emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Ne Kadar?

2021 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Ne Kadar?

Ev hizmetlilerinin prim tutarı, 2021 yılı için aylık 447,19 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 10 günden az çalışanlar için belirlenen SGK hizmet prim tutarı, kişilerin 30 günlük çalışması durumunda yükselişe geçecektir. Ev hizmetlilerinin aylık çalıştığı gün sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu SSK prim tutarları, ev hizmetlilerinin SGK kapsamında sigortalı olmasını sağlamaktadır. kişilerin çalışması için belirlenen maaş değeri üzerinden belirlenen SGK prim tutarları, iş veren tarafından yatırılmak zorundadır.

Çalışanların emeklilik hakkı kazanması ve SGK kapsamında sunulan tüm sağlık hizmetlerinden faydalanılması için yürürlüğe konulan ev hizmetlileri prim ödemeleri, 30 günden az çalışan ev hizmetlilerinin hakkını korumaktadır. Son birkaç yıldır gündemde olunan yasa kapsamında, gündelik ev işçilerinin de sigortalı olması sağlanmakta ve işçilerin sigorta haklarından faydalanması için imkan oluşturulmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ev hizmetlileri primlerini ödemeyen işverenler, SGK kapsamında cezai yaptırıma maruz bırakılacaktır.

Ev Hizmetlilerinin SGK Prim Ödemeleri Ne Kadardır?

Ev hizmetlerinde çalışanların primleri, kişilerin çalışma süresine göre hesaplanmaktadır. 10 günden az ve 10 günden çalışan olarak iki ayrı kategoride incelenen sigorta prim tutarları, iş veren tarafından her ay ödenmek zorundadır. 10 günden az olacak şekilde hizmet sağlayan ev hizmetlileri için 447 TL SGK prim ödemesi yapılmalıdır. İsteğe bağlı sigorta kapsamında sigorta primi ödemek isteyen kişiler, en az 1.144 TL SGK primi ödemek zorundadır. aynı ev içerisinde olmak şartıyla, toplamda 1 ay boyunca hizmet sağlayan ev hizmetlileri için aylık 1.341,56 TL prim ödemesi yapılması gerekmektedir.

Kişilerin çalışma gün sayısı, 10 günün üzerine çıkarsa, 1 aylık olacak şekilde SGK prim ödemesi yapılması gerekmektedir. 1 ila 10 gün aralığında hizmet veren personellere ise 10 günden az çalışanlar kapsamında SGK prim ödemesi yapılabilir. Ayda 10 günden az olacak şekilde, ev işlerinde hizmet sağlayan kişiler için iş verenin saatlik ödemesi gereken tutar, 2,39 liraya yükseltilmiştir.

Özel Sektörde Günlük Kazanç Alt Sınırı Nedir?

Özel sektör çalışanlarının kazancı için 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda, alt sınır 3 bin 577 TL olarak hesaplanmıştır. Özel sektörle görev yapan personeller için belirlenen prime dayalı esas kazanç tutarı kapsamında, minimum 119,25 TL günlük kazanç elde edilebilirken, maksimum 894-38 TL günlük kazanç alma sınırı belirlenmiştir. Belirtilen aralıklardaki kazanç tutarına bağlı olarak, kişiler adına yatırılması gereken SGK prim tutarları değişiklik göstermektedir.

Aylık olarak hesaplanan aylık kazançların alt sınırı 3 bin 577 TL olarak belirlenirken, aylık üst kazanç sınırı 26 bin 831 TL ile sınırlandırılmıştır. İsteğe bağlı sigorta primleri için belirlenen alt sınır, 1.144 TL olarak hesaplanmıştı. Esnaflar için belirlenen muaflık hakkından faydalanan kadın girişimciler ise aylık 1.068 TL SGK prim ödemesi yapmak zorundadır. Yarım gün olacak şekilde mesai harcayan personeller için minimum 1.144 TL aylık prim tutarı yatırılması gerekmektedir. Herhangi bir işi bulunmayan ve sigorta primi yatırmayan kişiler, SGK sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için aylık 107,33 TL SGK primi ödemelidir.

Ev Hizmeti Olarak Değerlendirilen İşler Nelerdir?

