emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Yılı SGK ve GSS Primleri Ne Kadar Oldu?

2021 Yılı SGK ve GSS Primleri Ne Kadar Oldu?

2021 yılında SGK ve GSS primleri belirlenirken parametreler dönemin brüt asgari ücreti ve SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırlarıdır. SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82’inci maddesine göre hesaplanır. SGK ve GSS primleri temelde asgari ücrete bağlı olarak artış gösterir. Ödenecek olan primler günlük kazancın %32’si oranında hesaplanır ve bu oranın %12’si GSS primidir. Ödenecek prim tutarı sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak durumundadır. Prim borçlarının tebliğ edildikten sonraki bir ay içerisinde ödenmesi gereklidir.

SGK ve GSS Primleri 2021 Yılında Nasıl Hesaplanır?

2021 SGK ve GSS primleri; prime esas kazancın alt ve üst sınırlarına göre hesaplanır. SGK ve GSS primlerinin oranları, prime esas kazanç üzerinden hesaplanır. SGK prime esas kazancın alt ve üst limitleri ise dönemin brüt asgari ücretine göre belirlenir. Prim hesaplamalarının her biri asgari ücret üzerinden yapıldığı için dönemin asgari ücretinin bilinmesi gereklidir. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL olurken net asgari ücret 2.825,90 TL’dir. Asgari ücrette artış yaşanması ile beraber SGK prim ödemelerinde ve borçlanma maliyetlerinde de artış yaşanır.

2021 Yılı SGK Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları Ne Kadardır?

SGK prime esas kazancın alt ve üst limitlerine bakıldığında; alt limit dönemin brüt asgari ücreti üzerinden belirlenir. Üst limit ise brüt asgari ücretin 7.5 katıdır. 2021 yılında asgari ücretin zamlanması ile beraber prime esas kazancın alt sınırı aylık 3.577,50 TL olurken üst sınırı da aylık 26.831,25 TL’dir. Prime esas kazancın günlük alt sınırı 119.25 TL ve günlük üst sınırı da 894.38 TL’dir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılması için 5G kapsamında gönderilen Türk işçiler için sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları farklılık gösterir. 2021 senesinde üst limit hesaplaması asgari ücretin 7.5 değil 3 katı üzerinden yapılır. Dolayısı ile aylık alt sınır 3.577,50 TL olurken aylık üst sınır 10.732,50 TL olur.

İşçi ve İşveren Payı Üzerinden Ödenen En Düşük SGK Prim ve Vergi Toplamı Ne Kadardır?

İşçi ve işveren payı için en az prim ve vergi toplamı 2021 senesinde 1.377,66 TL’dir. 1.133,32 TL’den yapılan son zam sonrasında 1.377,66 TL’ye çıkartılmıştır.

2021 Yılı SGK Borçlanma Maliyeti Ne Kadar Oldu?

SGK borçlanma limitlerine bakıldığında; günlük en düşük borçlanma tutarı 38.16 TL ve en yüksek borçlanma tutarı da 286.20 TL’dir. Zamlanmadan önceki borçlanma tutarlarına bakıldığında ise; günlük en az 31.39 TL ve en yüksek de 235.42 TL borçlanma yapılabiliyordu.

SGK Askerlik Borçlanması Maliyeti Ne Kadar?

Askerlik borçlanması maliyeti; er ve erbaşlıkta veya yedek subay okulunda geçirilen süre üzerinden hesaplanır. Sigorta başlangıcı yapmadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaparak bu döneme ait SGK primlerini kendileri ödediklerinde sigorta başlangıç tarihleri öne çekilir. Bu sebeple birçok erkek sigortalı askerlik borçlanması yapmayı tercih eder. En düşük prim üzerinden hesaplandığında, 2021 senesinde 18 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken tutar, 20.606,40 TL’dir. Bu tutar 2020 senesinde ise 16.950,60 TL’ydi.

SGK Doğum Borçlanması Primleri Ne Kadardır?

Doğum borçlanması maliyeti, borçlanma yapılacak olan çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Doğum yaptıktan sonraki 2 sene boyunca çalışmaya ara veren, ücretsiz izne çıkan kadın çalışanlar; doğum borçlanması ile boşta geçirdikleri süreyi her çocuk için 2 seneye kadar borçlanabilirler. Bağlı oldukları sigorta kolu fark etmeksizin sahip oldukları bir haktır. Maksimum 3 çocuk için borçlanma yapabilme hakkı verilir. Dolayısı ile SGK prim ödemesi yaparak 6 seneye kadar borçlanabilmeleri mümkündür.

Çocuk sayısına göre 2 senelik borçlanma için toplamda ödenecek olan SGK primlerinin eski ve yeni ücretleri aşağıda verilmiştir:

 • 1 çocuk için yapılacak 2 senelik borçlanma 22.600,80 TL’den 27.475,20 TL’ye çıkmıştır.
 • Toplamda 2 çocuk için 4 yıllık doğum borçlanması yapacak olanlar 45.201,60 TL ödeme yaparken 54.950,40 TL ödeme yapmak durumundadırlar.
 • 3 çocuk için 6 yıllık borçlanma tutarı 67.802,40 TL olarak hesaplanırken 2021 senesinde 82.425,60 TL olmuştur.

Yurt Dışında Yaşayan Ev Hanımlarının Ödemeleri Gereken SGK Prim Tutarı Ne Kadardır?

Gurbetçi ev kadınlarının yurt dışı borçlanması için 5.400 prim günü üzerinden hesaplanan toplam tutar geçen sene 238.383 TL’ydi. 2021 yılında yapılan son zamlar ile beraber bu tutar 289.777,50 TL oldu. Yaklaşık 51.394 TL’lik bir borçlanma tutarı artışı yaşandı. Yatırmaları gereken SGK ve GSS primlerinin tutarı hesaplanırken prime esas aylık kazancın %32’si hesaplanıyordu. Ancak günümüzde prime esas kazancın %45’i hesaplanarak yurt dışı borçlanması yapacak olan ev kadınlarının SGK prim tutarları bulunur.

Yurt dışı borçlanmasından yararlanmak isteyen gurbetçi ev kadınlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmaları ve yurt dışında ikamet ettikleri süre için borçlanma talep ediyor olmaları gereklidir. Hiçbir çalışmaları olmasa da 5.400 prim günü ile kendilerine emekli olma hakkı verilir.

Bağ-Kur Primleri Kapsamında SGK ve GSS Primleri Ne Kadardır?

Bağ-Kur primleri hesaplanırken 2021 senesinin asgari ücreti ile asgari ücretinin 7.5 katı arasında kalacak şekilde prim ödemesi yapılabilecek alt ve üst sınır hesaplanır. Beyan edilen kazanç tutarı üzerinden toplamda %34.5 oranında prim ödemesi yapılır. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları içindir. %12 GSS primi ve %2 de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir.

2021 yılında Bağ-Kur primi ödeyecek olanların ödemeleri gereken en düşük prim tutarı aylık 1.235 TL’dir. Bağ-Kurlu vatandaşın beyan ettiği kazanç tutarına göre 9.257 TL’ye kadar prim ödemesi yapabilmesi mümkündür. Bağ-Kur primlerinin ödemesini düzenli olarak yapan ve prim borcu olmayan vatandaşlara ise 5 puanlık prim indiriminden yararlanma hakkı sunulur. Bu hak kapsamında Bağ-Kurlunun ödeyebileceği indirimli prim tutarı 2021’de en az 1.055 TL ve en fazla da 7.915 TL olur.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2021 Senesinde Ne Kadar Oldu?

