emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Yıllık İzin Süreleri ve İzin Hakları (Özel ve Kamu)

2021 Yıllık İzin Süreleri ve İzin Hakları (Özel ve Kamu)

2021 Yıllık izin hesaplamasında, 4857 sayılı kanunun hususları belirleyicidir. Kanuna göre, aynı işyerinde deneme süresi dahil olmakla birlikte 1 yılını dolduran çalışan, yıllık ücretli izin hakkı kazanır.

Yıllık İzin Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yıllık izin hesabı yapılırken, farklı değişkenler göz önünde bulundurulur. Çalışanın yaşı, çalışma süresi, çalışılan iş kolu yıllık izin süresinde belirleyicidir.

İş kanununa göre yıllık izin süreleri şu şekildedir:

 • yılını dolduran çalışana 14 günden,
 • Yılını dolduran çalışana 20 günden,
 • 15 yıllık çalışma süresinin üstünde çalışanlara 26 günden az yıllık izin kullandırılamaz.

18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük çalışanlar için ise en az 20 gün yıllık izin verilmelidir. 4857 kanununca belirlenmiş olan bu süreler, asgari yıllık izin süreleridir. Özel sektör çalışanları için yapılan iş sözleşmeleri ile, yıllık izin süreleri uzatılabilir.

Mevsimlik İşçiler İçin Yıllık İzin Hakkı Var Mıdır?

Yıllık izin hakkından yararlanabilmek için, asgari çalışma süresi 1 yıldır. 1 yılını doldurmamış çalışanların ücretli izin hakkı yoktur. Ancak mevsimlik işçiler için durum farklıdır. Yargıtayın kararına göre, 11 ay çalışan mevsimlik işçiye yıllık izin hakkı doğar.

Denizcilerin Yıllık İzin Süresi Kaç Gündür?

Deniz çalışanları için yıllık izin süresi, Deniz İş Kanununa göre hesaplanır. Yıllık izin süresi, çalışma süreleri 6 ay ile 1 yıl arası olan deniz çalışanlarına 15 günden az olamaz. 1 yılını dolduran deniz çalışanlarına ise 1 aydan daha az yıllık izin verilemez.

Deniz çalışanlarının kanun esaslarından faydalanabilmeleri için, “Deniz İş Kanuna Tabi İş Sözleşmesi” ile çalışmaları gerekir.

Yer Altında Çalışanlar için Yıllık İzin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çalışma koşulları ağır olan maden işçileri için, yıllık izin süresi farklılık gösterir. Maden işçilerinin yıllık izin süreleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • 1 ile 5 yıl arası çalışan maden işçileri için 18 iş günü,
 • 5 ile 15 yıl arası çalışan maden işçileri için 24 iş günü,
 • 15 yıldan fazla çalışan maden işçileri için 30 iş günü.

Yer altı çalışanları için yıllık izin süreleri İş Kanunundaki sürelere 4’er gün eklenerek belirlenmiştir. Yer altı çalışanlarının hepsi bu düzenlemeye tabiidir.

Taşeron İşçilerin Yıllık İzin Hakkı Var Mıdır?

Yıllık izin hakkından faydalanabilmek için, aynı iş yerinde ya da aynı işverenin farklı iş yerlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir. Taşeron işçinin ücretli izin hakkı için, aynı işyerinde 11 ay çalışması yeterlidir. Alt işveren değişse bile aynı iş yerinde çalışmaya devam eden taşeron işçi için, yıllık izin süresi 20 gündür. Böylelikle taşeron işçinin yıllık izin hakkı korunur.

Kısmi Süreli Çalışanların Yıllık İzin Hakkı Var Mıdır?

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre, kısmi süreli çalışanlar ücretli yıllık izin hakkından tam zamanlı çalışanlar gibi yararlanır. Part time çalışanların yıllık izin süresi hesaplanırken çalışmadıkları günler dikkate alınır. Haftanın çalışılmayan günleri yıllık izin süresi içerisinde bulunuyorsa, yıllık izin süresine çalışılmayan gün sayısı kadar ekleme yapılır.[/box]

Hafta Sonları Yıllık İzin Süresine Dahil Midir?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre, Pazar günü hafta tatili olarak belirlenmiştir. Pazar günü yıllık izin süresine dahil edilmez. Ancak cumartesi günü resmi tatil günü olarak görülmez ve yıllık ücretli izin süresine dahil edilir. Bu durumda hafta tatilinin yıllık izin süresine etkisi 1 gündür.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Resmi Tatiller Yıllık İzin Süresine Dahil Midir?