Ev hizmeti sayılan işler ve kişilerin ev hizmetlisi kategorisinde değerlendirilmesi için belirlenen hizmet koşulları, aşağıda tüm özellikleriyle belirtilmiştir:

 • Bir eve ait günlük bakım ve temizlik gerektiren tüm faaliyetler, ev işi olarak değerlendirilmektedir.
 • Evlerin temizliğini yapma ve yemek yapma, ev hizmetlisi kapsamında değerlendirilmek için yeterlidir.
 • Eve ait çamaşır işleri, ütü işleri ve çocuk bakımı görevlerinden sorumlu olan çalışanlar, ev hizmetlisi kategorisinde değerlendirilmekte ve kişiler adına SGK kaydı oluşturulmaktadır.
 • Özel bakım gerektiren kişilerin bakımını üstlenme ya da yaşlı bakımı yapma görevleri, ev hizmetleri kapsamında değerlendirilir ve kişilerin çalışma gün sayısına bağlı olarak, aylık ödenmesi gereken SGK prim tutarı değişiklik gösterir.
 • Ev hizmetlisi olarak değerlendirilmek ve SGK sigorta kaydı oluşturabilmek adına, kişilerin hane içerisindeki üçüncü dereceye kadar akraba olmamasına dikkat edilmektedir.
 • Hane halkı içerisinde oturan bireylerin yaptıkları hizmetler ve aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar yakınlık bağı bulunan bireyler, ev hizmetleri kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Kişilerin ev hizmetlisi kapsamında ödemesi gereken SGK prim tutarları değerlendirilirken, ay içerisindeki toplam çalışma gün sayısı dikkate alınmaktadır. 10 günden az ve 10 günden fazla olacak şekilde, iki ayrı kategori belirlenmekte ve bu kategoriler üzerinden, ev hizmetlisinin aylık SGK prim tutarı hesaplanmaktadır. 10 günden az çalışan kişiler için belirlenen sigorta detayları şunlardır:

 • Meslek hastalığı ya da iş kazası sebebiyle yaşanacak herhangi bir problemde, kişiler sigorta kapsamında değerlendirilecek ve tüm haklardan faydalanacaktır.
 • Kişilerin SGK prim ödemeleri, iş veren tarafından ödenmektedir.
 • 10 günden az çalışanlar, istemeleri durumunda ay sonuna kadar devam edecek genel sağlık sigortası ve emeklilik prim tutarlarını, kendileri tamamlayabilirler.

10 günden fazla hizmet sağlayan çalışanlarda aranan kriterler şunlardır:

 • Çalışanların yaşayabileceği iş kazası ve mesleki hastalıklara karşı, kişiler sigortalı olarak nitelendirilmektedir. Çalışanların yaşadığı kazalarda, sigorta hakları devreye girer ve kişilere erken emeklilik hakkı tanınır.
 • Kişilere ait SGK sigorta primleri, iş veren tarafından ödenmek zorundadır.
 • İş verenin ödemesi gereken SGK prim tutarları, kolay işverenlik hakları kapsamında yürürlüğe konulmaktadır.

Ev İşlerinde Çalışan Hizmetlilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Ev personelinin SGK kaydını oluşturmak için iş verenin e-devlet sistemi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ev hizmetlisi sigorta kaydı işlemleri için yapılması gerekenler, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • http://www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, çalışanların SGK kapsamında sigortalı olması için form doldurulması gerekmektedir.
 • E-devlet resmi internet sitesinin açılmasının ardından, ana sayfada yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklanmalı ve e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.
 • E-devlet giriş formunda, kişilere ait T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilmektedir.
 • Sistem girişi yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan e-hizmetler bölümü açılmalıdır.
 • E-hizmetler sayfası açıldıktan sonra, “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçeneğine tıklanması gerekir.
 • SGK sayfası üzerinden “10 Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvurusu ve Sorgulaması” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Başvuru ve sorgulama ekranı açıldıktan sonra, ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalıya ait T.C. kimlik numarası girilmeli ve SGK kaydı için bildirim oluşturulmalıdır.
 • E-devlet üzerinden yapılmak istenen 10 günden az çalışanların SGK başvurularında, herhangi bir form hazırlanmasına ya da form düzenlemesi yapılmasına gerek duyulmamaktadır.
 • Kişiler adına SGK prim kaydı oluşturulduktan sonra, çalışanların e-devlet sistemi üzerinden primlerini kontrol etmesi yeterli olacaktır.
Başvuru İçin TIKLAYIN

İş kazası ve ev hizmetlisi prim ödemeleri için iş verenlerin bankaya gitmesi yeterli olacaktır. Bankaların mobil uygulamaları kullanılarak da çalışanların SGK prim ödemeleri yatırılabilir.

