emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Nasıl Alınır ?

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Nasıl Alınır ?

İŞKUR engelli hibe desteklerinden yararlanmak isteyen bireylerin en az %40 oranında engellerinin olması gerekmektedir. Engelli bireylerin kendi işlerini kurması ve istihdamlarını sağlaması amaçlanmaktadır. İŞKUR’un Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Toplamda 65.000 TL hibe desteği talep edilebilmektedir.

Alınan hibe desteği ile işletmenin kuruluş giderleri ve işletme giderleri karşılanabilmektedir. Engelli hibe desteği senede iki dönem verilmektedir. 2021 yılı için ilk dönem nisan ile haziran ayları arasıdır. İkinci dönem ise eylül ve aralık ayları arasıdır.

İşkur Engelli Hibe Desteği Verilmesinin Amacı Nedir?

İŞKUR’un engelli bireylere hibe desteği verirken hedefledikleri aşağıdadır:

 • Kendi işlerini kurarak ekonomik özgürlüklerini edinebilmeleri istenmektedir.
 • Mesleki eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine hakim olmaları hedeflenmektedir.
 • İşlerine ve iş yerlerine uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
 • İşsizlik problemini azaltmak ve engelli bireylerin istihdamını arttırmak amaçlanmaktadır.
 • Engelli bireylerin hayatlarını daha rahat bir şekilde idame ettirebilmeleri istenmektedir.

İşkur Engelli Hibe Destekleri Hangi Projelere Verilmektedir?

İŞKUR’un hibe desteği verdiği projeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Engelli bireylerin kendi işlerini kurmaya yönelik projeleri desteklenmektedir.
 • Eski hükümlüler kendi işlerini kurmak için bir proje oluşturarak hibe desteği isteyebilmektedirler.
 • Engelli vatandaşların iş bulabilmeleri adına verilen destek teknolojilerine dair projeler desteklenmektedir.
 • Engelli bireylerin bir iş yerine yerleştirilmeleri, bu iş yerine ve yapacakları işe uyum sağlamaları için yapılan projeler desteklenmektedir.
 • Engelli bireylerin daha fazla istihdam edilebilmesi için gerekli olan mesleki eğitimleri alabilmeleri adına yapılan projelere hibe verilmektedir.
 • Korumalı iş yeri desteği için yapılan projeler desteklenmektedir.

İşkur Engelli Hibe Desteği Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

İŞKUR’dan engelli hibe kredisi alabilmek için koşullar aşağıdaki gibidir:

 • İşkur’a kayıtlı olma şartı aranmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmuş olanların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.
 • Çalışma gücünü en az %40 oranında kaybetmiş bir birey olması gerekmektedir. Ayrıca bunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemelidir.
 • Emekli olmamış olması istenmektedir.
 • Başvuru sahibi olan engelli bireyin kendi üzerinde kayıtlı bir işletmesinin olmaması gerekmektedir. Faaliyet gösterilecek olan sektörde vergi kaydı veya terk mükellefi olmamalıdır.
 • İkamet edilen şehrin sınırları içerisinde bir işletme kurulmalıdır.
 • Girişimcilik eğitiminin alınması ve girişimcilik sertifikasının edinilmiş olması gerekmektedir.
 • Kurulacak olan işletme için gerekli izinlerin, sertifikaların ve diplomaların alınması talep edilmektedir.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvurusu İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Engellilerin İŞKUR’dan hibe desteği alabilmeleri için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Hibe talep dilekçesi gerekmektedir.
 • İşkur’un web sitesinden de elde edilebilecek olan başvuru formu istenmektedir.
 • Faaliyet gösterilecek sektör ile ilgili bir mesleki eğitim gerekiyor ise; bu eğitimin alındığına dair mesleki diploma sunulmalıdır.
 • Başvuru sahibi kimlik belgesi ile beraber başvuru yapmalıdır.
 • Girişimcilik sertifikası talep edilmektedir.
 • İşletmeye ait bütçe tablosu istenmektedir.
 • Engelli bireylerin engelli sağlık kurulu raporunu sunması gerekmektedir. Raporda aslı gibidir ibaresi bulunmalıdır.
 • Vergi mükellefiyetini gösteren evrak sunulmalıdır. Bu evrak vergi dairesinden alınmaktadır.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvuru Formunda Hangi Bilgiler İstenir?