İş Kanununa göre, yıllık ücretli izin günü hesabı yapılırken izin süresine denk gelen ulusal bayramlar, dini bayramlar ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

[highlight color=”pink”]Yıllık ücretli izin gününden sayılmayan ulusal bayramlar şunlardır:[/highlight]

[highlight color=”pink”]Yıllık ücretli izin gününden sayılmayan dini bayramlar şunlardır:[/highlight]

 • Ramazan Bayramı,
 • Kurban Bayramı.

Kamu Çalışanları için, yıllık izinden sayılmayan resmi tatil günleri şunlardır:

 • 1 Ocak yılbaşı tatili,
 • 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı,
 • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

Belirtilen resmi tatil günleri, yıllık ücretli izin gün sayısına dahil edilemez.

Ücretli Yıllık İzin Taksim Edilebilir Mi?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre, yıllık izin süresi en az 14 gün olarak belirlenmiştir. İşverenin, yıllık izin süresini bölme hakkı yoktur. İşveren yıllık izni sürekli olarak vermek zorundadır. Çalışanın talebi dahilinde ise, işveren ile ortak bir karar ile en az 10 gün olmak şartı ile izin günü bölünebilir. Yıllık ücretli izin günü 10 günden az bir şekilde kullanılmaz. Kalan, 4 günlük ücretli yıllık izin hakkı bölünemez.

Kullanılmayan Yıllık İzin Devreder Mi?

4857 sayılı İş Kanununa göre, çalışılan her 1 yılın sonunda yıllık ücretli izin hakkı kazanılır. Memurlar için, yıllık izin devir hakkı vardır. Mevzuata göre, kamu çalışanları için kullanılmayan yıllık izin bir sonraki yılın izni ile birleştirilebilir. Ancak, kamu çalışanları en fazla 2, yıllık izinlerini birleştirebilirler. 2 yıldan fazla yıllık izin hakkı birleştirilemez.

Özel sektör için durum farklıdır. İş Kanununa göre, özel işyerlerinde çalışanlar için yıllık izin devir hakkı yoktur. Kazanılan ücretli izin kullanılmadığı takdirde, bir sonraki yıl ile birleştirilemez.

Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçilebilir Mi?

[box type=”success” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre, yıllık izin hakkından feragat edilemez. Kanunca belirlenen yıllık izin süreleri, asgari sürelerdir. İmzalanan sözleşmeler ile yıllık izin gün sayısı arttırılabilir. Ancak, daha az süre ile yıllık izin kullanmak ya da hiç kullanmamak mümkün değildir. İşveren belirlenen gün sayısı kadar, yıllık ücretli izin vermek zorundadır.[/box]

Kullanılmayan Yıllık İzin İçin Para Talep Edilebilir Mi?

Yıllık ücretli izin hakkı yasalar ile korunur. İşverenin, yıllık izin kullandırmama hakkı yoktur. İş Kanununa göre, çalışanın yıllık izin hakkını kullanması gerekir. Yıllık izin hakkını paraya çevirme, söz konusu değildir.

İşten Çıkma Durumunda Yıllık İzin Ücreti Alınır Mı?

1 yılını doldurmuş çalışanlar ücretli izin hakkı kazanmış olur. Yıllık izinlerini kullanmadan, işten çıkan veya çıkarılan çalışanlar için, yıllık izin ödemesi yapılması gerekir. 4857 sayılı İş Kanununa göre, bildirim süresi içerisinde yıllık izin ücreti talep edilmelidir. Zaman aşımına uğramadan önce yıllık izin ücret talebi yapılmalıdır. İşçilerin, işten ayrıldıkları andan itibaren ücret talebi için, 1 yıl süreleri vardır.

Yıllık izin Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ücretli yıllık izin hakkı kazanan ve kullanmadan işten ayrılan veya işten çıkarılan işçilere, yıllık izin ücreti ödemesi yapılır. Yıllık izin ödemesi hesaplaması yapılırken, sözleşmeye göre son alınan maaş dikkate alınır. Son alınan ücret brüt ise brüt maaş üzerinden, son alınan ücret net maaş ise net maaş üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplanan yıllık izin ücretine yol izni süreleri ve primler dahil edilmez. SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanan ücretten kesilir.

