• 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası


  Sigortasız işçi çalıştırma Sosyal Sigortalar Kanununa ve diğer yasal mevzuata aykırı olarak çalışmaya zemin hazırladığından dolayı aynı zamanda kayıt dışı çalıştırma, kaçak yolla çalıştırma anlamlarına da gelmektedir. Sigortasız işçi çalıştıran işveren için 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası her bir yıl için asgari ücretin 38 katı olarak tespit edilmiştir. İşletme defterine tabi olan işverenler her bir kayıt dışı işçi için asgari ücretin 32 katı ceza ödemekle yükümlüdür. Özel inşaatlarda olduğu gibi defter tutmaksızın işçi çalıştıran işverenler ise kayıt dışı olarak çalıştırdığı her bir işçi için 28 asgari ücret miktarında ceza ödemek zorundadır.


  2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nasıl Belirlenir

  Sigortasız ve kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerin ödeyeceği ceza asgari ücrete bağlanmış ve ceza miktarı belirlenirken asgari ücretin katları olarak tanımlanmış durumdadır. Kayıtsız olarak işçi çalıştıran doğal olarak işe girişte düzenlenen bilgiyi de vermemiş demektir. Bu durumda 2 asgari ücret miktarında cezaya hükmedilir. Aynı işçiyi aylık prim hizmet belgesinde de göstermediğinden dolayı her ay için 2 asgari ücret, ücret bordrosunda göstermediği için 1/2 asgari ücret miktarınca ceza tespiti yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen ceza miktarlarına yasal deftere kayıt yapmadığı için kesilen her bir aya 1/2 asgari ücret cezayı da eklerseniz işverenin 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası olarak bir yıllık dönem için toplamda ödemek zorunda olduğu miktara yani asgari ücretin 38 katına ulaşılır.

  Yukarıdaki cezalara ilave olarak çalışanın ücretini bankaya yatırmadığı için ceza ödemek durumunda kalacağı gibi ihbar ve kıdem tazminatı hakkının da doğacağını belirtmek gerekir. Günümüzde iş mahkemelerine gelen ihtilaf konularının başında ihbar ve kıdem tazminatı konuları gelmektedir. Adı geçen tespitler yapıldığında geriye doğru ödenecek olan primler gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası bunlarla da kalmaz, işverenin almış olduğu teşvikler de iptal olmaktadır. Bahsedilen şartlarda çalışan işçi iş kazası geçirdiğinde kendisi, eşi ya da çocuklarına bağlanacak maaş da sigortasız işçi çalıştırandan tahsil edilecektir. Böyle bir durumla karşılaşan çalışanlar için en önemli sorun nereye şikayette bulunacakları konusudur. Alo 170’i arayarak, bir dilekçe ile SGK il müdürlüklerine ya da SGK merkezine başvuru yaparak şikayetinizi iletebilirsiniz.

  2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Konusunda Temel Bilgiler

  Bir işyerinde inceleme yapan SGK müfettişleri ve diğer inceleme elemanları kayıt dışı işçi çalıştırıldığına dair tespitte bulunursa 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası aşağıda bir yıl ve bir işçi için olarak maddeler halinde açıklanmıştır. Bunun yanı sıra sigortasız ve kayıt dışı çalışanların çalıştığı sürenin uzaması ücret bordrolarının ve defter kayıt belgesinin geçersiz oluşuna bağlı olarak cezalar üst sınıra kadar artırılır. Bir işyerinde çalışan sigortasızların sayıca çokluğu halinde aşağıdaki maddelere işe giriş bildirgesi cezasının da eklenmesi gerekir.

  İşverenler tarafından 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası olarak

  Sponsorlu Bağlantılar

  • İşe giriş bildirgesinin verilmemesi nedeni ile her ay için 2 asgari ücret
  • Aylık hizmet prim belgesi verilmemesi nedeni ile her ay için 2 asgari ücret
  • Ücret bordrosu geçersizliği ya da işçiye ait kayıtların var olmaması nedeni ile her bir ay için 1/2 asgari ücret
  • Yasal defterin geçersizliği ya da kayıt dışı işçiye verilen ücretlerin yasal deftere kaydının yapılmaması nedeni ile her bir ay için 1/2 asgari ücret

  miktarınca ceza ödemekle yükümlüdürler. Daha önce belirtildiği gibi defter tutma zorunluluğu olmayanlar için 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası tespitinde en son madde uygulanmaz.

  • Sigortasız ve kayıtsız işçi çalıştıranın ödeyeceği ceza asgari ücrete bağlanmıştır
  • Ceza miktarı belirlenir iken asgari ücretin katları olarak tespit edilmiştir
  • Kayıtsız olarak işçi çalıştıran işe giriş esnasında düzenlenen bilgiyi de SGK’ya vermemiştir
  • Böyle bir durumda 2 asgari ücret miktarında cezaya hükmedilmektedir
  • Aynı işçi aylık prim hizmet belgesinde de göstermediği için her ay için 2 asgari ücret ceza verilir
  • Ücret bordrosunda göstermediği için 1/2 asgari ücret miktarınca ceza tespiti yapılır
  • Yukarıda belirtilen ceza miktarlarına yasal deftere kayıt yapmadığı için kesilen her bir aya 1/2 asgari ücret kadar ceza eklenir
  • İşverene 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası olarak bir yıllık dönem için toplamda asgari ücretin 38 katı ceza kesilir
  • Bu cezalara ilave olarak çalışanın ücretini bankaya yatırmadığı için işveren ayrıcaceza ödemek durumunda kalır
  • Çalışan için ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğar
  • İşverenin kamu kurumlarından almış olduğu teşvikler iptal olur
  • Bahsedilen şartlar altında çalışan kayıt dışı işçi iş kazası geçirdiği takdirde kendisi, eşi veya çocuklarına bağlanacak maaş sigortasız işçi çalıştıran işvereninden tahsil edilecektir
  • Böyle bir durumda çalışanlar için en önemli sorun şikayet edecekleri merci konusudur
  • Alo 170 aranabilir
  • Bir dilekçe ile SGK il müdürlüğüne başvurulabilir
  • Sosyal güvenlik merkezine müracaat edilebilir
  • 2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası kapsamında süresi geçtikten sonraki zaman diliminde ilgililerce kendiliğinden verilen işe giriş bildirgelerine bağlı cezalar 2/3 oranında uygulanmaktadır.

  İşçi Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

  İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

  SSK’sı Ödenmeyen İşçilerin Yapması Gerekenler  tıkla sorunu sor

  2018 – Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Sıla dedi ki:

   30 aydır haftada bir apartman temizliği yapmaktayım sigortam yok yönetici beni işten çıkarmak istiyor ne yapmam gerekir

  2. Bahadır dedi ki:

   Merhabalar şuan çalıştığım şirket kapanıyor başlığı altında bizim işten çıkışlarımızı vermiş ve şuan sigortasız olarak devam ediyoruz. Bununla alakalı nasıl bir yol izlemeliyim.

  Sorunuzu Yazın