emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları

2021 Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları

2021 Yılında yaşlılık aylığı başvurusu yapabilmek için başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 65 yaşını doldurmuş olması ve aynı zamanda temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekmesi gerekmektedir. Muhtaçlık sınırının altında aylık gelire sahip olanlara yaşlılık maaşı bağlanabilmektedir. Sosyal güvencesi olan kişilerin yaşlılık maaşı başvuruları kabul edilmemektedir.

Aylık gelirin dönemin asgari ücretinin üçte birinden daha az olması halinde, diğer şartlar da karşılandığında yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir. Yaşlılık maaşı alanların eğer aylık şartlarında değişiklik olur ve artık şartları karşılamayan bir duruma gelirlerse, bu durum tespit edildiğinde aylıkları kesilmektedir. Şartları karşılamadıkları halde aylık almaya devam etmeleri durumunda; haksız yere aldıkları aylıkları geri ödemeleri gerekmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Yaşlılık maaşı alma koşulları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmektedir ve 2022 sayılı kanunda belirtilmiş olan bu şartlar şöyledir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ödenen bir aylıktır.
 • 65 yaşını doldurmuş olan yaşlı bireylere bağlanan bir maaştır.
 • Yaşlılık aylığı alınabilmesi için herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışılmıyor olması gerekmektedir.
 • Yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olanların aylık gelirlerinin içinde bulunulan zaman dilimi için belirlenmiş olan muhtaçlık sınırının altında olması istenmektedir. 2021 senesinde muhtaçlık sınırı 852 TL olarak belirlenmiştir. Dönemin asgari ücretinden asgari geçim indirimi çıkartıldıktan sonra kalan tutarın üçte biri alınarak muhtaçlık sınırı hesaplanabilmektedir.
 • Daha önce yaşlılık aylığına başvuru yapıp başvurusu reddedilenlerin eğer gelirlerinde bir artış olmadıysa ilerleyen yıllarda tekrar yaşlılık maaşı için başvuru yapabilmeleri mümkündür. Asgari ücrette yapılan artış sebebi ile gelir sınırında önemli ölçüde artış olduğu için gelir düzeyi artmayan kişilerin yeni başvurularında gelir sınırına takılmama ihtimali daha yüksek olmaktadır.
 • Nafaka almayan ve alması mümkün olmayan kişiler yaşlılık aylığı için başvuru yapabilmektedirler.
 • Mahkeme kararı ile ya da doğrudan bir mevzuat kapsamında bağlanmış devamlı geliri olanların başvuru yapabilmeleri mümkün değildir.
 • Engel oranı %40 ile %70 arası olan ya da hayatını yardımsız devam ettiremeyecek olup %70 ve üzeri engele sahip olanlar da başvuru yapabilmektedirler. Yetkili hastanelerden sağlık kurulu raporunun alınması gerekmektedir.

KİMLER YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU YAPABİLİR ?

Yaşlılık maaşı alabilecek olanlar; 65 yaşını geçmiş, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak gelir düzeyinde olan, yaşlılık aylığı şartlarını karşılayan kişiler olmaktadır.

Yaşlılık Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yaşlılık maaşı başvuru evrakları aşağıda sıralanmıştır:

 • Başvuru yapacak olan kişinin kimlik belgesi talep edilmektedir.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını belgelemesi gerekmektedir.
 • Mal bildirimi talep edilmektedir.
 • Aynı hane içerisinde yaşanan bireylerin kimlik ve gelir bilgilerinin sunulması gerekmektedir.
 • Muhtaçlık belgesi talep edilmektedir.
 • Başvuru dilekçesi sunulmalıdır.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf talep edilmektedir.

Yaşlılık aylığı başvurusu yapılırken sahte belge kullanılması ve bunun tespitinin yapılması halinde; başvuru sahibine cezai yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca usulsüzlük yaparak aylık almaya başladıklarında, bu süreçte aldıkları aylıkları da faizi ile beraber geri ödemeleri gerekmektedir.

Muhtaçlık Belgesi Nedir ve Neden Alınmaktadır?

Fakirlik belgesi, fakirlik kağıdı ve muhtaçlık belgesi gibi isimler ile anılan bir belgedir. Kişinin aylık gelirinin muhtaçlık sınırının altında olduğunun belgelenmesi amacı ile alınan bir belgedir. Sosyal güvencesi olmayan ve üzerine kayıtlı gayrimenkulü bulunmayan kişiler bu belgeyi alabilmektedirler.

Muhtaçlık belgesi alınabilmesi için ikamet edilen bölgede bulunan muhtarlığa giderek belgenin alınması gerekmektedir. Bu belge adı üzerinde muhtaçlık belgesi olduğu ve maddi açıdan zor durumda olanların aldığı bir belge olduğu için muhtarlık bu belgeyi verirken para talep edememektedir.

Muhtaçlık Sınırının Altında Bir Gelire Sahip Olunduğu Nasıl Belirlenir?

Muhtaçlık sınırının altında olduğunun hesaplanması için öncelikle gelir testi yapılmaktadır. Ailede kişi başına düşen gelire bakılmaktadır. Yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olan kişinin hem kendisinin hem de aynı hane içerisinde yaşadığı kişilerin aylık gelirleri, harcamaları, üzerlerine kayıtlı olan gayrimenkulleri bu kapsamda hesaplanmaktadır. Ev, depo, arsa gibi gayrimenkullerin 240’ta biri hesaplanırken binek araçların da 120’de biri hesaplamaya katılmaktadır.

Yaşlılık Aylığı İle İlgili Bilinmesi Gereken Özellikler Nelerdir?

Yaşlılık maaşının özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Enflasyon artışı, asgari ücrete yapılan zam ile beraber periyodik olarak yaşlılık maaşı da artış göstermektedir.
 • Her ay düzenli olarak ödemesi yapılan bir maaş yardımıdır. Önceden üç aylık periyotlarda veriliyor olsa da günümüzde aylığa dönüştürülmüştür. Üç aylık maaş alınan dönemde ödemeler mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılmaktaydı.
 • Yaşlılık aylığı alanlara bu maaş süreli olarak verilmemektedir. Gerekli şartları sağlayan 65 yaş üstü bireyler bu maaşı ölene kadar almaya devam etme hakkına sahiptirler.
 • Yaşlılık aylığının alınabilmesi için muhtaçlık sınırının altında olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Bunun için de gelir testine başvurulmaktadır. Gelir testine göre gerekli koşulları sağlayamayan kişilere aylık bağlanmamaktadır.

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?

Yaşlılık maaşı başvurusu yeri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olmaktadır. Kaymakamlık binalarında bulunan bir kurumdur. Başvuru belgeleri ile beraber bu kuruma gidildiğinde başvuru tamamlanabilmektedir.

Yaşlılık Aylığı Başvuru Süreci Nasıl İşlemektedir?

Yaşlılık maaşı başvuru işlemleri şöyle;

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yaşlılık aylığı başvuru formu indirilmelidir. Form eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulmalıdır. Forma yazılan bilgilerin yanlış olması durumunda, başvuru kabul edilmemektedir.
 • İkamet edilen bölgede bulunan Mal ve Defterdarlık Müdürlüğü’ne gidilmelidir ve yaşlılık maaşı başvurusu için gerekli olan belgelerden bazıları bu kurumdan temin edilmelidir.
 • Gerekli belgeler hazırlandıktan ve istenen şartların sağlandığından emin olunduktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvuru işlemleri başlatılmalıdır.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvuru sahipleri için sosyal inceleme başlatmaktadır. İncelemeler sonucunda başvuru sahibinin muhtaç durumda olup olmadığı kararı verilmektedir.
 • Başvuru sahibinin muhtaç durumda olduğu onaylandıktan sonra evraklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmektedir.
 • Gerekli işlemler yapıldıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Ancak bu aylığın bağlanması ortalama 1 ay sürebilmektedir.

Yaşlılık Aylığı Başvuru Sonucu Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Yaşlılık maaşı sorgulama yolları aşağıda belirtilmiştir:

 • E-devlet sistemi üzerinden yaşlılık aylığı başvurusunun kabul edilip edilmediği ve edildiyse ne kadar yatırılacağı gibi bilgiler öğrenilebilmektedir.
 • Telefon ile yaşlılık maaşı ile ilgili bilgiler sorgulanabilmektedir.
 • Başvuru yapılan kuruma başvuru sahibi bizzat giderek yaşlılık aylığı sorgulaması yapabilmektedir.

E-Devlet Üzerinden Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden yaşlılık maaşı sorgulaması için takip edilmesi gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-hizmetler listesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek işlemler arasından Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama seçilmelidir.
 • Sosyal yardım bilgilerinin görüntülenebilmesi için kimlik doğrulaması yapılması gerekmektedir. Bunun için PTT şubesinden e-devlet şifresi alınabilir ya da mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı gibi seçenekler ile kimlik doğrulaması yapılabilmektedir.
 • Açılan sayfada ne kadar süredir yaşlılık aylığı alındığı ve miktarı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Telefon İle Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Telefon aracılığı ile yaşlılık maaşı sorgulaması için Alo 144 hattı aranmalıdır. Sosyal yardım hattı arandıktan sonra yaşlılık maaşı sorgulaması yapmak istendiği belirtilerek kimlik bilgileri verilmelidir. Ardından aylık ile ilgili istenen bilgi aylık sahibine verilebilmektedir.

Başvuru Yapılan Kurum Üzerinden Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Başvuru kurumu ile yaşlılık maaşı sorgulaması yapılması için ikamet edilen bölgede bulunan ve daha önce başvuru yapmak için de gidilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek sorgulama yapılabilmektedir. Görevliye sorgulama yapmak istendiğinin belirtilmesi yeterli olmaktadır.

2021 Yaşlılık Aylığı Ne Kadar Ödenmektedir?

Yıllara göre yaşlılık maaşları asgari ücret zammı oranı ile birlikte yükselmiştir. 2021 yılı yaşlılık maaşı ne kadar oldu ?

2021 yılı temmuz ayı zamları ile birlikte yaşlılık aylığı maaşı 828,21 TL oldu.

YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATIRILIR ?

Yaşlılık maaşının ödenme zamanı, maaş alacak olan kişinin doğum tarihinin son rakamına göre belirlenmektedir. Aylık olarak hesaba yatırılan bir maaş türüdür. Maaş ödemesinin yapılacağı gün eğer hafta sonuna ya da tatil gününe denk gelir ise; maaşlar bir sonraki iş gününde alınabilmektedir. Ancak bu süreçte maaşların yatıp yatmadığının sorgulaması yapılabilmektedir.

Yaşlılık maaşının yatırılma günleri aşağıdaki gibidir:

 • Doğum tarihinin son rakamı 0 ya da 5 ile bitiyor ise; her ayın 5’inci günü yaşlılık maaşı alınmaktadır.
 • Doğum tarihinin son hanesi 1 veya 6 ile bitenlere her ayın 6’ncı günü maaş ödemesi yapılmaktadır.
 • 2 ya da 7 ile biten doğum tarihine sahip olanlara ödemeler her ayın 7’nci günü yapılmaktadır.
 • 3 veya 8 ile sonlanan doğum tarihi bulunanlara, ayın 8’inci günü yaşlılık aylığı ödemesi yapılmaktadır.
 • Doğum tarihi 4 ya da 9 ile bitenlere her ayın 9’uncu günü yaşlılık maaşı ödenmektedir.

Yaşlılık Aylığı Ödemesi Nereye Yapılmaktadır?

Yaşlılık maaşının yatırıldığı yer, PTT’dir. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra ilk alınacak olan maaş Ziraat Bankası’ndan alınmaktadır. Ancak sonraki maaşlar PTT üzerinden ödenmektedir.

PTT’den yaşlılık maaşı alınacağı günlerde yığılma ya da kalabalık olmaması adına, doğum tarihinin son hanesine göre ödeme yapılacak olan gün belirlenmiştir. Kimlik belgesi ile beraber ikamet edilen bölgedeki PTT şubesine gidildiğinde yaşlılık aylığı çekilebilmektedir.

Yaşlılık aylığı almaya hak kazanan kişiler maaşlarının ödemelerini konutlarında almayı talep edebilmektedirler. 2011 senesi ile beraber yaşlılık aylığı alanlara bu uygulamadan yararlanma hakkı verilmiştir. E-devlet sistemi üzerinden veya dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek yaşlılık aylığının konuta getirilmesi talep edilebilmektedir. Bu talep herhangi bir şarta bağlanmamaktadır.

YAŞLILIK AYLIĞI HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR ?

Yaşlılık maaşının kesilme durumları şu şekildedir:

 • Ölüm durumunda yaşlılık aylığı kesilmektedir ve vefat eden kişinin mirasçılarına aylık bağlanmamaktadır.
 • Yaşlılık aylığı alan kişi aylıktan feragat etme hakkına sahiptir.
 • Yaşlılık maaşı alan kişinin muhtaçlık durumunun ortadan kalkması halinde, bunun tespiti ile beraber aylık kesilmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşlılık maaşı alan kişi vatandaşlıktan çıktığında, aylığı da kesilmektedir.
 • Yaşlılık aylığı alan bir kişi hesabını yatırılan aylığı 2 yıl süre ile aralıksız çekmez ise, aylığı kesilmektedir.
Yorumlar

 1. Sezgin B dedi ki:

  Merhaba,

  Babam için yaşlılık maaşı başvurusu yapacağğız, fakat malum virüs dolayısı ile 65 yaş ve üstü işlem yapılmuyor online olarak nereden yapabiliriz başvurusunu?

  iyi çalışmalar,

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik talep dilekçesini iadeli taahhütlü posta veya https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan e devlet linkinden yapabilirsiniz.

 2. önder hacıpaşaoğlu dedi ki:

  65 yaşlılık maaşı almaktayım ancak nisan 2020 maaşı yatırılmadı nedeni nedir ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş kur ödemelerinde gecikmeler yaşandı. ayrıca 60 yaş üstü ödenekleri ptt temsilcilerince yapılacaktır.