İşkur engelli hibe desteğine başvuracak olanların başvuru formunda doldurmaları gereken kısımlar aşağıda verilmiştir:

 • Başvuru sahibinin adı, soyadı, unvanı istenmektedir.
 • Projenin adı ve konusu yazılmalıdır.
 • Projenin uygulanabileceği il ve ilçe belirtilmelidir.
 • Başvuru sahibinin kişisel ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • İmzaya yetkili kişinin iletişim bilgileri belirtilmelidir.
 • Başvuru sahibinin beyanı başlığı altında, başvuru sahibinin onaylaması gerekenlerin listelendiği bir kısmı bulunmaktadır. Bu kısma isim, soyisim yazarak imza atılması gerekmektedir.
 • Bütçe planı örneği doldurulmalıdır. Alınacak demirbaşların bilgileri, adedi, birim tutarı, vergiler dahil toplam tutar, demirbaşların bedeli gibi bilgiler girilmelidir.

Engelliler Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Nasıl Alabilmektedirler?

Engelli bireyler uygulamalı girişimcilik eğitimlerini uzaktan eğitim alarak alabilmeleri mümkündür. Uzaktan eğitim alabilmek için yapılması gerekenler ise şöyledir:

 • https://lms.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Açılan sayfanın üst kısmında bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet giriş ekranı açılmaktadır. Bu ekrandan edevlet şifresi ile giriş sağlanabilmektedir. E-devlet şifresi ise, PTT şubelerinden ücreti karşılığında alınabilmektedir ve sonradan değiştirilebilmesi de mümkündür.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra eğitim sayfası ile karşılaşılmaktadır. Geleneksel Girişimcilik Eğitimi sayfası açılmalıdır.
 • 10 adet video bulunmaktadır. Bu videolar eğitim videolarıdır ve izlenmelidir.
 • Videoları izledikten sonra testler çözülmelidir. Ardından girişimcilik sertifikası oluşmaktadır.
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi İçin TIKLAYINIZ

Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alınır?

Girişimcilik sertifikası alabilmek için uygulamalı girişimcilik eğitiminin alınması gereklidir. Bu eğitim direkt sınıfa giderek veya uzaktan eğitim kapsamında online video izleyerek tamamlanabilmektedir. 32 saatlik ücretsiz bir eğitimdir. %80 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Girişimcilik sertifikası online olarak da alınabilmektedir. Girişimcilik sertifikası olmayan biri İşkur engelli hibe desteklerinden yararlanamamaktadır. Başka bir kurumdan alınan girişimcilik eğitimleri de geçerli olmaktadır.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

İşkur engelli hibe kredisi için başvuru yolları şu şekildedir:

 • İşkur’a şahsen giderek başvuru yapılabilmektedir.
 • Başvurular posta yolu ile yapılabilmektedir.
 • https://www.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak başvuru yapabilmek mümkündür.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvurusu Şahsen Nasıl Yapılır?

İşkur’a hibe desteği yapmak isteyenler bireysel olarak başvuru yapabilmek için İşkur’a gitmelilerdir. Gerekli belgeler ile beraber kuruma gidilmelidir. Kuruma gitmeden önce mutlaka geçerliliği olan bir engelli sağlık raporunun olması gerekmektedir. Görevliye engelli hibe desteği almak istendiği söylenmelidir.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvurusu Posta Aracılığı İle Nasıl Yapılır?

Engelli hibe desteğine posta aracılığı ile başvurabilmek için bulunulan ildeki İşkur merkezlerinin adreslerinin öğrenilmesi gereklidir. Bunun için İşkur’un web sitesinden yararlanılabilmektedir. Gerekli belgeler dosyalanmalıdır. Dosya İşkur’un adresine gönderilmelidir.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Ne Kadardır?

İşkur engelli hibe desteğine başvuru yapacak olanlara 65.000 TL hibe kredi verilmektedir. Bu kredinin kalem kalem ayrılmış hali ise aşağıda açıklanmaktadır:

 • İşletmenin kuruluşu için alınacak olan kuruluş işlemleri desteği maksimum 5.000 TL olabilmektedir. Resmi işlemleri tamamlayarak onay almış olan işletmelere verilebilmektedir.
 • İşletme giderleri için yıllık en fazla 15.000 TL destek verilebilmektedir. İşletme giderlerinin belgelenmesi gerekmektedir ve belgede belirtilen tutarın %60’ını aşmayacak şekilde destek verilmektedir. 12 ay süre ile verilen bir destektir.
 • İşletmenin faaliyet alanında kullanabilmesi için gerekli olan makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemesi gibi harcamalar kuruluş desteği ile alınabilmektedir. Kuruluş desteği 45.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.