Ev Hizmetlisi Sigorta Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ev hizmetlisi SGK sorgulama işlemleri için yapılması gereken tek işlem, e-devlet üzerinden sorgulama sayfasına girmektir. İş verenler tarafından yapılmak istenen sorgulamalar için kişilerin, e-devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” sayfasına giriş yapması ve “10 Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvurusu ve Sorgulaması” seçeneğin tıklaması yeterlidir. Sorgulama sayfası açıldığında, tüm çalışanlara ait SGK prim kayıtları listelenecektir. Başvuruyla ilgili herhangi bir problem oluştuğunda, SGK prim kayıtları tekrarlanabilir ve prim ödemesi gerçekleştirilir. Ev hizmetlerinde çalışanların SGK prim kayıtlarını sorgulaması için e-devlet sistemine girmesi ve 4A sigorta primleri bölümünden, sigorta kayıtlarını incelemesi yeterli olacaktır. Sorgulama ekranı üzerinden, son tarihe kadar gerçekleştirilen tüm prim ödemelerine dair detaylı bilgi verilecektir.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışacak Kişilerde Aranan Sigorta Şartları Nelerdir?

Ev işlerinde çalışma şartları ve bu kişilerin 10 günden az çalışan prim hakkına sahip olması için gerekli görülen kriterler, aşağıda sıralanmıştır:

 • Kişilerin istekleri üzerine SGK prim ödemesi yapması durumunda, ev hizmetleri kapsamında sigortalı sayılmak mümkündür.
 • Daha önce herhangi bir işte çalışmamış ve mevcut tarihte de hiçbir işi bulunmayan kişiler, 10 günden az çalışan prim ödemesi yapabilirler.
 • 5510 sayılı iş kanunun 4. Maddesinde yer alan “a ve b” bentlerine uyum sağlayan kişiler, 10 günden az çalışan sigorta primlerini ödemeye hak kazanmaktadır.
 • 2925 sayılı kanun kapsamında görev yapan personeller, sigortalı olmak için 10 günden az çalışan haklarından faydalanabilirler.
 • 5510 sayılı kanun kapsamındaki “Ek-5” “Ek-6” maddelerine uyum sağlayan çalışanlar, 10 günden az çalışan primleri için uygun bulunmaktadır.
 • Devlet kurumlarından aylık gelir alma hakkı bulunan kişilerin, SGK kaydı oluşturması amacıyla 10 günden az çalışan primlerini kullanma hakları bulunmaktadır.
 • Emekli maaşı alan ve ev hizmetlerinde, 10 günden az süreyle görev yapan kişiler, Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeme şartıyla sigorta primi ödeme hakkına sahip olmaktadır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Ev Hizmetlerinde Görevli Kişilerin Kıdem Tazminatı Ne Kadardır, Alma Şartları Nelerdir?

Çalışanların kıdem tazminatı alması için gerekli görülen en temel koşul, kişilerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmasıdır. Ancak ev hizmetlerinde çalışan personeller, 4857 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmemekte ve bu kişiler için farklı bir yasa tasarısı kullanılmaktadır. Ev hizmetlerinde görevli kişiler, 4857 sayılı İş Kanununun maddelerine tabii olarak çalışmaması sebebiyle, kıdem tazminatından faydalanmaları söz konusu değildir. Sadece iş verenin kişileri işten çıkaracağına dair bildirim yapmaması ve 2 haftalık süreci geçirmesi durumunda, fesih bildirim süresinin geçildiği süre kadar kıdem tazminatı ödemesi gerekli görülmektedir. İşten çıkarma işin işverenin çalışana bildirim yaptığı süreden itibaren, ödenecek tazminatın tutarı belirlenmektedir.

Fesih bildirim tazminatı için belirlenen bildirim süreleri, şu şekilde belirlenmiştir:

 • Hizmet süresi maksimum 1 yıl olan işçiler için 2 haftalık süre geçerlidir.
 • 1 yıl ila 5 yıl arasında hizmet sunan ev hizmetlileri için 4 haftalık süre değerlendirilmektedir.
 • 5 yılın üzerinde hizmet sağlamış ev işçilerine, 6 haftalık süre tanınmaktadır.

Belirtilen süreler üzerinden, kişilerin tazminat tutarları hesaplanmakta ve ödemeler gerçekleştirilmektedir. Belirtilen süreler içerisinde, çalışana işten çıkarılma ihbarı yapan işverenler, 10 günden az çalışan personellerine ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.

Ev Çalışanlarının SGK Sağlık Hizmetlerinden Faydalanması İçin Ne Yapılması Gerekir?

Ev personelinin sağlık hizmeti alması için aylık 10 gün ve üzerinde çalışması gerekmektedir. Ev hizmetlerinde çalışan kişiler adına, SGK kapsamında sigorta kaydı açılması ve sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi, sağlık hizmeti alabilmek adına gerekli görülen şartlar arasında sayılmaktadır. Ev çalışanlarının sağlık hizmeti için hastanelere başvuru yapmasından önceki son 1 yıllık dönemde, en az 30 gün süreyle Genel Sağlık Sigortası prim ödemesinin yapılması gerekmektedir. SGK prim ödemeleri yapılmayan ya da belirtile günleri tamamlayamayan kişiler, SGK sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışma Şartları Nelerdir?

Ev hizmetlerinde bir ay içerisinde 10 günden daha kısa süre çalışanların belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir:

 • İstek doğrultusunda sigorta primi ödeyen kişiler ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilmektedirler.
 • Hiçbir işte çalışmamış olan kişilerin ev hizmetlerinde çalışabilmeleri mümkündür.
 • 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin a ve b bentleri kapsamında çalışanların ev hizmetlerinde 10 günden daha az çalışabilme imkanları bulunmaktadır.
 • 2925 sayılı kanun kapsamında çalışanlar şartları sağlamaktadırlar.
 • 5510 sayılı kanunun ek 5 ve ek 6 maddeleri kapsamında faaliyet gösterenler ev hizmetlerinde çalışabilmektedirler.
 • Kurumdan aylık gelir alan kişilerin ev hizmetlerinde 10 gün az çalışabilmeleri mümkündür.
 • Emekli aylığı alanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Ek-9 10 Günden Fazla Prim Ödemesi Nasıl Gerçekleştirilir?

İşverenin T.C. kimlik numarası ile prim ödemeleri yapılabilmektedir.10 günden az çalışıp hizmet sürelerini 30 güne tamamlamak isteyenler ise kendi T.C. kimlik numaraları ile ödeme yapabilmektedirler. E-devlet üzerinden gerçekleştirilemeyen bu ödeme, Ek 9 10 Günden Fazla Prim Ödeme menüsünden ödemeler gerçekleştirilebilmektedir. 10 günlük çalışmasını 30 güne tamamlamak isteyenlerin ise Ek 9 Hizmet Tamamlama menüsünden ödeme yapmaları gerekmektedir.

Ev Hizmetlerinde 6111 Teşviki Nedir?

01.04.2015 tarihinde resmî gazetede yayımlanan düzenleme kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için prim teşviki yapılmaktadır. Ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıran işverenler için 5510 sayılı kanun kapsamında %5’lik prim indirimi sağlanmaktadır. Bir işverenin bu indirimden faydalanabilmesi için; herhangi bir prim borcu bulunmaması ve prim borçlarını düzenli şekilde ödemesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar 6111 teşvik kanunu kapsamında yapılacak olan indirimlerden faydanılabilmesi için ise sigortalı kişinin şu şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir;

 • 18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.
 • İşe başlanan tarihten önceki 6 ay içerisinde SGK’da kaydının bulunması gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar için 6111 teşvik kanunundan faydanılabilmesi için işverende aranan şartlar ise şu şekildedir;

 • İşverenin özel sektör işvereni olması gerekmektedir.
 • Yasal ödeme süresi geçen herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • İşverenin sigorta primli ödemelerinde yasal süreyi geçen bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?
Çalışan Kadın, Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
E-Devlet Doğum Yardım Parası Sorgulama ve Başvuru Şartları
Yorumlar

 1. Gül dedi ki:

  Apartman görevlisi olarak sigortalı olan hanımı ev işleri için ayda 2 gün alıyorum. Ödediğim SGK priminin ona faydası nedir? Mesela emekli olduğunda maaşı artar mı? Teşekkürler…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ödenen prim emekli süresini etkilemez ama prim tutarı artışı olduğu için emekli maaşı için mutlaka etkisi olur.

 2. Hacer dedi ki:

  Ek ,9 10 gunden fazla çalışmanın pirim borcunu nasıl odeyebiliriz

 3. Fatih dedi ki:

  Merhaba,
  Hafta içi hergün günde 3 saatten gündelikçi çalıştıracağım. Aylık saat toplamı 10 iş günü etmiyor ancak sonuçta ayda 20 gün gelmiş oluyor çalışan. Bu durumda sigorta 10günden az mı yoksa çok mu değerlendirilmeli ? Prim hesaplaması nasıl yapılmalı ?
  Teşekkürler.

 4. olcay dedi ki:

  Merhaba,
  evde temizlik işinde çalışacak kişi yanlızca bir gün çalışıp birdaha aynı evde çalışmayacaksa sigorta yapılması zorunlumudur.
  Teşekkürler.

 5. tuğçe özçelik dedi ki:

  Merhaba,

  Ev hizmetlerinde çalışan kapsamında evde anneme bebeğime baktırmak istiyorum. haftaiçi 5 gün olmak üzere ayda 20 yada 30 tam gün için teşviklerle birlikte bana maliyeti ne olur yani en az ne kadar maaş vermeliyim yatırmalıyım ki annemin sigortası da yapılmış olsun örne tablo gönderir misiniz

 6. Selin Artıran dedi ki:

  Merhaba evde bebek bakıcısı işe alacağım SGK pirimi teşvikinden yararlanabilmem için işe alacağım kişinin daha önce Sigorta girişi olması gerekiyor mu ? Yani bu kişi ilk defa sigortalı olacak ise bu teşvikten yararlanabiliyor muyum ? Sigorta girişi olması Gerekiyorsa da kaç gün ödenmiş olması gerekiyor Bilgi verebilir misiniz ?