 3. Murat Gül dedi ki:

  Ben lenf kanseriyim yüzde 82 engelliyim benim üzerimde paravan şirket olduğundan dolayı Bağkur borcu var büyüzden engelli maaşı alamıyorum 3 yıldır bu hastalıktan dolayı çalışamıyorum fakirlik maaşı alabilirmiyim bu durumda

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkur sigortılası olduğunuzdan talebinizin red çıkma olasılığı yüksek.

 4. Murat dedi ki:

  Ben lenf kanseriyim yüzde 82 engelliyim benim üzerimde paravan şirket olduğundan dolayı Bağkur borcu var büyüzden engelli maaşı alamıyorum 3 yıldır bu hastalıktan dolayı çalışamıyorum fakirlik maaşı alabilirmiyim bu durumda

 5. murat dedi ki:

  merhaba. babam emekli. maaşında sgk-vergi borcu nedeniyle maaşında haciz var. 1400 tl net tutar geçiyor eline. annem yaşlılık maaşı alabilir mi?

 6. burak aslan dedi ki:

  merhaba ;

  babam emekli maaşı alıyor 1945 tl yalnız bunun 520 tlsi kesiliyor sgk tarafından

  annem yaşlılık aylığı alabilir mi ?

 7. aysen ildiz dedi ki:

  babam.bagkurdan emekliydi babam öldü uvey annem maasin yaridan fazlasini aliyor ben 480.tl aliyorum su anda ben 65 yasina geldim 65 yaslilik ayligi alabilirmiyim başkada güvencem yok tesekür ederim kolay gelsin

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız 609 tl nin altında olduğu için Talebinizi yapabilirsiniz.

 8. Taner BEDİR dedi ki:

  Merhaba,ben 75 yaşında bir insanım.Yaşlılık aylığı dışında hiçbir gelirim yoktur.Yaklaşık 3 aydır maaş alamıyorum.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gittim bana; senin eşin bir araba aldığı için maaşınız kesilmiş dediler.Bu aracı ben değil;çocuklarım anneleri üzerine almışlar. Ben yaşlı olduğu için çocuklarıma söz geçiremiyorum.Şimdi ben ne yapmalıyım?Başvuracağım bir kurum var mı?Başvuru için SGK’ya mı yoksa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na mı müracaat etmem gerekiyor?Dava yoluna gidersem ne yapmalıyım?Yukarıda arz ettiğim hususlarda bilgi verirseniz minettar olurum.Saygılarımla,

 9. NESRİN DERYA dedi ki:

  Babam emekli 1900 tl maaşı var annem yaşlılık maaşı alabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkisinin maaş ortalaması 609 tl yi geçtiği için alamaz.

 10. hanifi ayaz dedi ki:

  07 15 1955 dogumluyum 65 yaş aylıgına nezaman muracat ederim

  1. Selim dedi ki:

   Kayınvalidem ankarada ikamet ediyor. Şimdi kayseride yanımızda misafir. Ekim ayında 65 i dolduruyor..kayseriden başvuru yapabilir mi, muhtaçlık belgesi nerden alınacak..başvuru için belgeleri sıralar mısınız

 11. Defne dedi ki:

  Yaşlılık maaşı almakta olan annem 29 Mart 2019 da vefat etmiştir. Nisan ayının aylığını vasisi olarak çekebilir miyim

 12. Saadet karabulut dedi ki:

  Yurtdışında yaşayan 65 yaş maaşini alabilirimi.Türkiye de nüfusa kayıtlı adresi vardır ve hiçbir sosyal güvencesi yoktur.

 13. Raşit dedi ki:

  Yaşlılık maaşına e devletten nasıl başvurabilirim

 14. Kenan dedi ki:

  Merhaba babam mart ayının 25 de emekli maaşı bağlanılacaktır annem ise 65 yaşını doldurmuş bulunmakta böylesi bir durumda annem yaşlılık maaşı alabilirmi teşekkür ederim

 15. ubeyd ilgar dedi ki:

  Kaynanam 68 yasindan ama kayin pederim bagkurdan emekli 1200 gelirivar kaynanam yaslilik mayışı ala bilirmi

 16. Erdal dedi ki:

  Ssk lı çocuğu üzerine kayıtlı olan 65 yaş maaşı alabilormi

 17. aydın ayri dedi ki:

  65 maaşı ve yaşlılık aylığı aynı mı

 18. AYŞİN DURSUN dedi ki:

  01.05.2001 giriş olucak yukarıda yanlış yazılmış

 19. AYŞİN DURSUN dedi ki:

  01.05.2018 sgk girişlıyım 01.09.1958 doğumluyum şu an 1480 primim var ..borçlanıp emeklı olmak istıyorum .şu an sgklı olarak çalışmaktayım..nasıl emeklı olabılırım yardımcı olurmuusnz..tşkr ederım iyi çalışmalar..