Eski Hükümlüden İstenen Şartlar Nelerdir ?

Devletin, eski hükümlü vatandaşlara da destekleri bulunmaktadır. Devlet desteğinden yararlanmak isteyen eski hükümlülerden istenen şartlar şöyle ;

 • İŞKUR’a eski hükümlü kaydının olması,
 • 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor,
 • Eski hükümlü olması,
 • Hangi sebeple oluyorsa olsun, emekli olmaması gerekiyor,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak)
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

Eski Hükümlüler İçin Neler Desteklenecek ?

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

Eski Hükümlüler İçin Hangi Maliyetler İçin Destek Verilmeyecek ?

 • depozito,
 • su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 • çalışanların ücretleri,
 • işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç), çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
 • işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
 • kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı
Yorumlar

 1. Adnan Bas dedi ki:

  Ben emekliyim yüzde 55 engelliyim 32 tane koyun ve kecim var işletme belgem var edirne merkez deyim

 2. HAKAN MESUT dedi ki:

  Tarım projesi olarak KOSGEB olarak desteklemesielma ağacı acil erik ağacı zeytin ağacı

 3. inkılap doğan dedi ki:

  MERHABA,
  AŞÇILIK MESLEK lisesi ve AŞÇILIK YÜKSEKOKULU MEZUNU, USTALIK BELGESİ VE İŞ YERİ AÇMA BELGESİ OLAN 21 YAŞINDA %80 ENGELLİ( YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZM) RAPORU OLAN OĞLUMUN 50 BİN tl hibe krediyi alması için yine de Girişimcilik eğitim programı sertifikasını almak zorundamıdır.
  bu kredi ile köfteci lokantası açmak istiyor. bu krediden nasıl faydalanabiliriz.

 4. Özal dedi ki:

  Ben 30 yaşında ve iş kazasında engelli biriyim iş kazası maaşı alıyorum ben bu hibeden yararlana bilirmiyim acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yaratıcı ve gelişime katkı sağlayacak bir iş kurarsanız projenizin onaylanması ile birlikte bu hibeden yararlanabilirsiniz.

 5. Yasin Çinici dedi ki:

  merhabalar eşimin %56 bedensel engeli var. bu projeden haberimiz oldu ancak eşim şu anda bir kurumda askeri ücretle engelli personel olarak sigortalı olarak çalışıyor. sigortasının olması bu hibeyi almasına engel midir? 2. sorum tabi birin cevabı engel değil ise eşimle çocuk bakım evleri oluyor kreş değil kreşin açılımı için daha detaylı şartlar var ve 50 bin tl zaten o iş için yeterli de değil. benim kafamdaki düşünce çocuk bakım evleri oluyor aileler çocuklarıyla gelip orada birlikte vakit geçiriyorlar. içeride çocuklar için belli oyuncak ve araç gereçler oluyor mekan müsaitse bahçesinde bir park tarzı oyun aletleri ve içerinin de çocukların zarar görmeyecekleri şekilde dekore edilmesi gerekiyor ki bu dediklerim 50 bin tl için yeterli olabilir. olmasa da üstünü ben de tamamlarım. diyelim ki bu projeyi yapmak istediğimizi sunduk bunun için herhangi bir sertifika tarzı bir şey gerekiyor mu? eğer gerekliyse bu sertifikaları nereden alabilirim. bir de benim küçük bir muhabbet kuşu üretim hanem var. çok kuşum yok 4 -5 çift var şimdilik. ama bu işi ciddi olarak yapanlar ki bunlar bir yer tutup ciddi anlamda kaliteli malzemeler kullanıp (yem, kafes, su, mama, ilaç vb ciddi masraf gerektiriyor) çok güzel paralar kazananlar var. hatta 1 tanıdığım ayda ortalama bu işten 10 bin tl üzerinde gelir elde ediyor ki bu masrafları düştüğünde kendisine kalan para. hatta bu yüzden düzenli bir işe bile ihtiyaç duymuyor. bir dükkan tutmuş. sabah gidip bir süpürüyor hayvanların yemini suyunu tazeliyor öğlen bir uğrayıp bakıyor bir de akşam gelip son bir kontrol yapıp gidiyor. ve bunun için harcadığı toplam zaman en fazla 5 saati geçmiyordur. ama bunun için kullandığı kuşlar da cins özel kuşlar. ve bu kuşlar bin TL ye kadar çıkabiliyor. 50 takım kuştan ayda 10 bin TL den fazla para kazanıyor. böyle bir çiftliği kurmanın maliyeti ortalama 20-30 bin TL civarında tutacaktır. alınacak malzeme ve kuşların kalitesine göre bu ücret 40 bin TL ye kadar da çıkabilir. bu işi eşimin üzerine alacağım bir hibe ile de büyütebilir miyim. bunun için sertifika gerekir mi canlı hayvan üretimi için herhangi bir sertifika gerekir mi bir nevi üretim çiftliği gibi düşünüp bunun için bir hibe verilebilir mi? eğer bu iş için hibe alabilirsem işi büyütüp yeterli geliri elde edebilirim. eğer sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler.

 6. Hudayi dedi ki:

  Nakliyecilik yapmak isstiyorum yuzde 40 engelim var

 7. Nazlı kirat dedi ki:

  Annem engelli 50 bin hibe desketten nasıl alırım şartları ney

 8. İshak ORHAN dedi ki:

  Engelli proje sunumunda, destek verilecek meslek gruplarına nasıl ve nereden ulaşabiliriz.Teşekkürler

 9. ali dedi ki:

  iş kurulduktan herhangi bir zaman sonra emekli olunursa hibe geri mi isteniyor? 3 yıl geçmesi mi gerekli?

  1. Aysel dedi ki:

   %80 engelli raporum var özel kreş açmak istiyorum. Özel kreşede hibe ve kredi veriyorlar mı ? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 10. gülay dedi ki:

  proje başvuru formuna nasıl ulaşabiliriz

 11. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar %51 raporum var 2612 gün sigortam var 16 yıl hangi haklardan yararlanabilirim emekli olmam mümkün mü küçük bir işyeri açmayı düşünüyorum giyim market vs hibe desteği alabilrmiyim

 12. Kübra dedi ki:

  Mantar üretim işi yapmak istiyorum %45 engelliyim elimde bu işi yapmak için hazır param yok hibeyi hemen alabiliyormuyuz onu ögrenmek istiyorum teşekkürler

 13. Hudayi dedi ki:

  Cikolata imalat hanesi acmayi dusunuyorum yasadigim sehirde hic yok silikon kaliplarda her cesit cikolatalar uretcem sizce komisyondan gecermi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Projenizle birlikte hem kosgebe hem de işkura başvurabilirsiniz.

 14. Nuri karahasan dedi ki:

  İşkur 2018 2. Dönem engelli hibe desteği başvuru tarihi ne zaman

 15. Özgür dedi ki:

  hibe başvuruları ne zaman bilginiz var mı? Teşekkürler

 16. seda dedi ki:

  engelli aileleri bu hibeden yararlanabilirmi ?

  1. Yonetici dedi ki:

   Merhaba,

   Her hangi bir girişimde bulunacaksanız eğer, bu hibeden yararlanabilirsiniz.

 17. Harun canoğlu dedi ki:

  Ben epilepsi hastasıyım %40 raporum mevcut hibe kredisi alıp kiralık hatlı minibüs kiralayıp çaliştırmak istiyorum olurmu yardımcı olurmusunuz.tabi ben çalıştırmayacağım şöför calıştıracağım

  1. Yonetici dedi ki:

   Merhabalar,

   Aşağıda ki maddeleri karşılıyorsanız eğer, başvuru yapabilirsiniz.

   Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
   İŞKUR’a kayıtlı olmak,
   18 yaşını tamamlamış olmak,
   Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
   Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmamak,
   İş yerini İkametgahının bulunduğu il sınırlarında açmak.
   Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
   Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak gerekmektedir.

 18. mahir dedi ki:

  merhaba, ben tavuk çiftliği acıp yumurta üretmeyi düşünüyorum proje hibe desteğine girer mi ? girerse bu yumurtacılık sertifikasını eğitimini nerden alabilirim yadımcı olursanız minnettar kalırım.

 19. YILDIZ KILIÇ dedi ki:

  Tarım projesi olarak sera ve açık sebze yetiştirip dükkanda veya pazarda satmak istiyorum.bunun için hibe desteği almam mümkünmü.toprağı en az 3 yıllığına kiralayarak mı yoksa tapusunu satın alarakmı mümkün olur.bu yönde bir proje yapmak istiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.
  Yıldız KILIÇ TC:22576399036 05418794040

 20. Ramazan dedi ki:

  Hibeyi hemen alabiliyormuyuz