Yol İzni Yıllık İzne Dahil Midir?

Yıllık ücretli izne çıkmış çalışana, 4 güne kadar yol izni verilebilir. Yıllık izin süresini, çalışılan yerden uzak bir yerde geçirecek olanlar, bu durumu belgelendirmelidir. Yıllık iznini uzak mesafede kullanacaklar, belgeleri ile işverenden talepte bulunmalıdırlar.Talepte bulunulmaması durumunda işçiye yol izni verilmez. Talepte bulunan işçiye yol izni verilmesi zorunludur.

Yol izni ücretsiz bir izindir. İşçi, yol izni süresinde işverenden ücret talep edemez.

Yıllık İzin Süresinde Rapor Alınabilir Mi?

Kazanılan yıllık izin hakkı süresinde, yaşanan sağlık problemi için rapor alınırsa, yıllık izin süresi durdurulur. Yıllık izin süresinde alınan sağlık raporu, yıllık izin süresinden uzunsa rapor bitiminde işi başlanır ve işverenin uygun gördüğü zamanda yıllık izine çıkılır. Alınan sağlık raporunun süresi yıllık izin süresinden kısa ise, rapor bitiminde ücretli izin devam eder. Alınan sağlık raporunun, işverene iletilmesi zorunludur.

Sağlık raporu alan sigortalıya, istirahat raporunun 3. gününden başlayarak geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Yıllık İzin Süresinde Başka İş Yerinde Çalışmak Mümkün Müdür?

Yıllık ücretli izne ayrılan işçinin bu süre zarfında başka bir iş yerinde çalışması yasal olarak mümkün değildir. Yıllık izin süresinde başka iş yerinde çalışma durumu tespit edilirse işveren yıllık izin ücretini işçiden talep edebilir. Bu durum haklı işten çıkarma sebebi de sayılır.

İşverenin Zorla Yıllık İzne Çıkarma Hakkı Var Mıdır?

Son zamanlarda içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında işveren işçisini, ücretli veya ücretsiz izne çıkarabilir. İş Kanununa göre işverene ücretsiz izne çıkarma hakkı verilmemiştir. Ancak, pandemi nedeniyle bu durumda değişiklik yaşanmıştır. İşyeri kapanan veya pandemiden dolayı çalışma süresi değişen işveren çalışanını ücretli veya ücretsiz izne çıkarabilir.

1 yılını dolduran ve yıllık ücretli izin hakkını kullanmamış olan işçiyi de işveren yıllık izne çıkarabilir. Yıllık izin yasal bir haktır ve kullanılması şarttır. İşveren, izne ayrılmamış çalışanını ücretini ödeyerek izne çıkarabilir.

İşyerinde Toplu Yıllık İzin Kullanımı Nasıl Olur?

[box type=”note” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Çalışanlar, genellikle yıllık izinlerini yaz aylarında kullanmak isterler. Nisan ve Ekim ayı arası, toplu izin günleri olarak belirlenmiştir. Çalışma süresi dolmamış olan işçinin de toplu yıllık izin hakkı vardır. 1 yılını doldurmamış çalışan toplu yıllık izin süresinde izne çıkarsa, yıl içerisinde ki asgari izin günlerini kullanamayabilir.[/box]

Aynı İş Yerinde Tekrar Çalışmada Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır?

İşçinin, işten çıktığı veya çıkarıldığı iş yerinde tekrar işe başlaması halinde, yıllık izin hesaplamasına önceki dönem çalışması da etkili olur. İşçinin, kullanmadığı yıllık izin hakkı ücreti ödenmemiş ise yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekir. İşçi, 1 yılını doldurmadan işten ayrıldıysa, önceki çalışma süresi yıllık izin hakkı hesabı yapılırken tekrar çalışma süresine eklenir. Tekrar çalışmada yıllık izin süresi, iş yerindeki toplam çalışma süresine göre belirlenir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Yıllık İzin Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yıllık izin sorgulaması yapmak için e-devlet sorgulama modülü kullanılmaktadır. SSK çalışanlarının elde edecekleri yıllık izinlerin sorgulaması için aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler bağlantı adresi üzerinden, yıllık izin sorgulama sistemi açılmalıdır.
 • Sayfada yer alan “Giriş Yap” seçeneği tercih edildikten sonra, kimlik bilgileri doğrulanmalıdır.
 • “Giriş” butonuna tıklayarak, yıllık izin sorgulaması için “E-Hizmetler” sayfasının açılması gerekir.
 • E-Hizmetler bölümünden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalı ve yıllık izin için sorgulama başlatılmalıdır.

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]Yıllık İzin Sorgula[/button]

Yıllık izin sorgulama sayfası üzerinde, kişilerin 1 takvim yılı içerisinde elde ettikleri toplam yıllık izin süresi yer alacaktır. Yıllık izin sorgulama sayfasında, ücretli izin karşılığında alınacak total ücretler de yer alacaktır. İzin hakkı oluşmayan kişiler, sorgulama ekranında herhangi bir bilgiyle karşılamazlar.

Yıllık İzin Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

1 yılını dolduran çalışanların, yıllık izin talebinde bulunma hakkı vardır. Yıllık izne ayrılmak isteyen çalışan, yıllık izin formu doldurarak talepte bulunabilir.

Formda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • TC Kimlik No,
 • Ad/Soyad
 • İş yeri sicil no,
 • İşe giriş tarihi,
 • Çalışmakta olduğunuz pozisyon,
 • İznin başlaması istenen tarih,
 • Kullanılmak istenen izin günü sayısı,
 • İzin günü bitiş tarihi,
 • İzin tarihinde bulunulacak yer (yol izni için gereklidir),
 • Kişinin imzası.

Doldurulan form ile yıllık izin talebinde bulunulabilir. İşveren için çalışma planını aksatmıyorsa, istenilen tarihte yıllık izne çıkılabilir. Çıkılmak istenen ücretli yıllık izin süresi 10 günden az olmamalıdır. Yıllık izin talep formu doldurulduktan sonra yaşanan değişiklikler yetkililere bildirilmelidir. İşveren ile anlaşma olursa yıllık izin tarihi değiştirilebilir.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Ne Kadar?
Emeklilik Yaş Hesaplama Tablosu (Erkek – Kadın)
3600 Günden Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?
Yorumlar

 1. Ebru dedi ki:

  Merhaba ,
  Apartman gorevlileri emekli olduktan sonra ayni isyerinde calismaya devam ederlerse kac gun izin kullanabilirler acaba?

 2. ibrahim dedi ki:

  Kıdem tazminatını 12 yıl sonra alıp işyerinden istifa terk vb nedenlerle ayrıldıktan sonra tekrar AYNI işyerine başlayan işçinin izin hakkı nasıl hesaplanır ?

 3. Aysun dedi ki:

  Merhabalar,
  Kurumumuzda çalışan 4B statüsündeki personel bir yıllık sözleşme imzaladıktan hemen sonra dilekçeyle özel sektörde çalıştığı sigortalılığını beyan ederek ne gibi hakları elde eder yıllık izin, sözleşme fiyat artışı v.s… iyi çalışmalar dileriz

 4. Mert dedi ki:

  Merhabalar,
  Kamu kurumunda 4/B Sözleşmeli Personel (Programcı) olarak çalışan çalışan personel özel sektörde Yazılımcı olarak çalışmış ve hizmet süresinin sayılıp izin hakkını istemektedir. Bu Konuda Yardımcı Olur Musunuz?

 5. Mustafa dedi ki:

  20.01.2017 yılında işçi olarak işe başladım, (daha önce devlet memuru idim), 15.09.1968 doğum tarihim, başladığımdan beri izin kullanmadım, toplam kaç gün izin hakkım vardır?

 6. Berrin ORSAN dedi ki:

  Apt mızdan emekli olan kişiyi tekrar 01-04-2011 sigortalı işe aldık.2018 yıllık iznini kulllandı bitirdi.ilaveten 3 er gün ikidefa toplam 6 gün köyüne işleri için imzalı izin kağıdı doldurup 2019 mahsuben izne gittti geldi.(bu arada ölüm hastalık vs için de çok izin aldı,bunları yıllık izne tabi tutmadık) şimdi 2019 için yıllık izne çıkacak bende bu 6 Günü yıllık izinden düşüp 15 değil 9 gün kullanacağını söyleyince kabul etmek istemedi.benim yaptığım doğrumu zira kapıcı izine çıkınca yerine bakan kişiyede süresi kadar ücret ödüyorum.birde 2019 da izinler 15 günken 20 günmü oldu..teşekkürler

 7. Nihat Yılmaz dedi ki:

  Yıllık izin hakkı 365 gün dolduktan sonra mı başlıyor yoksa 365 günün içinde olarak mı bu hakka sahibim??

 8. Nihat Yılmaz dedi ki:

  Özel bir sektörde SSK’li olarak çalışıyorum.. Resmi tatil, dini ve milli bayramlarda izin kullanma hakkım var mıdır??
  -Teşekkürler..

 9. nazım dedi ki:

  Merhabalar.Ben 2005 ekim ayında özel sektörde bir firmada işe başladım.2013 senesinin son günü bütün tazminatımı ve izin haklarımı alarak işten ayrıldım.sonrasında ssk dan11 gün işsizlik parası aldım.2014 senesinde tekrar aynı kuruma girdim ve halen çalışıyorum.yani şirkette 11 günlük bir boşluğum var.tekrar giriş olduğu için senelik iznimi girdiğim 2014 senesinden beri 14 gün kullanıyorum.2014 itibari ile hakkım olan izin gününüm nedir.yardımcı olursanız sevinirim..
  saygılarımla

  1. nazım dedi ki:

   Merhabalar.Ben 2005 ekim ayında özel sektörde bir firmada işe başladım.2013 senesinin son günü bütün tazminatımı ve izin haklarımı alarak işten ayrıldım.sonrasında ssk dan11 gün işsizlik parası aldım.2014 senesinde tekrar aynı kuruma girdim ve halen çalışıyorum.yani şirkette 11 günlük bir boşluğum var.tekrar giriş olduğu için senelik iznimi girdiğim 2014 senesinden beri 14 gün kullanıyorum.2014 itibari ile hakkım olan izin gününüm nedir.yardımcı olursanız sevinirim..
   saygılarımla

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu sene 6. yılın iznini kullanacağınız için 20 gün izin kullanacaksınız.

 10. Erhan dedi ki:

  1993 nisan ayinda 6 ay calistim sonrasi 20 gun gectikten sonra 5 kasim 1993 tarihinde ayni isyerine tekrar basladim 26 yillik hizmet suresinde dogum ayim olan temmuz 24 2019 da emekli olacam. Yillik izin hakkim varmi tesekkur ler

 11. Duran koyuncu dedi ki:

  özel sektör de ssk lı olarak çalışmaktayım iş veren yıllık izin hakkım mevcut iken ücretsiz izne göngerebilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kanunda ücretli izin hakkı varken ücretsiz izine çıkarılamaz diye bir ibare yok. Ücretsiz izin zaten sizin rızanızla yapılabilecek bir durum.

 12. ismail dedi ki:

  Merhabalar haziran 1983 doğumluyum 1 Temmuz 2013 yılından beri İzel sektörde aynı isyerindeyim Kasım 2018 izin kullanmak istiyorum izin 14 gün veriyorlar 20 gün olması gerekmiyordu

 13. Ahmet izzet dedi ki:

  Aynı iş yerinde 1 yıldır çalışıyorum .sgk lı sürem doldu yaşı bekliyorum. İzin hakkım kaç gündür teşekkür ederim.

 14. selver dedi ki:

  Merhabalar,
  Sormak istediğim şu anda çalıştığım iş yerine ilk 2017 yılında başladım, 2013 senesinde istifa ederek işten ayrıldım..2015 yılı mart ayında yeniden aynı işyerine döndüm ve hala çalışmaktayım. yıllık iznim hesaplanırken milat 2015 yılı olarak mı yoksa aynı işyerinde daha önce de çalıştığım için geçmiş yıllarımda hesaba katılarak mı hesaplanmalı

 15. Serkan dedi ki:

  Merhabalar ben 8 senedir ayni işyerinde calisiyorum izine cikmak istiyorum ama işe girisim ekimde oldugu icin izin vermiyorlar ekimi bekliceksin diyolar ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz bu konu hakkinda saygilarimla

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gecen yıl izninizi kullandıysanız verilen bilgi doğru izni ekim ayında hak ediyorsunuz. Kanunen izin vermeme hakları var.

 16. hakan dedi ki:

  mrb.1999 tarihinden beri siğortalı olarak çalışıyorum.en son çalışdığım ilaç firmasında izin hakkım 26 gündü.şimdi başka işe girdim 2017ekim ayında bu yıl izin hakkım ne kadar olur

 17. Emre yildirim dedi ki:

  6 aydır aynı güvenlik şirketinde çalışıyorum izin hakkım varmı yoksa ille bir sene geçmesimi gerekiyor

 18. fatma ateş afyon dedi ki:

  merhaba 15 gün önce kayın valideyi kaybettik ölüm izni yokmuş 1 gün izin verdiler onuda sgortadan ve maaşdan kesdiler yasal olan bumudur izin hakkaım yokmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef Kanunda eş tarafı ölümlerde izin yok.

   EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

 19. hancı dedi ki:

  aynı iş yerinde tazminat verilerek girdi çıktı yapıldığında izin süremde son giriş tarihine göre mi düzenlenir

 20. Emrecan dedi ki:

  Merhaba ben 2013 yılının mart ayında bir şirkette ise başladım bu sene izine çıkacağım bana 15 gün izinin oldugu söyleniyor normalde 21 gün izin hakkının 5 yılda olduğunu okudum bu konuda bilgi istiyorum

 21. Sukru yildiz dedi ki:

  Merhaba ,
  Benim sorum ben 15.08.2016 da ise girdim simdi beni 15.07.2018 de isten cikartiyo sirket ilk yillik iznimin 8 gununu bizi ucretsiz izine cikardiklari gune saydilar 6 gun yillik izin kullana bildim ….ikinci yillik iznimin dolmasinada bir ay kala cikariliyorum cikarilne gerekcem pazar gunu mesai calismasina katilmiyacagimi beyan etmem ve bize sormadan bir gun ucretsiz izine cikarip yillik iznimizden kesilmesine ses cikarmam oldu ben simdi ne gibi haklara sahip olabilirim ayrica bu yilsendikali olduk aydinlatirsaniz sevinirim

 22. ismail dedi ki:

  merhabalar ben devlet memurlugundan emeklyim şu an devlettin yurtkurundan projeyi aln firmada çalışıyorum.işe giriş tarihim 06,10,2015 ama çalıştıgımız firma okullrın kapanması ile bizide üresiz izine çıkarıyor ve yazında böyle tatil yapıyoruz iş zamanı başlayınca bizi işe alıyo devam ettiyoruz.ve bu tarihe kadar calıştık firma projeyi kaybettiginde bizim kıdem tazminattın tamamını yoksa bu seneyimi ödeyecek şimdden teşekkürler

 23. Hacer uzun dedi ki:

  1997 SSK baslangicim.milli eğitim bakanlığına bağlı dershanelere 9 yıl calistim.2005 yılından beri yine MEB e bağlı bir özel eğitim merkezinde calisiyorum.en son çalıştığım kurumda 15 yılımi tamamlamadim..acaba aynı bakanlığa bağlı kurumlarda ki çalışma yılımızı bir mi hesaplanıyor.yoksa son çalıştığım kurumda 13 yıllık olduğum için izin gün sayım 20 midir

 24. ayse dedi ki:

  ben 1 senedir tekstil de sigortali olarak calisiyorum yillik izini mi kullanak istiyorum acaba bu senelik izini tekstil sektörün de geçerli midir? egrr senelik iznimi kullanmama izin vermeseler tazminat acabilir miyim

 25. deniz dedi ki:

  merhaba
  ben 1 senedir tekstil de sigortali olarak calisiyorum izn kullanmak istiyorum acaba bu 1 sene izni tekstil de gecerli midir? eger izin vermeseler tazminat alir migim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tabiki hakkınız var sektör önemli değil. İzin vermeler ise yazılı talep edin.

  2. derya dedi ki:

   yazılı talep edin derken nasıl bir yol izlenecek

 26. SAMET dedi ki:

  MERHABALAR KOLAY GELSİN
  BENİM SORUM BİR CALIŞANIN SENELİK İZNİNDEN HARİÇ YOL İZNİ VARMIDIR BENİ BİLGİLEN DİRİRMİSİSNİZ BU KONUYLA ALAKALI…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.” Şehir dışı olması yeterli km şartı da yok. ‘Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi’

 27. Durdu KÜPELİ dedi ki:

  aynı işyerinde 59 ay 10 çalışma sonrası iş akdi fesih edildiğinde son yılın yani 11 ay 10 günlük çalışmamın yıllık izin parasını alabilirmiyim.

 28. Neslihan dedi ki:

  Merhaba. Ben hemen her yıl iş değiştiriyorum. Her girdiğim yer 1 yıl bitmeden izin kullanamazsın diyor. Bu durumda ben hiç yıllık izin kullanamayacak mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef izin hakkınız aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma sonunda doğmaktadır.

 29. ERcan dedi ki:

  İlaç firmasında çalışıyorum depo üretim başka yer gitti 6 Ay sonra tekrar şirket depo açtı bizim izin haklarımız tekrar devam eder mi yoksa haklarımız ne olur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet şube adres değişikliği izin haklarınızı değiştirmez. Aynı işyerinde çalışıyor gibi haklarınız devam eder.

 30. Sredar dedi ki:

  29.5.1013ten bugüne kadar bir özel şirkette calismaktayim kaç gün izin hakkim olmustur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2018 yılında da 14 gün kullanacaksınız. 2019 5. ayından sonra doğum izniniz 20 güne çıkacaktır.

 31. Serdar dedi ki:

  Merhaba;özel sektör sitede kapıcı olarak çalışıyorum yıllık iznimi haketmiş durumdayım.14 gün izin hakkım var,ben istemedikçe işveren iznimi bölerek verme hakkına sahipmidir.teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer siz hepsini kullanmak isterseniz tamamını kullanabilirsiniz. Ancak özel sektörde işlerin aksamaması için genelde bölerek kullandırılır. Ancak tabi ki yasal hakkınız tamamını kullanabilirsiniz.

 32. Emrah dedi ki:

  Merhaba ben özel şirkette çalışmaktayım şirketim bayram Arefe’lerinde işveren işe çağırmıyor bu çağırmadığı günleri Kanuni senelik izinlerden kesiyor bu çağırmamasının sebebi ise o gün iş olmadığı için yada 30 ağustos resmî tatilde çalıştırıyor bana pek mantıklı gelmiyor rica etsem bu konuyla yardımlarınızı bekliyorum

 33. erdem dedi ki:

  merhaba
  ben ozel bir kurumda guvenlik gorevlisi olarak calisiyorum.
  9 yildir bu kurumdayim. izinlerimiz her sene 14 gun olarak veriliyor ve bunun nedeni sirketin sozlesme yenilemesi veya sirket degisimi.
  benim sorum şu: ayni kurumda ayni yerde 9 yildir calisiyorum fakat hala izinlerim 14 gün. bu normalmi acaba ?
  benim izin gunlerimin artmasi gerekmiyormu?

 34. Nejla Güldalı dedi ki:

  01.01.2004 tarihinde işe girdim. Yıllık izin sürem 26 gün mü dür?

 35. Muharrem dedi ki:

  Merhaba,

  Ozel bir sirkette vardiyali calismaktayim. Vardiya 3 gun(08:00-20:00) calisma,, 3 gun izin, 3 gun (20:00-08:00) gece calisma seklindedir.

  Calisma gunlerinde yillik izin kullandigimizda 3 gun kullanirsak 5 gun 1 gun cikarsak 1 gun yillik izin kesilmekteydi.
  Sirketin yeni bildirdigine gore ( yazili degil ) 3 gun izin icin 5 gun yillik izin, 1 gun izin cikislarinda ise 1.5 gun yillik izin kesilecegi.
  Sebebi ise 12 saat uzerinden calistogimiz icin 3 gune kadar 1.5 gun yillik izin kesilmesi gerektigi, eskiden hatali islem yaptiklarini soylediler.
  Uce uc gun 12 saat uzerinden vardiyali calismamizda bir ya da iki gun yillik izin kullandigimizda 1.5 gun ya da 3 gin yillik izin kesilmesi kanunlara uygun mudur?

  Kpnu ile ilgili yardiminizi rica ederim.

 36. gülcan fidan dedi ki:

  Merhaba; ben 18 yaşından beridir ssk lı çalışıyorum 4-5 yılda bir iş değiştirdiğimden devamlı yıllık 2 hafta izin kullanıyorum. Yıllık izinler pirme görede hesaplana biliyormu.

  1. Oğuz dedi ki:

   Merhabalar,
   03.09.2012 işe giriş tarihim. Benim 21 gün izin haketmeme ne kadar kaldı?
   Saygılarımla