İsteğe bağlı sigorta prim tutarı, 2021 için en az 1.145 TL’dir. 942 TL’den zamlanmıştır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin 5 puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün değildir. Zorunlu sigortalı olarak çalışmayan veya zorunlu sigortalı olarak çalışsa da aylık 30 günden daha az çalışan, kısmi süreli çalışan vatandaşlar; isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapabilme hakkına sahiptirler.

Asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında kalması şartı ile prime esas kazanç üzerinden kendi belirledikleri tutarda isteğe bağlı prim ödemesi yapabilirler. Ödedikleri prim tutarı ne kadar yüksek olursa, emekli olduklarında kendilerine bağlanacak olan maaş tutarı da o kadar yüksek olur. İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapanlar başka bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olsalar bile GSSli olarak sayılırlar. Toplamda %32 oranında prim ödemesi yaparlar. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olurken %12’si de GSS primidir.

2021 Yılı GSS Primleri Ne Kadar Oldu?

2021 GSS primleri hesaplanırken dönemin brüt asgari ücretinin %3’ü üzerinden hesaplanır. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinden daha az olanlar için 2021 yılında yapılan hesaplamaya göre ödenecek GSS primleri ise aylık 107.33 TL’dir. 2020 senesinde ise 88.29 TL olarak alınıyordu. Asgari ücrete yapılan %21.56’lık zam sonrasında GSS primleri de zamlandı.

Sigortalılardan Alınan GSS Primleri Hesapla

Sigortalı çalışanların ödedikleri GSS primleri, prime esas kazancın %12’si üzerinden hesaplanır. 4A, 4B, 4C ve başka bir sigorta kolundan olunması fark edilmeksizin GSS prim hesaplaması herkes için aynıdır. 01.10.2008 tarihinden sonra işe giren 4C sigorta çalışanları için GSS primi, prime esas aylık kazancın %12.5’i üzerinden hesaplanır. İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapanlar için GSS primi ise, prime esas kazancın %12’sidir.

GSS Nedir ve Kimler GSS Primlerini Ödemek Zorundadır?

GSS; Genel Sağlık Sigortası olarak açılır. Bireylerin sağlıkları ile ilgili karşılaşabilecekleri riskler kapsamında yapacakları harcamaların finansmanını sağlayan sigorta anlamına gelir. Vatandaşlar için sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir ve etkin olması adına genel sağlık sigortası yapılır. 01.01.2012 tarihi ile beraber zorunlu hale gelmiş olan bir sigortadır. Hükümlü tutuklular ve yurt dışından sağlık hizmeti olanlar haricinde Türkiye’de ikamet eden her birey zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında olur. Sigortalı bireylerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de onlar üzerinden genel sağlık sigortalı olarak sayılır.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve aynı zamanda herhangi bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu sınıfında da olmayan vatandaşların zorunlu sağlık sigortası kapsamında olabilmeleri için GSS primlerinin ödenmesi gereklidir. Bu primlerin ödemelerinin kendileri tarafından mı yoksa devlet tarafından mı yapılacağını belirlemek için ise kendilerine gelir testi uygulanır. Gelir testi sonucuna göre prim ödemek zorunda olup olmadıkları da dönemin asgari ücretine bağlı olarak değişiklik gösterir. GSS prim ödemesi yapması zorunlu olanların her ayın borcunu takip eden ayın sonuna kadar ödemelerini yapmış olması beklenir. Ayın son günü eğer resmi tatil ise, bir sonraki iş gününde mesai bitimine kadar ödeme süresi vardır.

GSS Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Sağlıyor

GSS borçlarına ödeme kolaylığı 2021 yılı için sağlanıyor. Mevcut GSS prim borçlarını 20 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ya da taksitli olması fark etmeksizin kapatanların borçlarının gecikme cezaları ve zamları siliniyor. Daha önce gelir testi yaptırmamış olanlar ise eğer 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırırlarsa, GSS prim ödeme başlangıç tarihlerinin güncellenebilmesi mümkün oluyor. Bu sayede gelir testi ile beraber hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilir ise, kişinin prim borçları da siliniyor.

2021’de GSS Primi Ödemek Zorunda Olanların Gelirleri Ne Kadar Olmalıdır?

GSS priminin ödenmesine karar verilmesi için yapılan gelir testi sonucunda hanede kişi başına düşen aylık gelir tutarının dönemin asgari ücretinin üçte birinden daha az olmaması gereklidir. Eğer kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte birinden daha az ise, ilgili vatandaşın GSS primi devlet tarafından ödenir. Asgari ücretin üçte biri olarak sınır 2020 senesinde 981 kabul edilirken 2021’de bu sınır 1.192 TL’dir. SGK ve GSS primleri yükseldiği gibi asgari ücret ile beraber gelir testi sonucunu belirleyen sınır tutar da değişiklik gösterir.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişilerin Kapsamı Nedir?

Sigortalıların prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek olan bakmakla yükümlü oldukları kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Evli bireyler çalışmadıkları süre içerisinde eşleri üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Yaş veya cinsiyet fark etmemektedir.
 • Normal şartlarda 18 yaşını, mesleki eğitim görmesi durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan bireyler; bakmakla yükümlü olunan kişiler kapsamındadır. Malul olduğu tespit edilip evli olmayan çocuklar ise yaşlarına göre değerlendirilmemektedirler.
 • Anne ve babasının geçimini sigortalı karşılıyor ise; sigortalının anne ve babası bakmakla yükümlü olunan kişi sınıfına girmektedir.
GSS Prim Borç Ödemesi Nasıl Yapılır ? Online Hemen Öde
GSS Geçmiş Dönem Prim Borcu Sorgulama Ekranı E-Devlet
Öğrenciler Yetim Maaşı Nasıl Alabilir, Şartları Neler?
Yorumlar
 1. ORUÇ SARI dedi ki:

  eksik pirimi olan nasıl emekli olur

 2. Erdogan Ergen dedi ki:

  01 02 1999 4b bağkur girişim var.Son bir aya kadar primlerimi yatirdim .Doğum tarihim 05 04 1963 .Internetten emekli olma yaşıma baktim 58 ćikıyor.Askerliğimi yatırıp yaşı geri çekmek ićin sgk ya gittim.Bana bunun olmayacagini kadamemin yetmedigini söylediler.
  Bana bu kademe meselesini izah edermisiniz?Niçin yetmiyor neden yaşı 57 ye cekemiyorum?

 3. Mehmet Atila Öcal dedi ki:

  1/Kasım 2018 tarihinde engelli raporu için HASEKİ hastanesinde heyete girdim.Raporu SGK ya göndereceklerdi neticeye ne zaman ulaşabilirim.

 4. abdulkadir dedi ki:

  gss ,na kayıt olduktan nekadar zaman sonra sağlık hizmetinden faydalanılr?

 5. Tayyibe dedi ki:

  Kızım 19 yaşında üniversite öğrencisi gunde 9saatten haftada 3gun çalışmaya yeni başladı sağlık sigortası ve primleri nasıl olacak işyeri tamamını yatırmaları gerekir mi az yatırımlarda bizim yaptırmamız gereken olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz biz emekliyiz 8bizim durumumuz dan yine faydalanabilir mi

 6. Tayyibe dedi ki:

  Kızım 19 yaşında üniversite öğrencisi gunde 9saatten haftada 3 gün çalışıyor sigortası ve sağlık primleri nasıl olacak iş yeri tamamını yatırır mı bizim yaptırmamız gereken var mı

 7. Mehmet dedi ki:

  Gss yi Ocak 2018 da 114 küsür tl ödedim her yerde 60,88 tl yazıyor neden 114 tl ödedik

 8. unsal.tekelioglu dedi ki:

  konut kapıcısı sgk pirimi nekadar oldu