• 2018 SSK Yıllık İzin Süreleri


  2018 SSK yıllık izin süreleri yıllık izin yönetmeliği çerçevesinde belirlenmektedir. Bu noktada SSK kapsamında çalışmakta olan çalışanların senelik izin hakları farklı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle yıllık izin süresi hakkının kazanılması için öncelikle en az 1 yıl süresince sigortalı olarak çalışılması şart olmaktadır. Bu hak 4857 sayılı İş Yasası gereğince yerine getirilmesi yasal zorunluluk olan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanlar yıllık izin haklarından vazgeçemezler. Ayrıca çalışanlar yıllık izin sürelerinin karşılığında para alamazlar. Bunun yanı sıra yıllık izin hakkının süreleri kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda kıdeme göre izin sürelerinin şu şekilde sıralanması mümkün olmaktadır;


  • Çalışan işçiler şayet çalışma hayatlarına 1 yıldan 5 yıla kadar geçen süre içerisinde devam etmişseler, senelik izin gün sayısı 14 gündür. Burada 5 yıl içerisinde 5. Yıl da dahil edilmektedir.
  • İş yerindeki çalışma süresi 5 yıldan fazla olup 15 yıldan az olanların yıllık izin süreleri ise; 21 gündür.
  • 15 yıl ve üzeri çalışma süresi olan kişilerin ise yıllık izin süreleri 26 günden az olmamaktadır.

  Esasında çalışanların çalışma şartları da onların yıllık izin sürelerini etkilemektedir. Bu doğrultuda yer altında çalışanlar için; 2018 SSK yıllık izin süreleri aşağıdaki gibidir;

  • 1 ile 5 yıl süresi içinde çalışanlar yıllık 18 gün
  • 5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar 25 gün
  • 15 yıldan fazla çalışanlar ise 30 günden az izin kullandırılamaz.

  Bütün bu bilgilerin yanı sıra şayet çalışan işçiler 50 yaş üzerinde ise ya da çocuk işçilerse yıllık izin süreleri en az senede 20 gündür. Yukarıda sıralanan şartlar 18 yaşından küçük olan ve 50 yaş üstü çalışanlar geçerli değildir.

  Sponsorlu Bağlantılar

  2018 SSK yıllık izin süreleri kapsamında kullanılacak izinler parça parça olarak kullanılabilir mi? Sorusu çerçevesinde, yapılan son düzenlemeler hesaba katılarak yatın verilmelidir. Bu noktada son değişiklikler gözetildiğinde 2018 yılı itibariyle kullanılacak izin sürelerinin parça parça kullanılmasının mümkün olduğu görülmektedir. Ancak bu parça izin sürelerinden birisinin en az 10 gün olması şart olmaktadır. 2018 süt izni ve doğum izni hakları da yapılan en son düzenlemelere göre şekillenmektedir. Bu doğrultuda süt iznin verilmesi ve doğum izni haklarının verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu da bilinmektedir.

  2018 yıllık izin süreleri kapsamında yer alan memur yıllık izinlerinin süreleri ve hakları ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Memuriyette izin hakkının elde edilmesi için en az 1 yıl memuriyet yapılması şart olmaktadır.
  • 1 ile 9 yıl arasında çalışma kıdemi bulunan devlet memurlar 20 gün yıllık izin kullanmaktadır.
  • 10 yıldan dazla çalışma kıdemine sahip olan memurlarda yıllık izin süresi 30 gün olmaktadır.

  Ayrıca memurlar, amirlerinin onayının alınması kaydı ile yıllık izinlerini bölerek de kullanabilmektedir. Peki ya öğretmenlerin yıllık izin hakları var mıdır? Bu sorunun yanıtı esasında biraz kafa karıştırıcı olmakla beraber, öğretmenlerin yıllık izinlerini yaz aylarında okullar tatil iken kullandıkları da bilinmektedir. Bu doğrultuda öğretmenlerin, mazeret izinleri haricinde yıllık izinleri bulunmamaktadır.

  2018 SSK yıllık izin süreleri göz önünde bulundurulduğunda, yıllık izin sürelerinin düzenlenen kanun ve yönetmeliklerle şekillendiği bilinmektedir. Bu doğrultuda çalışma süresi ve kıdem gibi unsurların yıllık izin süreleri konusunda temel belirleyiciler olduğu da bilinmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların çalışma koşullarının da yıllık izin süreleri üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca devlet memurları ile diğer çalışanlar arasında yıllık izin süreleri bakımından bir farklılığın bulunduğu da bilinmektedir.  tıkla sorunu sor

  2018 SSK Yıllık İzin Süreleri İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.