 7. Çalışan dedi ki:

  Merhaba ben ev hizmetlerinde çalışmaya başladım.Haftanın 5 günü benim maaşım ne kadar olacak acaba. Pirim olarak ne ödenecek birde işten çıkışta tazminat olacakmı

 8. Serkan dedi ki:

  Selamlar üstadım.
  10 Günden az ev çalışanları ayna anda farklı günlerde 2 ayrı evde çalışabilirler mi.Her iki işveren de sigortaya bildirim yaptığında sıkıntı olur mu ? Ya da ne yapmalı. Mesela benim patronumun ev çalışanı hafta içi patronuma gelmediği günlerde başka bir eve gidiyormuş. Oradaki işvereni de sigorta ya bildirim yapabiliyor mu ? o zaman aynı anda iki ayrı işveren sgk ya bildirimde bulunmuş olacak. sorun olur mu?
  Teşekkürler.

 9. Yüksel ASLAN dedi ki:

  7 yıllık Gama-Guriş de sigortalı geçmişim var. 23 yıldır bir ailenin yanında bakıcılığını yapıyorum. Ancak sigorta yapmadılar, elden 1.500 TL maaş veriyorlar. Sigorta ve emeklilik hakkımı aramak için ne yapmalıyım. Ailenin tahsis ettiği bir evde bedelsiz oturuyorum.

 10. Sec dedi ki:

  Merhaba Ben çocuk bakıcı yardımcım bulunmaktadır. Biz 10 aydır çalışmaktadır. 2019 ağustos ayında emekli olacaktır. Emeklilik süresi uzamasın diye ek 5 yatırmaya devam ediyoruz.bu bizim açımızdan sorun olur mu? Ayrıca işine son verildiğinde nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olur musunuz?

 11. Serdar dedi ki:

  Merhaba,
  Aylardır sistem üzerinden düzenli bir şekilde ödediğim Ek 9 10 günden fazla çalışanlar için ödediğim prim bu ay sistemde borcunuz yoktur olarak görünüyor, kısaca ödeme çıkmıyor. Sistemde mi bir sorun var?
  Yoksa başka bir sorun olabilir mi?

 12. İbrahim D. dedi ki:

  iyi günler iyi çalışmalar.

  Eşim ev hanımı. Evde bulunan yaşlı annemiz için eşimi Ek-9 10 günden fazla prim ödemesi teşviğinden yararlandırdık. Ancak maaş bodrosu yapılmadığı gibi herhangi bir maaşta almıyor. Sadece sigorta primi ödeniyor. bir sefere mahsus damga vergisi ödedik.

  İlk 3 ay ben primi ödeyeceğim sonraki aylarda devlet ödeyecek.

  Ben kamu kurumunda öğretmen olarak çalışıyorum. Maaş bordrosu yapılmadığı eşimin cebine bir tutar girmediği, devlete gelir vergisi ödemediğimiz için soruyorum. Eş yardımım kesilmelimidir?

 13. İbrahim D. dedi ki:

  iyi günler iyi çalışmalar
  bu şekilde teşvikten yararlandırılan bireylerin çalışan eşlerinin eş yardımı kesilmelimidir?

 14. Tuğçe Fidan dedi ki:

  Mrb Annem 2000yilindan bu yana evde hasta bakıcılık yaptı yaşlı bir amcaya baktı anneme sigorta yapmadilar oğullarına rica etti annem redettiler. Taakı zorunlu olana kadar 2015 yilinda basladi annemin sigortası . Istege baglidan kendisi yatırdı. Şuanda baktığı kışı vefat etti annemin tazminat hakkı varmi 2000yilindan bu yana

 15. Zübeyde serttas dedi ki:

  Evde çocuğa bakıyorum iş verenin kaç para sigorta pirimi ödemesi gerekiyor

 16. NİLAY KARAİBRAHİM dedi ki:

  MERHABALR…

  88 YAŞINDA ANNEME BAKAN VE AYNI EVDE IKAMET EDEN ABİM VAR. ANNEMİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI YILLARDIR KARŞILIYOR. ANNEMİN BAKIMI ÜSTLENDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMIYOR.
  SORU:
  ANNEMİN ÜZERİNE SGK NUMARASI ALARAK. ABİMİ EV HİZMETLERİ ÇALIŞAN OLARAK GPSTERİP PRİMLERİNİ ÖDERSEK SSK DAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ.
  DAHA ÖNCEDEN SSK 1200 GÜNÜ MEVCUT.
  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. erman dedi ki:

   ev hizmetleri olarak çalıştıramaz, 3 .derece akrabaya kadar olan yakınlar hizmetli olarak çalıştırılamaz.

 17. engin gelibolu dedi ki:

  Merhaba,

  e-devlet üzerinden bir günlük temizliğe gelen çalışan için kayıt yaptırdım ama ödemeyi yapamıyorum.
  “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama”
  sayfasında kayıt dursa da nasıl ödeme yapabileceğimi bilmiyorum.

 18. Sami Tübek dedi ki:

  İyi günler,
  Halihazırda SSK’dan emekli olmuş bir şahsı ayda 7-8 gün civarında apartman hizmetlerinde çalıştırmak istiyoruz.
  Bu durumda ;
  –SGDP’ni nasıl hesaplayıp yatıracağız?
  –Şahsın işe başlama bidirisini internet üzerinden yapabilir miyiz? Böyle bir şeye gerek var mı? (link verebilirseniz çok makbule geçer)
  –Şahsın ücretini elden ödememizde mahsur var mı?
  –Şahıs ile bir sözleşme yapmamız ve çalışacağı günleri mutlaka belirtmek zorunda mıyız? Esasen gün sayısı belli fakat günler ihtiyaca binaen değişebilir, esnek olmasını istiyoruz.
  –Emekli maaşı kesilmez ve bizim ödeyeceğimiz ücretin vergisi yok diye biliyorum doğru mudur?
  Çok Teşekkür ediyorum.

 19. Rengin dedi ki:

  Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların primleri nereye yatırılır..?
  Maaş ödemesi banka kanalından mı yapılmalıdır.

 20. Esma TEKTAŞ dedi ki:

  Günaydın ,

  17.10.2018 tarihinde bebek bakıcısı olarak bakıcıma sigorta yaptım.200,345,345 ödeme yaptım .ocak ayında sorgulama yaptığım zaman 434 tl borç çıktı.3 ay ödeme yaptıktan sonra 15 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyordu sigorta primleri neden bu şekilde olmuş olabilir.Bir de 4447-19.maddeden bahsediliyor.Ben başvuru yaptığım zaman böyle bir ifade kutucuklarda başvuru formunda yoktu.Ne yapmalıyım acil yardım lütfen….

 21. sami aksoy dedi ki:

  merhabalar ben kızımın cocuğunu bakıyorum bana 10 günlük siğorta ödemesi yapabilirmi aynı bina içinde durmuyoruz farklı adresteyiz kanunen bir engel varmı

 22. Derya dedi ki:

  Merhaba evimde çalışan bayan ek 9 10 günden fazla sigorta yapmaktayım. Kişi 7 ay önce bir işyerinde sadece1 gün çalışmış olup işyeri teşvikten faydalandığından dolayı ben hiç bir tesvıkten faydalanamıyorum.1 günlük teşvikten dolayı bu normal midir?şimdiden teşekkür ederim

 23. Fatma dogan dedi ki:

  Ev islerinde haftada 5 gün,( tam gün) calisan bir kisiye en dusuk kaç tl maas verilebilir, primi ne kadar olur, primini haftasonlari calismadigi için 30 gün degil, calistigi gün sayisi kadar yatirabilr miyim

 24. esra dedi ki:

  Merhaba,
  özel sektör çalışanıyım evde bakıcıya sigorta yapabilirmiyim. yaptığım sigortadan bakıcı emekli olabilir mi?

  1. Ali dedi ki:

   Evet. Yaptırabilirsiniz. Emeklilik içinde primleri sayılır.

 25. MİNE ÖZDEMİR dedi ki:

  İyi günler 20 gün üzerinden sigortalı ev çalışanımın yatırmam gereken primi ne kadar Ücret ne kadar vermem gerekir 30 gün olursa primi ve eline vermem gereken ücreti ne kadar olur?Teşekkür ederim

 26. rahmi dedi ki:

  Anneme bakan 55 yaşında bir hanım var. 2019 yılı itibariyle ödemem gereken net ve bana malolacak brüt ücret konusunda yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.

 27. Funda dedi ki:

  Merhaba ben evimde çıcuguma bakması için bakıcı çalıştırmaktayım.2018 itibari ile bankaya her ay 1450 tl yatırıyordum bu fiyat üzerinden prim borcum cıkıyordu.2019 ocak ayı itibariyle bankaya ne kadar yatırmam gerekecek bilgilendirirseniz sevinirm simdiden tesekkürler

 28. Güler Demir dedi ki:

  Merhaba. 65 yaşındaki annemin temizlik ve yemek gibi ihtiyaçlarını görüyorum. Ben evliyim ve evlerimiz farklı yerlerde. Annem işveren olarak benim sigorta primimi ödeyebilir mi? Kanunen bir engel var mıdır?

 29. Levent dedi ki:

  merhabalar
  Ev işlerinde hafta içi yarım gün bir bayan çalıstırmayı düşünüyorum. Günde 3-4 saat gelecek. Bazı günlerde gerek kalmadığında, ben evde olduğumda gelmeyecek. Ama hangi günler gelmeyeceği belli değil Sigorta yaptırmak istesem kaç gün üzerinden yaptırmam gerekiyor ve ne kadar öderim.

 30. Ali dedi ki:

  Ev hizmetlerinde 10 günden fazla yani 30 gün üzerinden 2500 tl aylıktan 5 aydır öd eme yapmaktayım ilk ay 453 2. Ay 425 3.Ay 325 4. Ay 153 5. Ay 325 tl ödedim iskur kayıtlı ıssız indirdi düzenli ödeme indirimi herşeyden yararlandım.ancak 1300 tl borç çıktı. Nedeni ne olabilir. Ödemelerde düzenli.

 31. zuhal çelikli dedi ki:

  Merhabalar
  Ev hizmetlerinde çalışan bayanın (Ek 9- 10 günden fazla) prim borcu 659 tl iken bu ay 1279 tl olarak görünüyor. Ardaki fark neden acaba? Birde 100 tl asgari ücret indirimden ben faydalanamıyor muyum? Ne yapmam gerekiyor bu durumda

 32. özdemir nurettin akkın dedi ki:

  ev hizmetlerinde çalışan işçinin temmuz 2018 ayı maaşını bankaya yatırmak istedim borcu yoktur dediler

 33. songül dedi ki:

  merhaba yengem engelli babama bakıyor.devletten bakıcı maaşı alıyor.yengeme isteğe bağlı sigorta yaptırabilirmiyiz.ve aylık ne kadar pirim ödememiz gerekir. 4447 sayılı geçici 10.madde teşvikinden yararlanabilir miyiz.
  teşekkür ederim şimdiden.

 34. Güray dedi ki:

  Merhaba,
  Ev işlerinde çalışmak üzere bir bayanla anlaştık. Kendisi sadece hafta içi olmak üzere yarım gün çalışacak. Yarım gün çalışınca sgk prim hesabında o günü yarım olarak mı sayıyoruz yoksa günde kaç saat çalıştığından bağımsız olarak o günü tam mı saymalıyız?
  Eğer yarım sayabiliyorsak, ayda 22×0.5=11 gün çalışacak bu kişi için ne kadar net ödeme yapmam gerekiyor, ne kadar sgk prim ödemesi çıkıyor.
  Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

 35. Selçuk İnce dedi ki:

  Merhaba
  Evimde iki yıldır çalışan bir hizmetlim var, sigortasını 30 günden asgari ücret olarak ödüyorum (10 günden fazla). Bizde yatılı kalmıyor, bu çalışanın kıdem tazminatı var mı? Her yerde yok yazıyor, bazı yerlerde yargıtay kararı var deniyor, kafam karıştı.
  Teşekkürler

 36. alper dedi ki:

  Merhaba

  2 aydan beri evde çalıştırdığımız bir bayan var oğlumuza bakıyor.

  2 ay boyunca Sigortasını ve maaşını düzenli olarak ödedim

  17 Nisan akşamı ben işi bıraktım yarın yokum gelmeyeceğim dedi.

  Sigortasını online olarak nasıl iptal edebilirim.

  16 günlük çalışmışlığı var bugünlerinde parasını verecekmiyim acaba ???

 37. Umut HALICI dedi ki:

  Merhaba ,
  Ben Ek9 10 günden fazla sigorta ödemesi yapıyorum. 2018/Ocak öncesi 202-TL ödeme yapar iken 2018/Ocak ayından itibaren 345-TL ödeme yapmaktayım. Bağlı bulunduğunuz sgk merkezinden fazla ödememe ilişkin verilen bilgi ise 100 tl asgari ücret desteğinin 2018 yılı içinde verilmediği şeklindedir. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamından 100 tl asgari ücret desteğinin verilme durumunun yıllara göre değişip değişmediği hususunda bilgi verirseniz sevinirim.

 38. mahmut erol çelik dedi ki:

  ev hizmetlerinde çalıştıracagım kadın hizmetli gün aşırı olarak ayda ,hafta tatili dahil,15 gün bende diğer 15 gün komşumda çalışacak.Ayrı ayrı sigprta ettirebilir miyiz,asgari ücret üzerinden SGK primi ne kadar ödeyeceğiz?

