?

 6. babam.bagkurdan emekliydi babam öldü uvey annem maasin yaridan fazlasini aliyor ben 480.tl aliyorum su anda ben 65 yasina geldim 65 yaslilik ayligi alabilirmiyim başkada güvencem yok tesekür ederim kolay gelsin

  1. Merhaba,

   Maaşınız 609 tl nin altında olduğu için Talebinizi yapabilirsiniz.

 7. Yaşlılık maaşı almakta olan annem 29 Mart 2019 da vefat etmiştir. Nisan ayının aylığını vasisi olarak çekebilir miyim

 8. Yurtdışında yaşayan 65 yaş maaşini alabilirimi.Türkiye de nüfusa kayıtlı adresi vardır ve hiçbir sosyal güvencesi yoktur.

 9. Merhaba babam mart ayının 25 de emekli maaşı bağlanılacaktır annem ise 65 yaşını doldurmuş bulunmakta böylesi bir durumda annem yaşlılık maaşı alabilirmi teşekkür ederim

 10. Kaynanam 68 yasindan ama kayin pederim bagkurdan emekli 1200 gelirivar kaynanam yaslilik mayışı ala bilirmi

 11. 01.05.2018 sgk girişlıyım 01.09.1958 doğumluyum şu an 1480 primim var ..borçlanıp emeklı olmak istıyorum .şu an sgklı olarak çalışmaktayım..nasıl emeklı olabılırım yardımcı olurmuusnz..tşkr ederım iyi çalışmalar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu