SSK

2020 SSK Yıllık İzin Süreleri Ne Kadar?

SSK çalışanlarının yıllık izin süreleri, çalışanların meslekteki sürelerine göre değişiklik gösterir. Mesleğinin ilk yılını tamamlayan SSK sigortalı çalışanlar, 1 takvim yılının tamamlanmasının ardından 14 günlük senelik izin kullanma hakkı elde etmektedir. Ücretli izin olarak nitelendirilen yıllık izinler, tüm SSK çalışanlarının kullanmak zorunda olduğu izin türüdür. İş verenlerin, yıllık izin kullanımını engellemesi, yıllık izin yerine para vermesi ya da izin süresi içerisinde maaşlardan kesinti yapması, söz konusu değildir. Çalışanların yıllık izin hakları ve bu izinlerin sürelerinin belirlenmesinde önemli sayılan etkenler, yazı içerisinde tüm detayları yazıda incelenmektedir.


SSK Çalışanlarının Yıllık İzin Süresini Belirleyen Kurallar Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında görev yapan 4A sigortalılar, çalıştıkları yıllara göre yıllık izin kullanma hakkı elde etmektedir. Çalışanların her yıl yıllık izne çıkması gerekir ve bu haklarının ellerinden alınması mümkün değildir. Yıllık izin kuralları belirlenirken, 4857 sayılı kanunun 53. maddesi kullanılmaktadır. Kanun kapsamında belirlenen kurallar dikkate alınarak, bir çalışanın yıllık izin hakkından vazgeçmesi mümkün kılınmamaktadır.

Aynı işyerinde olmak şartıyla, en az 1 yıllık SSK sigortası bulunan her çalışanın, 14 günlük yıllık izin kullanımı zorunludur. Senelik izin hakkı kapsamında verilen tatil süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan tüm kişilerin kullanımına sunulmuştur. Yıllık izinlerin biriktirilmesi ya da bu izinlerin yerine toplu para alınması, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yasaklanmıştır. Gerekli şartlara uyum sağlayan SSK’lı işçilerin tamamı, yıllık izne ayrılmakta ve bu süre içerisinde iş yerine gelmemektedir.

Yıllık izne ayrılan işçiler, çalışıyormuş gibi ödemelerini alacaktır. Yıllık izinlerin, bir sonraki yılın iznine aktarılması söz konusu değildir. İşveren tarafından belirtilen 2 yıllık toplam izinlerin bir arada kullanılacağı söylemi, yasal olarak geçersiz sayılmaktadır. Yıllık iznini kullanmayan kişiler, bir sonraki yıl da aynı günde izin kullanacak ve geçmiş yıla ait izin hakkını kaybedecektir.

SSK Çalışanının Yıllık İzin Dağılımları Nasıl Belirlenir?

SSK çalışanlarının kullanacağı yılık izinler belirlenirken, kanunlar dikkate alınmakta ve çalışanların işyerindeki hizmet yılları değerlendirilmektedir. Ücretli izinlerin dağılımları ve çalışanların elde ettikleri izin süreleri, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • SSK’lı çalışanların, 1 ila 5 yıllık süreler içerisinde aynı işyerinde görev yapması durumunda, yılda 14 günlük izin kullanımı söz konusu olacaktır.
 • Beş yılın üzerinde ve 15 yılın altında olmak şartıyla, kişilerin aynı iş yerinde görev yapması durumunda, yılda 20 günlük ücretli izin kullanım hakları bulunacaktır.
 • 15 yıldan daha uzun süredir aynı iş yerinde çalışan SSK’lı işçilere, yılda 26 gün ücretli izin kullanma hakkı verilmektedir.

Yıllık izin hakkını kullanarak tatile çıkan işçilere, günlük ücretleri eksiksiz şekilde ödenmek zorundadır. Yıllık izni süresi boyunca, işverenin ücret kesintisi yapmasına izin verilmektedir. Çalışanların ücretlerinde kesinti yapan iş veren, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında cezalandırılacaktır.

SSK Yıllık İzin Kullanım Şartları Nelerdir?

Yıllık izne ayrılmak isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen koşullara uyum sağlamak zorundadır. Yıllık ücretli izin için belirlenen temel kurallar, aşağıda açıklanmıştır.

 • Yıllık izin hakkının oluşması için kişilerin SSK sigortalı olarak çalışması gerekir.
 • SSK’lı çalışanların yıllık izne ayrılması için aynı işyerinde en az 1 yıl boyunca çalışması gerekir. Yıllık izin kullanım hakkı, işe giriş tarihinden 1 takvim yılı sonra devreye girecektir.
 • Yıllık izne ayrılmak isteyen çalışanın, mesleğinin 6 ya da 7. ayında olması söz konusu değildir. 1 takvim yılını tamamlamayan çalışanlar, işverenin onayıyla ücretsiz izne ayrılabilir.
 • İş veren tarafından kullanıma sunulan yıllık izin kararları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından koruma altına alınmıştır. Yıllık izin hakkı elde eden çalışanların, bu haklarının ellerinden alınmasına izin verilmemektedir.
 • Yıllık izin süresi içerisinde, farklı bir işte çalışılmasına izin verilmemektedir.
 • 1 ila 5 yıl süreyle aynı iş yerinde çalışan sigortalılar, 2 haftadan fazla yıllık izin kullanamazlar. İki haftanın üzerine çıkacak yıllık izinlerde, 14 günden sonrası ücretsiz olarak değerlendirilmektedir.

SSK Yıllık İzin Kullanımı Nasıl Gerçekleşir?

Yıllık izin kullanım hakkı, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından koruma altına alınan yıllık izin hakkı, anayasa kapsamında değerlendirilir ve çalışanların tamamının, bu haktan faydalanması sağlanır. Yıllık izin kullanım hakkı oluşan çalışanlar, bir sonraki yıllık izin süresi gelmeden, izne çıkmak zorundadır. Yıllık izin süresi içerisinde işten uzakta olan çalışanların, ücretlerini tam olarak kullanacaktır.

Yıllık izne ayrılmak isteyen çalışanların, en az 5 iş günü öncesinden bilgilendirme yapması ve çalıştıkları kurumlara dilekçe yazması gerekir. İşverenin yaşamış olduğu iş yoğunluğundan kaynaklanan, tatil süresini erteleme durumu söz konusudur. Tatil tarihlerinde sıkıntı yaşanmaması için önceden bilgilendirme yapmak gerekir. Dilekçede belirtilen tarihler arasında yıllık izne çıkması onaylanan çalışanlar, o tarihten itibaren izin haklarını kullanabilirler. Yıllık izin taleplerinin ertelenmesi ya da bir sonraki yıla aktarılması mümkün olmadığından, bu türden beyanlarda bulunan işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbar edilmesi gerekir.

Yıllık İzin Boyunca Maaş Alınır Mı?

Yıllık izne ayrılan SSK çalışanları, bu süreç içerisinde total maaşlarını almaya devam edecektir. Yıllık izne ayrılan çalışanların ödeme almalarında belirlenen haklar ve izinler şunlardır:

 • Yıllık izne ayrılacak çalışanların alacakları ödemeler, peşin ya da avans şeklinde alınabilir.
 • Maaşları peşin olarak veremeyen işletmeler, avans şeklinde ödeme yapabilirler.
 • Yıllık izin içerisinde ödenen maaşlarda, ek ödemeler, prim ücretleri ve sosyal destek ödemeleri yer almayacaktır.
 • İşçilerin yıllık izni kullanmadan işten ayrılmaları durumunda, yıllık izin hakları yanmaz ve kullanılır. İş sözleşmesi iptal edilen çalışanların, işten ayrılma tarihinden önce yıllık izne çıkarılır ve bu sürenin maaşları da çalışana ödenir.
 • Yıllık izni kullanmadan, kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere yıllık izin kullandırma zorunluluğu bulunmazken, bu sürecin ödemeleri de yapılmak zorunda değildir.
 • İsteğe göre, çalışanların yıllık izinlerini parça parça kullanma hakları bulunmaktadır. Yıllık izin sürelerinin parçalara ayrılması için işverenle görüşülmesi ve anlaşma doğrultusunda, yıllık izin bölümünün gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Yıllık izin için belirtilen 14 günlük, 20 günlük ve 26 günlük yıllık izin süreleri içerisinde, hafta sonu tatilleri yer almayacaktır. Hafta sonu tatilleriyle birlikte, çalışanlara verilen izin süresi de uzayacaktır. Cumartesi günleri çalışan kişiler, sadece pazar günü izinlerini yıllık izinlerine dahil edebilirler.
 • Hafta tatilleri ve ulusal bayram tatillerinin bir araya toplanmasıyla, yıllık izin süresi uzatılabilir.

Yıllık İzin Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yıllık izin sorgulaması yapmak için e-devlet sorgulama modülü kullanılmaktadır. SSK çalışanlarının elde edecekleri yıllık izinlerin sorgulaması için aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler bağlantı adresi üzerinden, yıllık izin sorgulama sistemi açılmalıdır.
 • Sayfada yer alan “Giriş Yap” seçeneği tercih edildikten sonra, kimlik bilgileri doğrulanmalıdır.
 • “Giriş” butonuna tıklayarak, yıllık izin sorgulaması için “E-Hizmetler” sayfasının açılması gerekir.
 • E-Hizmetler bölümünden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalı ve yıllık izin için sorgulama başlatılmalıdır.

Yıllık izin sorgulama sayfası üzerinde, kişilerin 1 takvim yılı içerisinde elde ettikleri toplam yıllık izin süresi yer alacaktır. Yıllık izin sorgulama sayfasında, ücretli izin karşılığında alınacak total ücretler de yer alacaktır. İzin hakkı oluşmayan kişiler, sorgulama ekranında herhangi bir bilgiyle karşılamazlar.

Çocuk Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çeyiz Parası Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

49 Yorum

 1. Merhaba ,
  Apartman gorevlileri emekli olduktan sonra ayni isyerinde calismaya devam ederlerse kac gun izin kullanabilirler acaba?

 2. Kıdem tazminatını 12 yıl sonra alıp işyerinden istifa terk vb nedenlerle ayrıldıktan sonra tekrar AYNI işyerine başlayan işçinin izin hakkı nasıl hesaplanır ?

 3. Merhabalar,
  Kurumumuzda çalışan 4B statüsündeki personel bir yıllık sözleşme imzaladıktan hemen sonra dilekçeyle özel sektörde çalıştığı sigortalılığını beyan ederek ne gibi hakları elde eder yıllık izin, sözleşme fiyat artışı v.s… iyi çalışmalar dileriz

 4. Merhabalar,
  Kamu kurumunda 4/B Sözleşmeli Personel (Programcı) olarak çalışan çalışan personel özel sektörde Yazılımcı olarak çalışmış ve hizmet süresinin sayılıp izin hakkını istemektedir. Bu Konuda Yardımcı Olur Musunuz?

 5. 20.01.2017 yılında işçi olarak işe başladım, (daha önce devlet memuru idim), 15.09.1968 doğum tarihim, başladığımdan beri izin kullanmadım, toplam kaç gün izin hakkım vardır?

 6. Apt mızdan emekli olan kişiyi tekrar 01-04-2011 sigortalı işe aldık.2018 yıllık iznini kulllandı bitirdi.ilaveten 3 er gün ikidefa toplam 6 gün köyüne işleri için imzalı izin kağıdı doldurup 2019 mahsuben izne gittti geldi.(bu arada ölüm hastalık vs için de çok izin aldı,bunları yıllık izne tabi tutmadık) şimdi 2019 için yıllık izne çıkacak bende bu 6 Günü yıllık izinden düşüp 15 değil 9 gün kullanacağını söyleyince kabul etmek istemedi.benim yaptığım doğrumu zira kapıcı izine çıkınca yerine bakan kişiyede süresi kadar ücret ödüyorum.birde 2019 da izinler 15 günken 20 günmü oldu..teşekkürler

 7. Yıllık izin hakkı 365 gün dolduktan sonra mı başlıyor yoksa 365 günün içinde olarak mı bu hakka sahibim??

 8. Özel bir sektörde SSK’li olarak çalışıyorum.. Resmi tatil, dini ve milli bayramlarda izin kullanma hakkım var mıdır??
  -Teşekkürler..

 9. Merhabalar.Ben 2005 ekim ayında özel sektörde bir firmada işe başladım.2013 senesinin son günü bütün tazminatımı ve izin haklarımı alarak işten ayrıldım.sonrasında ssk dan11 gün işsizlik parası aldım.2014 senesinde tekrar aynı kuruma girdim ve halen çalışıyorum.yani şirkette 11 günlük bir boşluğum var.tekrar giriş olduğu için senelik iznimi girdiğim 2014 senesinden beri 14 gün kullanıyorum.2014 itibari ile hakkım olan izin gününüm nedir.yardımcı olursanız sevinirim..
  saygılarımla

  1. Merhabalar.Ben 2005 ekim ayında özel sektörde bir firmada işe başladım.2013 senesinin son günü bütün tazminatımı ve izin haklarımı alarak işten ayrıldım.sonrasında ssk dan11 gün işsizlik parası aldım.2014 senesinde tekrar aynı kuruma girdim ve halen çalışıyorum.yani şirkette 11 günlük bir boşluğum var.tekrar giriş olduğu için senelik iznimi girdiğim 2014 senesinden beri 14 gün kullanıyorum.2014 itibari ile hakkım olan izin gününüm nedir.yardımcı olursanız sevinirim..
   saygılarımla

  2. Merhaba,

   Bu sene 6. yılın iznini kullanacağınız için 20 gün izin kullanacaksınız.

 10. 1993 nisan ayinda 6 ay calistim sonrasi 20 gun gectikten sonra 5 kasim 1993 tarihinde ayni isyerine tekrar basladim 26 yillik hizmet suresinde dogum ayim olan temmuz 24 2019 da emekli olacam. Yillik izin hakkim varmi tesekkur ler

 11. özel sektör de ssk lı olarak çalışmaktayım iş veren yıllık izin hakkım mevcut iken ücretsiz izne göngerebilirim

  1. Merhaba,

   Kanunda ücretli izin hakkı varken ücretsiz izine çıkarılamaz diye bir ibare yok. Ücretsiz izin zaten sizin rızanızla yapılabilecek bir durum.

 12. Merhabalar haziran 1983 doğumluyum 1 Temmuz 2013 yılından beri İzel sektörde aynı isyerindeyim Kasım 2018 izin kullanmak istiyorum izin 14 gün veriyorlar 20 gün olması gerekmiyordu

 13. Aynı iş yerinde 1 yıldır çalışıyorum .sgk lı sürem doldu yaşı bekliyorum. İzin hakkım kaç gündür teşekkür ederim.

 14. Merhabalar,
  Sormak istediğim şu anda çalıştığım iş yerine ilk 2017 yılında başladım, 2013 senesinde istifa ederek işten ayrıldım..2015 yılı mart ayında yeniden aynı işyerine döndüm ve hala çalışmaktayım. yıllık iznim hesaplanırken milat 2015 yılı olarak mı yoksa aynı işyerinde daha önce de çalıştığım için geçmiş yıllarımda hesaba katılarak mı hesaplanmalı

 15. Merhabalar ben 8 senedir ayni işyerinde calisiyorum izine cikmak istiyorum ama işe girisim ekimde oldugu icin izin vermiyorlar ekimi bekliceksin diyolar ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz bu konu hakkinda saygilarimla

  1. Merhaba,

   Gecen yıl izninizi kullandıysanız verilen bilgi doğru izni ekim ayında hak ediyorsunuz. Kanunen izin vermeme hakları var.

 16. mrb.1999 tarihinden beri siğortalı olarak çalışıyorum.en son çalışdığım ilaç firmasında izin hakkım 26 gündü.şimdi başka işe girdim 2017ekim ayında bu yıl izin hakkım ne kadar olur

 17. 6 aydır aynı güvenlik şirketinde çalışıyorum izin hakkım varmı yoksa ille bir sene geçmesimi gerekiyor

 18. merhaba 15 gün önce kayın valideyi kaybettik ölüm izni yokmuş 1 gün izin verdiler onuda sgortadan ve maaşdan kesdiler yasal olan bumudur izin hakkaım yokmu

  1. Merhaba,

   Maalesef Kanunda eş tarafı ölümlerde izin yok.

   EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

 19. aynı iş yerinde tazminat verilerek girdi çıktı yapıldığında izin süremde son giriş tarihine göre mi düzenlenir

 20. Merhaba ben 2013 yılının mart ayında bir şirkette ise başladım bu sene izine çıkacağım bana 15 gün izinin oldugu söyleniyor normalde 21 gün izin hakkının 5 yılda olduğunu okudum bu konuda bilgi istiyorum

 21. Merhaba ,
  Benim sorum ben 15.08.2016 da ise girdim simdi beni 15.07.2018 de isten cikartiyo sirket ilk yillik iznimin 8 gununu bizi ucretsiz izine cikardiklari gune saydilar 6 gun yillik izin kullana bildim ….ikinci yillik iznimin dolmasinada bir ay kala cikariliyorum cikarilne gerekcem pazar gunu mesai calismasina katilmiyacagimi beyan etmem ve bize sormadan bir gun ucretsiz izine cikarip yillik iznimizden kesilmesine ses cikarmam oldu ben simdi ne gibi haklara sahip olabilirim ayrica bu yilsendikali olduk aydinlatirsaniz sevinirim

 22. merhabalar ben devlet memurlugundan emeklyim şu an devlettin yurtkurundan projeyi aln firmada çalışıyorum.işe giriş tarihim 06,10,2015 ama çalıştıgımız firma okullrın kapanması ile bizide üresiz izine çıkarıyor ve yazında böyle tatil yapıyoruz iş zamanı başlayınca bizi işe alıyo devam ettiyoruz.ve bu tarihe kadar calıştık firma projeyi kaybettiginde bizim kıdem tazminattın tamamını yoksa bu seneyimi ödeyecek şimdden teşekkürler

 23. 1997 SSK baslangicim.milli eğitim bakanlığına bağlı dershanelere 9 yıl calistim.2005 yılından beri yine MEB e bağlı bir özel eğitim merkezinde calisiyorum.en son çalıştığım kurumda 15 yılımi tamamlamadim..acaba aynı bakanlığa bağlı kurumlarda ki çalışma yılımızı bir mi hesaplanıyor.yoksa son çalıştığım kurumda 13 yıllık olduğum için izin gün sayım 20 midir

 24. ben 1 senedir tekstil de sigortali olarak calisiyorum yillik izini mi kullanak istiyorum acaba bu senelik izini tekstil sektörün de geçerli midir? egrr senelik iznimi kullanmama izin vermeseler tazminat acabilir miyim

 25. merhaba
  ben 1 senedir tekstil de sigortali olarak calisiyorum izn kullanmak istiyorum acaba bu 1 sene izni tekstil de gecerli midir? eger izin vermeseler tazminat alir migim

  1. Merhaba,

   Tabiki hakkınız var sektör önemli değil. İzin vermeler ise yazılı talep edin.

 26. MERHABALAR KOLAY GELSİN
  BENİM SORUM BİR CALIŞANIN SENELİK İZNİNDEN HARİÇ YOL İZNİ VARMIDIR BENİ BİLGİLEN DİRİRMİSİSNİZ BU KONUYLA ALAKALI…

  1. Merhaba,

   Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.” Şehir dışı olması yeterli km şartı da yok. ‘Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi’

 27. aynı işyerinde 59 ay 10 çalışma sonrası iş akdi fesih edildiğinde son yılın yani 11 ay 10 günlük çalışmamın yıllık izin parasını alabilirmiyim.

 28. Merhaba. Ben hemen her yıl iş değiştiriyorum. Her girdiğim yer 1 yıl bitmeden izin kullanamazsın diyor. Bu durumda ben hiç yıllık izin kullanamayacak mıyım

  1. Merhaba,

   Maalesef izin hakkınız aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma sonunda doğmaktadır.

 29. İlaç firmasında çalışıyorum depo üretim başka yer gitti 6 Ay sonra tekrar şirket depo açtı bizim izin haklarımız tekrar devam eder mi yoksa haklarımız ne olur

  1. Merhaba,

   Evet şube adres değişikliği izin haklarınızı değiştirmez. Aynı işyerinde çalışıyor gibi haklarınız devam eder.

  1. Merhaba,

   2018 yılında da 14 gün kullanacaksınız. 2019 5. ayından sonra doğum izniniz 20 güne çıkacaktır.

 30. Merhaba;özel sektör sitede kapıcı olarak çalışıyorum yıllık iznimi haketmiş durumdayım.14 gün izin hakkım var,ben istemedikçe işveren iznimi bölerek verme hakkına sahipmidir.teşekkürler

  1. Merhaba,

   Eğer siz hepsini kullanmak isterseniz tamamını kullanabilirsiniz. Ancak özel sektörde işlerin aksamaması için genelde bölerek kullandırılır. Ancak tabi ki yasal hakkınız tamamını kullanabilirsiniz.

 31. Merhaba ben özel şirkette çalışmaktayım şirketim bayram Arefe’lerinde işveren işe çağırmıyor bu çağırmadığı günleri Kanuni senelik izinlerden kesiyor bu çağırmamasının sebebi ise o gün iş olmadığı için yada 30 ağustos resmî tatilde çalıştırıyor bana pek mantıklı gelmiyor rica etsem bu konuyla yardımlarınızı bekliyorum

 32. merhaba
  ben ozel bir kurumda guvenlik gorevlisi olarak calisiyorum.
  9 yildir bu kurumdayim. izinlerimiz her sene 14 gun olarak veriliyor ve bunun nedeni sirketin sozlesme yenilemesi veya sirket degisimi.
  benim sorum şu: ayni kurumda ayni yerde 9 yildir calisiyorum fakat hala izinlerim 14 gün. bu normalmi acaba ?
  benim izin gunlerimin artmasi gerekmiyormu?

 33. Merhaba,

  Ozel bir sirkette vardiyali calismaktayim. Vardiya 3 gun(08:00-20:00) calisma,, 3 gun izin, 3 gun (20:00-08:00) gece calisma seklindedir.

  Calisma gunlerinde yillik izin kullandigimizda 3 gun kullanirsak 5 gun 1 gun cikarsak 1 gun yillik izin kesilmekteydi.
  Sirketin yeni bildirdigine gore ( yazili degil ) 3 gun izin icin 5 gun yillik izin, 1 gun izin cikislarinda ise 1.5 gun yillik izin kesilecegi.
  Sebebi ise 12 saat uzerinden calistogimiz icin 3 gune kadar 1.5 gun yillik izin kesilmesi gerektigi, eskiden hatali islem yaptiklarini soylediler.
  Uce uc gun 12 saat uzerinden vardiyali calismamizda bir ya da iki gun yillik izin kullandigimizda 1.5 gun ya da 3 gin yillik izin kesilmesi kanunlara uygun mudur?

  Kpnu ile ilgili yardiminizi rica ederim.

 34. Merhaba; ben 18 yaşından beridir ssk lı çalışıyorum 4-5 yılda bir iş değiştirdiğimden devamlı yıllık 2 hafta izin kullanıyorum. Yıllık izinler pirme görede hesaplana biliyormu.

  1. Merhabalar,
   03.09.2012 işe giriş tarihim. Benim 21 gün izin haketmeme ne kadar kaldı?
   Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu