emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Emekli Geriye Dönük Borçlanma Nasıl Yapılır ?

SGK Emekli Geriye Dönük Borçlanma Nasıl Yapılır ?

Geriye dönük borçlanma hakkı, Yargıtay kapsamında alınan kararlar sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılarına geri verilmiştir. 2000 ila 2008 yılları arasında kaldırılan SGK geriye dönük borçlanma hakkı, yeni kanun kapsamında tekrardan yürürlüğe konulmuş ve kişilerin 8 yıl erken emekli olmasına imkan tanınmıştır. SGK geriye dönük borçlanma hakkından faydalanmak için kişilerin Bağkur ya da SSK kapsamında sigortalı olarak çalışması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılarına tanınan SGK geriye dönük borçlanma hakkı sonrasında, emeklilik için belirlenen yaş haddinin beklenme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Erken yaşta emeklilik hakkının elde edilmesinin ardından, SGK geriye dönük borçlanma başvurusuyla prim ödemeleri emeklilik sonrasında gerçekleştirilecektir. SGK geriye dönük borçlanma hakkında merak edilenler ve borçlanmanın özellikleri, yazı başlıkları içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

SGK Doğum Borçlanmasının Özellikleri Nelerdir?

SGK doğum borçlanması hakkı, sadece çalışan sigortalı kadınlar için geliştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu doğum borçlanması sisteminden faydalanılarak, her bir çocuk için 2 yıla kadar prim gün ödemesi yapma hakkı elde edilmektedir. Çalışan SSK’lı ve Bağkur’lu kadınlar için geliştirilen SGK doğum borçlanmasının özellikleri aşağıda ele alınmıştır:

 • SGK doğum borçlanması, sadece SSK ve Bağkur çalışanı kadınlar için kullanılmaktadır.
 • En fazla 3 çocuk için uygulanan doğum borçlanması, maksimum 6 yıllık prim gün indirimi sağlamakta ve kadınların 6 yıl erken emekli olmasını sağlamaktadır.
 • SGK sigorta başlangıcı bulunan ve en az 1 yıllık SGK prim ödemesi yapan kadınlar, çalıştıkları ya da çalışmadıkları süreç içerisindeki doğumlarına karşılık borçlanma talebinde bulunabilirler.
 • Kişilerin doğum borçlanması yapabilmesi için sigorta başlangıç tarihinin, doğum yapılan tarihten önce olmasına dikkat edilmektedir.
 • Doğum borçlanmasının asıl amacı, çocuklarıyla ilgilenen annelerin, emeklilik için kaybettikleri yılları telafi etmesi ve sigorta prim gün ödemelerinin toplu şekilde gerçekleştirilmesidir.

SGK Askerlik Borçlanmasından Kimler Faydalanabilir, Özellikleri Nelerdir?

Askerlik borçlanması hakkı, sadece sigortalı erkeklere verilmektedir. Kadınlara erilen doğum borçlanması hakkında olduğu gibi, askerlik borçlanmasında da askerlik süreci dikkate alınmaktadır. Askerliğe gidilen süre kadar borçlanma hakkına sahip olan sigortalılar, kendilerine verilen süreyi geçmemek şartıyla, istedikleri miktardaki süre için borçlanma prim ödemesi gerçekleştirebilirler. SGK askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı, sigortalının ödediği prim değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. En az asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken SGK askerlik borçlanması, emeklilik yaşının erkene çekilmesini ve eksik prim gün ödemelerinin tamamlanmasını sağlamaktadır.

SGK geriye dönük borçlanma kapsamında değerlendirilen askerlik borçlanmasına dahil olabilen kişiler aşağıda ele alınmıştır:

 • Zorunlu askerlik görevini yerine getiren kişiler, SGK geriye dönük borçlanma kapsamında askerlik borçlanması yapabilirler.
 • Bedelli askerlik için belirlenen sürelerde askeri göreve giden kişiler, SGK geriye dönük borçlanma kapsamında prim ödemesi yapabilirler.
 • Kısa dönem olacak şekilde askerlik görevini yerine getiren kişiler, SGK geriye dönük borçlanmasına başvurabilirler.
 • Astsubay ve yedek subay görevinde bulunan kişiler, görev sürelerini kapsayacak şekilde askerlik borçlanması yapma hakkına sahip olabilirler.
 • Yedek subaylık ve astsubaylık için eğitim veren askeri okullarda alınan eğitim süreci, SGK askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilmektedir.

SGK Askerlik ve Doğum Borçlanması Primleri Ne Kadardır?

SGK borçlanma prim tutarı, kişilerin geçmiş dönemden itibaren ödedikleri prim değeri üzerinden belirlenmektedir. Asgari ve azami değerlerin aşılmaması kaydıyla, istenen tutarda borçlanma primi ödenebilir ve emekli maaşının yükselmesi sağlanabilir.

En az asgari ücret üzerinden hesaplanan doğum ve askerlik borçlanması primlerinin değerleri aşağıda ele alınmıştır:

 • SGK primlerinin tutarı, asgari tutar üzerinden hesaplanmakta ve kişilerin ödedikleri prim değerine bağlı olarak, ödenmesi gereken maksimum prim değeri belirlenmektedir.
 • 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı, brüt 3 bin 577 TL ve net 2 bin 825 TL olarak belirlendiğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine de zam gelmiştir.
 • 2020 yılı için belirlenen 18 aylık askerlik borçlanması prim tutarı, 16 bin 950 TL değerindedir. 2021 yılında belirlenen 18 aylık askerlik borçlanması prim değeri, minimum 20 bin 520 TL ve üzerinde olmak zorundadır.
 • Askerlik ve doğum borçlanması için alınan günlük SGK prim tutarı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 31,39 TL olarak hesaplanmıştır. 1 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında ödenecek askerlik ve doğum borçlanması primleri için kişilerden günlük 38,15 TL prim kesintisi yapılacaktır.
 • Doğum ve askerlik borçlanması için belirlenen en yüksek günlük prim değeri, 286,20 TL olarak hesaplanmıştır

SGK doğum ve askerlik borçlanmasının toplam prim değeri, talep edilen borçlanma gün sayısına göre değişiklik gösterecektir. Borçlanma için belirlenen prim gün sayısı arttıkça, ödenmesi gereken toplam prim tutarı da artış gösterecektir.

SGK Geriye Dönük Borçlanma Hakkından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Geriye dönük borçlanma şartlar ve SGK geriye dönük borçlanma hakkından faydalanmak için gerekli görülen temel şart ve koşullar şunlardır:

 • SGK geriye dönük borçlanma başvuruları, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan SSK ve Bağkur sigortalıları tarafından gerçekleştirilebilir.
 • Askerlik borçlanması için yalnızca sigortalı erkeklerin başvuruları dikkate alınırken, doğum borçlanması için kadın sigortalıların başvuruları değerlendirilmektedir.
 • Hiç çocuğu olmayan ya da doğumu gerçekleşmeyen kadınlar, SGK geriye dönük borçlanma kapsamında doğum borçlanması başvurusu yapamazlar.
 • Erkek sigortalıların askerlik borçlanması yapabilmesi için zorunlu askerlik görevinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Askerlik borçlanmasının toplam süresi, askerliğin toplam süresinin üzerine çıkamamaktadır.
 • Askerlik ve doğum borçlanması hakkı için kişilerin sigorta başlangıçlarının, süreçlerden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • İlk sigorta girişi askerlik ya da doğum sonrasında olan kişiler, SGK geriye dönük borçlanma hakkından faydalanamazlar.
 • Sigortalıların SGK geriye dönük borçlanma başvurularının geçerli olması ve borçlanmaların prim gün sayısına eklenmesi adına, SGK tarafından belirlenen prim gün ödemelerinin toplu şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

SGK Geriye Dönük Borçlanma Başvurusu Nasıl Yapılır, Detayları Nelerdir?

Geriye dönük borçlanma talebi yapmak için gerekli görülen başvuru işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden, fiziki olarak gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna giden emekli adayları, kurum tarafından belirtilen evrakları hazırlamak zorundadır.

 • Başvurana ait kimlik belgesi aslı ve fotokopisi
 • SGK hizmet dökümü belgesi
 • Borçlanma hakkı oluşturan duruma dair belgeler
 • Geriye dönük borçlanma başvuru formu

Yukarıda sıralanan evrakların hazırlanması ve sosyal güvenlik kurumuna teslim edilmesi durumunda, sigortalıların eski prim borçlarını toplu şekilde ödemesine ve erken yaşta emekli olmasına izin verilmektedir. SGK geriye dönük borçlanma başvurusu sisteme işlendikten sonra, SGK tarafından gerekli incelemeler başlatılır ve kişiler adına ödenecek prim tutarı belirlenir.

E-Devlet Üzerinden SGK Geriye Dönük Borçlanma Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK emeklilik borçlanma başvuru işlemlerinin e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar, aşağıda belirtilmiştir:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet ana sayfasına erişim sağlanmalıdır.
 • E-devlet ana sayfasında yer alan “Giriş Yap” bölümüne tıklandıktan sonra, sistem girişi için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilecektir.
 • Giriş bilgileri doğrulandıktan sonra, ana sayfada yer alan “E-Hizmetler” ekranı açılmalıdır.
 • E-hizmetler bölümünden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçeneğine tıklanmalı ve SGK işlem sayfasında yer alan “Borçlanma” seçeneği tercih edilmelidir.
 • SGK borçlanma ekranı açıldıktan sonra, sigortalıların borçlanma hakkının bulunup bulunmadığına dair sorgulama başlatılacaktır.
 • Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması ya da engelli çocuk borçlanması seçeneklerinden herhangi birinde hak sahipliği bulunan adaylar, SGK kapsamında borçlanma başvurusu yapabilirler.
 • Kişilerin erken emeklilik hakkına sahip olması için SGK geriye dönük borçlanma başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 • SGK borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra, SGK tarafından ortalama 2 haftalık süreç çerisinde başvuru sonuçları açıklanacaktır.

SGK geriye dönük borçlanma hakkından faydalanacak kişiler adına, ödenmesi gereken toplam SGK prim tutarı belirlenmektedir. Belirlenen toplam SGK prim tutarı, maksimum 1 ay içerisinde SGK adına yatırılmalı ya da taksitlendirme süreci başlatılmalıdır. Belirlenen sürede SGK primlerinin ödenmemesi durumunda, borçlanma başvurularının tekrarlanması gerekecektir.

SGK Erkek Çalışanların Emeklilik Yaşı Nasıl Belirlenir?

SGK emeklilik yaşının hesaplanması için dikkate alınan kriterler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 1976 yılından önce sigorta başlangıcı yapan ve ene az 3600 günlük prim gün ödemesi yapan kişiler, 5 yaşında emeklilik hakkı kazanmaktadır.
 • 23 Mayıs 2002 tarihi içerisinde, toplamda 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan kişilere, 3600 günlük prim ödemesi yapmaları durumunda 55 yaşında emekli olma hakkı verilmektedir.
 • 24 Mayıs 2002 ila 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık sürecini tamamlayan ve en az 3600 günlük prim gün ödemesi bulunan kişilere, 56 yaşında emekli olma hakkı tanınmaktadır.
 • 24 Mayıs 2005 tarihi ila 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 15 yıllık sigorta süresini dolduran ve minimum 3600 günlük prim gün ödemesi yapan sigortalılara, 57 yaşında emeklilik hakkı verilmektedir.
 • 24 Mayıs 2005 tarihiyle 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 15 yıllık sigortalı olan kişiler, 3600 günlük asgari prim gün ödemesini tamamlamaları durumunda, 58 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
 • 24 Mayıs 2011 tarihi ila 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalı sayılan çalışanlar, 2600 günlük prim ün ödemesi yapmaları durumunda, 59 yaşında emeklilik hakkı kazanmaktadır.
 • 24 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında, 15 yıllık sigortalılık şartını yerine getiren ve 3600 günlük asgari prim ödemesini gerçekleştiren sigortalılara, 56 yaşında emekli olma hakkı verilmektedir.
 • İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan kişilere, 25 yıl sigortalı kalmak ve 4500 günlük prim gün ödemesini tamamlamak şartıyla, 60 yaşında emeklilik hakkı verilmektedir.

1 Mayıs 2008 yılından sonrasına denk gelecek şekilde, 5400 günlük prim gün ödemesini gerçekleştiren kişilere, 15 yıl sigortalı kalmak şartıyla 60 yaşında olma hakkı verilmektedir.

SGK Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK emeklilik başvuru işlemleri, online ortamda e-devlet sisteminden ya da SGK resmi internet sitesinden gerçekleştirilmektedir. Fiziki olarak gerçekleştirilmek istenen emeklilik başvuru işlemleri için herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması yeterli olacaktır. SGK emeklilik başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumuna gidecek kişilerin, bizzat emeklilik başvurusu yapması gerekmektedir. Emeklilik için gerekli olan evraklar, kimlik belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesi olarak sıralanmıştır. Gerekli evraklar kuruma teslim edildikten sonra, emeklilik hakkı bulunan adayların emeklilikleri sisteme işlenir ve ay başından itibaren, ilk emekli maaşının ödemesi yapılır.

Online ortamda emeklilik başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda sıralanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan bağlantı adresi kullanılarak, emeklilik beyan taahhütnamesi başvurusu için e-devlet sistemine erişilmektedir.
 • SGK emeklilik beyan taahhütnamesi olmadan, emeklilik başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Sistem girişi için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra, taahhütnamenin talebi oluşturulmalıdır.

Evraklar tamamlandıktan sonra, https://www.turkiye.gov.tr/ bağlantısı üzerinden e-devlet girişi yapılmalı ve SGK sayfasından, emeklilik başvuru formu doldurulmalıdır.

Telefon İle Geriye Dönük Borçlanma Nasıl Öğrenilir?

Alo 170 hattını arayarak, hangi işlemin yapılmak istediğini soran görevliye hizmet borçlanması ile ilgili bilgi almak istendiği söylenmelidir. Hizmet borçlanması yaptırılan süreyi, bunun için ne kadar para ödendiği ya da borçlanma başvurusunun durumu ile ilgili bilgi verilmektedir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ?

Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

SGK GSS Primi Ne Kadar

Yorumlar

 1. Nejmettin etlikci dedi ki:

  1979 yili giris ssk 3130 gunum var 63 yaşindayin 3600 gunden geriye dönuk prim gunu tamamlayıp emekli olunurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Erkeklerde askerlik haricinde borçlanma yapma hakkınız bulunmuyor.

 2. murat dedi ki:

  1969 doğumlu erkek. ilk sigorta girişim 01.08.1986 toplam 1595 gün prim günüm mevcut geriye dönük askerlik ile birlikte borçlanma yapabilmem için izlemem gereken yol nedir ? ne kadara borçlanmam gerekir ve toplu ödeme yapabilir miyim? şimididen teşekkürler.

 3. Ahmey dedi ki:

  79da giriş yapmış 1970 doğumlu bayan için hangi yol izlenmeli yardımçı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bayanların sadece sigorta sonrası doğumlar için çocuk başına çalışılmamak kaydı ile 2 yıl borçlanma hakkı vardır.

 4. Gulseren Agac dedi ki:

  Merhaba,
  Daha eski yıllarda çalışmama rağmen SGK başlangıç tarihi 18.11.2002 olarak yapılmış. bugün itibariyle 1.206 prim günü var. Doğum tarihim 01.05.1963. 2 çocuğum var. birim 1985 ve diğeri 1988 doğumlu. Emekli olabilmem için ne şartlar gerekli ve ne zaman emekli olabilirim? Bilgi verirseniz sevinirim.

 5. nezahat dedi ki:

  Merhaba 1960 doğumluyum ssk 4a ilk sigorta giriş tarihim : 01.11.1983 primim 1219 gün çalışamıyorum.
  Geriye dönük emekli olabilme şansım var mı borçlanarak. teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta sonrası doğum var ise her çucuk için 2 sene borçlanma yaparak 1800 güne ulaşırsanız ve % 60 engelli raporu alabilirseniz malulen emekli olabilirsiniz.

 6. Sultan Beşikoğlu dedi ki:

  Merhaba ben sultan benim 560 günüm var benim üç tane kızım var yanlız küçük kızımı borçlanıyorum çünkü sigorta girişim kızlar dan Sonra oldu 1996girişim bende geriye dönük ödeme yapmak istitorum ama türkiye de bizlere bu hak yok ama yurdışında olup türkiye de hiç sgk girişi yok ama türkiye den emekli oluyor lar bu adalet deyil bu hakı bizde istiyoruz ben de öderim emekli olurum ama yokk ollamayız çok yazık

 7. Selma dedi ki:

  İyi günler ben fransada yaşıyorum, 1985 de sigorta başlangıcım var, 5400 günden borçlanarak emekli oldum, şu anda aylığımı alıyorum, yurt dışında hayat çok pahalandı ve çalışmak zorundayım türkiyeden aldığım aylığı 1 iki yıl durdurabilir miyim ? Burada çalışmaya son verdikten sonra tekrar emekliliğimi almak şartıyla.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet orada çalışmaya başladıktan sonra emekli maaşınızı çalıştığınız süre boyunca durdurabilirsiniz. Ama mutlaka çalışmaya başladığınızı sgk ya bildirin. Maaş ödemesi devam eder ve tespit edilirse faiziyle geri ödemek zorunda kalırsınız.

 8. Emine dedi ki:

  İyi günler Fransa’dan, yurt dışı emekliliğinden yararlanıp emekli oldum fakat çalıştığım için aylığa başvurmamıştım , şu anda çalışamıyorum, istirahatli aylığı alıyorum, sanırım 1 yıl sonra malulen emekliliğe ayıracaklar, şimdilik Türkiye’den emekli aylığıma başvurabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İstirahatlı olsanızda mevcut durumda sosyal güvenlikte henüz emekli olmamış aktif çalışan olarak gözükürsünüz. Ancak emekli olduğunuzda Türkiye den maaşınız bağlanır.

 9. Ali arikan dedi ki:

  iyi günler ben Fransaya 1987 de geldim 88 de çalismaya basladim halen çalisiyorum 57 yasindayim
  3600 günden yurt disi emekliligine bas vurdum temmuz 2019 da parami yatirdim
  Tturkiyede emekli ayligim baslasa burada calismamda bir sakinca varmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Fransa da çalışmaya devam ettiğiniz sürece emekli maaşınız bağlanmaz. Emeklilik başvurusu yaptığınızda yurt dışında çalışmadığınıza dair yazı istenecek. Çalışmayı bıraktığınızda maaşınız bağlanacaktır.

 10. Erdinç dedi ki:

  01/11/1996 ilk ssk girişim var yaşım 07/10/1980 39 yaşındayım ama 2007’nin 11 ayında sigortam yatmaya başladı bu 2007 başladığım yıl 2012 kadar ilk ssk girişim 2007 sonra 2012 den sonra ilk ssk girişim 01/11/1996 olmaya başladı ben ne zaman emeli olabilirim birde eyt den yararlanabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   01/11/1996 tarihi staj veya çıraklık sigorta başlangıcı ise ki prim yatmadığına göre öyle gözüküyor. Emeklilik hesaplaması 2007 den itibaren hesaplanır. Buna göre de EYT vurmaz.

 11. Feride dedi ki:

  1974 doğumlu ve 18-12-1998 sgk girişliyim. 1 doğum yaptım. Prim günümü doldurmama 348 gün var. Geçmişte toplam 2,5 sene yurt dışında çalıştım. Yurt dışında çalıştığım günleri sgk ya aktarabiliyor muyum?

 12. M3MOLİ dedi ki:

  07.01.1965 DOĞUMLUYUM TOPLAM 5700 GUNUM VAR BUNUN 4 YIL 8 AY 16 GUNU ÇİFTCİ BAGKURUNDAN YAPILANDIRMADAN ÖDEDIM .SU AN SGKDAN ÖDEMEYE DEVAM EDIYORUM SGKDAN 01.01.2019 TARİHİNDEN BASLADIM SGK ÖDEMEYE SGK İŞE GİRİŞ TARİHİM 01.01.1993 ASKERLİĞİ YATIRMAMA GEREK VARMI EMEKLILIK TARIHIM NORMALDE GUN OLARAK TAMAMLANDI

 13. Yılmaz dedi ki:

  Ben 31 yaşındayım 05.05. 1988 doğumluyum. 2008 aralık ayı ssk başlangıcım var 2008den bu yana olan ssk boşluklarımı yatırabilir miyim

 14. Sena dedi ki:

  1972 doğumluyum ve 1993 sigorta girişim var 3375 gün sayım arada bir doğumum var bu nedenle çalışamadığım yıllar geriye dönük borçlanmadan faydalanabiliyormuyum .Nasıl bir yol izleyebiliyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sadece doğum nedeni ile 1 çocuk için 2 yıl borçlanabilirsiniz. Tüm boş günleri borçlanma imkanınız yok.

 15. selim atlı dedi ki:

  merhaba askerliğimi 1992 yılında yaptım sigorta girişim 1999 askerlik borçlanması yapabilirmiyim

 16. Cengiz dedi ki:

  Tüm koşullar tmm ama prim eksik ise emekli olabilmek için bağkur prim günüm yetiyorsa bu bağkur prim günüm 01.10.2008 öncesiyse ki biliyosunuz vergi levhası varsa bağkura tescil yaptırmadıysa ödenemiyo . Ama burda (emeklilik)söz konusu ise bu gecmişe dönük bağkur bor u ödenebiliyormu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef emeklilik hakkını sağlayacağı saptanan kişiler içinde borçlanma imanı bulunmamaktadır.

 17. giyasettin dedi ki:

  slm ben 61 yaşındayım 1976 işe girişim var 2835 gün calismislik sürem var bide askerlik borçlanmam var 600 gün ama 165 gün borçlanma yapabilirmiyim

 18. AHMET HASIM YURT dedi ki:

  Merhaba
  Ben 1991 yilinda ssk li oldum ve 613 gun ssk li calistim
  550 askerlik borclanmasi odedikten sonra geriye donuk borclanmayi nasil yapa bilirim.
  Ben yaklasik 15 yildir yurt disinda calismaktayim //
  Bulundugum ulkedeki turk konsolosluktan 2 yillik gun ala bildim
  Geri kalan borclanmayi nasil yapa bilirim dogum tarihim27/09/1962

 19. Döne yalçın dedi ki:

  Sgk yurtdışı borçlanma 43 yaşındayım 5675 gün ‘den emekli olmak için 5311 gün parasını ödedim 1 ağustos ‘dan sonra izine gittim kalan 364 gün parasını ödemek için sgk memuru yeni kanunla hakkınızı kaybettiniz dedi sgk ‘dan 50 yaşında emekli olup yaklaşık 2500 tl maaş olacak di yeni kanuna göre eksik olan 364 gün için sgk hakkımı kaybettiğimi ancak bağ kur emekli olacağımı oda 59 yaşında ve de 1000 tl daha az maaş dedi öyle bırakıp geldim memurun söylediği doğru mu yada sgk ‘dan emekli olmak için ne yapabilirim

 20. Gönül gül şahin dedi ki:

  Merhaba 44 yaşında bir bayanım.4746 prim günüm var.Çocuğum için 449 gün borçlanabiliyorum.kalan 14 ay için çalışmam gerektiği söylendi.kalan ayları da borçlanarak ödeyebilirmiyim?yoksa kesinlikle çalışmam mı gerekiyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geriye dönük borçlanamazsınız ama eğer son 7 yıldaki primler ssk yani 4 a ise 14 ayı isteğe bağlı şeklinde de ödeyebilirsiniz.

 21. Ece dedi ki:

  İyi günler
  Ben emekli hakkımı kaybetmek istemiyorum. Fakat yurtdısına çıkacagım. 1997 ekim ayında 61 gün 4a kapsamında sigortam yattı. Daha sonra 2002 yılında 4c li olarak çalışmaya basladım. 5100 iş gününü tamamladım. Toplamda 14 yıl 4c li olarak çalıstım. Suanda 4 yıldır doğum sonrası ücretsiz izn hakkımı kullanıyorum (2cocuk için ikişer yıldan toplamda 4yıl) doğum borçlanması yaparsam ne kadar ödeyeceğim.
  Ben nasıl emekli hakkımı kaybetmeden emekliliği bekleyebilirim.
  İki sene yurtdısında kalacagım bu süre zarfında işten istifa etmem gerekecek. İstifa edersem birdaha 4c ye giremeyebilirim. 4a kapsamında emekli olursam emekli maaşı 4c kapsamındaki maasla arasındaki fark nedir.
  Lütfen bana önümü görebilecegim bir harita cizin. Haklarımı kaybetmek istemiyorum.

 22. Ahmet Bağcı dedi ki:

  1/11/1980 girişli 1880 gün prim ödemiş biriyim, kayıtlarıma başka adla eklenen var onun ile 2840 prim ödenmiş döküm çıkıyor. Kısa dönem 4 aylık askerliğimi 1986 yılında yaptım. 1956 doğumlu Bağkur dökümünü sildiren biriyim, SSK hizmet sürem 980 ile 95 arasındadır. Geriye dönük borçlanma ile emekli olabilir miyim…
  Ahmet Bağcı

 23. gökhan yılmaz dedi ki:

  merhabalar işe giriş tarihim 05.10.2001 stajer dönemidir, prim ödeme başlama tarihi ise 01.06.2008 dir. aradaki zaman süresince herhangi bir borçlanma imkanı olabilir mi. saygılar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcut yasalarda böyle bir imkan mümkün değil.

 24. zehra çabuk dedi ki:

  selam…merhaba….
  1952 dogumluyum ..1993 yılında ısyerı actım.4 yıl bagkur lu olarak prımlerımı yatırdım.ısyerını kapattım…. sonra 1 yıl ssk olarak çalıştım…1840 gün prim var……(3 çoçuğum var fakat sigortalı olmadan önce doğum yaptım)..

  GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA YAPIP EMEKLİ OLABİLİRMİYİM…
  veya NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM…

 25. Sabri dedi ki:

  1999 yılından önce şirketim vardı geriye dönük bağkur tescili yaptırmadım.şimdi kendimi ssk lı olarak gösterip geriye dönük ssk lı olarak tecil ettirebilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi işyerinizde kendinizi ssk lı olarak göstermeniz kanunen mümkün değil.

  2. Sema dedi ki:

   Ssk girisi yapilmadan önce 2 cocugum oldu.O domeme ait dogum primi yatirabilirmiyim yani borclanabilirmiyim

 26. DAVUT YÜKEL dedi ki:

  MERHABA,
  BEN 15.06.1961 DOĞUMLUYUM,
  1. 4/A SGK BAŞLANGIÇ 15.02.2011 VE 2.472 GÜNÜM VAR
  2. 21.02.1986-21.09.1990 4/B BAGKUR 1.650 GÜN ÖDEMEDİĞİM ANCAK BORÇLANABİLECEĞİM GÜN VAR.
  3. 18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİRİM
  4. 31.07.2009 BAŞLANGIÇ 31.07.2009 TERK TARIM BAĞKURUM VAR.
  TÜM YUKARIDAKİ BİLGİLERE GÖRE EMEKLİLİK İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM. YADA NE YAPMALIYIM…
  EKSİK KALAN KISIM OLURSA TARIM BORÇLANMASI YAPABİLİRMİYİM..
  BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM..
  TEŞEKKÜR EDERİM VE KOLAY GELSİN…

 27. AYŞE dedi ki:

  Merhabalar 1989 yılından girişim var emeklilik yaşım 46 şuanda 2200 sigorta günüm mevcut geriye dönük gün alma şansım varmı doğum içinde ücret yatırabilir miyim? teşekkürler iyi çalışmalar

 28. deniz soylu dedi ki:

  merhaba.geçmiş yıllarda 3 sene yaşlı iki kişiye baktım.gündüzleri temizlik ve yemekleri yapıyordum.haftada 6 gün.2011-2014 arasıydı.şimdi o günlere çok ihtiyacım var.hiç sigorta gösterilmedi.nasıl bir yol izleyebilirim.masrafları bizim karşılamamız karşılığında baktığım kişiler başvursa o günleri saydırabilirmiyim?birde bu kişilere zamanında yatırmadığı için ceza gelirmi?ve ne kadar bir ceza gelir.çok yüksek değilse onu da karşılamaya hazırım.emeklilik yaşım gelecek.eksik günden emekli olamıyacagım 🙁

 29. kemalettin dedi ki:

  1989 girişim var fakat günüm az 12yil oldu baypas ameliyatı oldum calisamadim 12yilin ara borçlanma hakim varmi

 30. vicky dedi ki:

  Merhaba,
  dogum 1955 bayanim. Baslangic 1988 (92 gün) sigorta, 1989 (237 gün) sigorta. 2011’e kadar bosluk. 2011-2017(2318 gün) bag-kur. 2017 den simdiye kadar tekrar sigorta. Toplam prim gün sayisi 3327 gün. Ben 3600 günden emekli olmak istiyorum ve benim hesabima göre 273 gün daha ödemeliyim. Ancak bugün sgk calisani 600 gün diye söyledi. Acaba sigorta da toplatirken, bagkur gün sayisi düsürülüyor mu? Ne yapmami önerirsiniz? Itiraz dilekcesi mi yazmaliyim? Geriye dönük ödemede (600-273= )327 günü geriye dönük borclanma yapabilir miyim? Tesekkürler

 31. Veli karahasanoğlu dedi ki:

  Ben 1964 doğumluyum SSK başlangıcım 1988 3200 günüm var .askerlik var bunun yanında 900 gün bağkur borçlanabiliyorum.1994 de üzerime olan şirketten dolayı.kalan gunleimi borçlanamazmiyim içinden çıkamıyorum.sağlam bilgi yok.neyapmaliyim.3600 le olamazmiyim

 32. Sebahat er dedi ki:

  Merhaba , 10 02 1972 dogumluyum 01 10 1989 sigarta baslangici 1712 gunum var 2148 gunde bagkur var 800 gun iki cocugumu odersem geriye kalan sureyi borclanabiliyormuyum emeklilik yasim doldu fakat primim eksikliginden emekli olamiyorum yasdan dolayi ise de almiyorlar saygilarimla

1 5 6 7