 39. Yıldız UNAT dedi ki:

  MERHABA.4447/10. madde ye göre 2017 primlerini 203 tl ödüyordum. 2018 senesinde 345 tl ödüyorum. 100 tl asgari ücret teşviği ödeme kapsamına alınmamış.sgk dan da bir açıklama alamıyorum.sebebi?

 40. yeni isveren dedi ki:

  Merhaba, ayda 22-23 gün yani sadece haftaiçi günlerde yarımşar gün çalıştırmayı düşündüğüm biri var. Yarım gün çalıştığı için asgari ücretin yarısını öderim değil mi, bu mantık doğru mu? Ama 10 günden fazla olduğu için sigortayı 10 günden fazla çalıştırma kapsamında öderim. Bu kişi sanırım 4447/10. madde teşvikinden yararlanabiliyor. Benim cebimden çıkacak toplam para bu hesaba göre 1015 TL + 245 TL yani 1260 TL, teyit ederseniz sevinirim. Çalıştırdığım kişinin eline geçecek net ücret nedir acaba? 1600 TL tüm gün çalışan kişilerde geçerli diye düşünerek soruyorum.

  1. yeni isveren dedi ki:

   Merhaba, dün bu siteye bir soru yazdım ama cevap almadan önce daha açık hale getirebilirim. 1 çalışma gününü 7.5 saatten hesaplayacak olursak ayda 11 ila 13 gün (tam hesaplayınca 10.7 veya 12.3 çıkıyor) ev hizmetlerinde çalıştırmayı düşündüğüm biri var. Bununla ilgili birkaç sorum var. 1) Asgari ücretin yalnızca bir kısmını ödemem yeterlidir değil mi, yani asgari ücret tam zamanlı çalışan kişiye verilir diye düşünerek çalışma süresine göre hesaplayarak ödeyebilirim sanırım, bu mantık doğru mu ve tam zamanlı çalışma ayda kaç saate denk geliyor? 2) Bu kişi sanırım 4447/10. madde teşvikinden yararlanabiliyor, o zaman ne kadar prim öderim? 3) Çalıştırdığım kişinin eline geçecek net ücret nedir acaba? 4) Bu kişi aslında benden 1200 TL istiyor, sigorta ile pek de ilgilenmiyor ama ben sigortalatmayı düşünüyorum, onun eline net 1200 geçmesi için benim toplamda ne kadar ücret+prim ödüyor olmam gerekir? Bu 4 sorumu cevaplandırırsanız çok sevinirim.

 41. Oğuz Ali Özşahin dedi ki:

  Merhabalar, ben 2017 Mayıs ayından beri bakıcı için ek9 10 günden fazla şeklinde 167 lira ödüyordum, ancak Ocak ve Şubat prim borçları için 290 civarı borç çıkıyor, çalışan ilk kez sigortalı ve teşvik durumu devam ediyor olmalı, 100 TL lik devlet prim desteği kaldırıldı mı acaba, bu kadar farkın sebebi ne olabilir? Teşekkürler

 42. Kevser dedi ki:

  Merhaba. 4447/10 teşvikten yararlananların işverene maliyeti ne olur? Hesaplama nasıl yapilir?

 43. Kevser dedi ki:

  Merhaba. 4447/10 teşvikten yararlanmak için işverenin maaşı önemli mi? Bir yerde asgari ücretin 2 katını geçmemeli diye okuduğumu hatırlıyorum ama bu yazida göremedim.

  1. Biçim dedi ki:

   Ben evde çocuk bakıyordum askari ücreti vesigorta diye konuşmuştuk. Ama beni evde çalışan diye değilde şirkette temizlik görevlisi gibi göstermek istiyorlar. Bu dorumu.

 44. Atilla özel dedi ki:

  Merhabalar benim sorum ayda 8 defa bina temizliği yapan yani halk arasında merdiven silme diye geçen birisi bina sahibi tarafından ssk yaptırmak zorunda mı. yaptırma zorunlulu varsa ne yapmalıyız bu işi yapan kisi 6 senedir aynı isi yapiyor halen devam ediyor, bir yol gösterirseniz sevinirim teşekkürler kolay gelsin.

 45. Atilla özel dedi ki:

  Merhabalar benim sorum ayda 8 gün bina temizliği halk arasında yani merdiven silme diye geçen bu isi yapan kisi bina sahibi tarafından ssk yatırma zorunluluğu var midir.benim annem 8 senedir aynu bina temizliği yapmaktadır bina sahibi ssk yapmak zorunluğu varsa bizim ne yapmamız gerekmektedir,nasıl bi yol izlemek gerekiyor,ve halen temizliğe devam etmektedir.

 46. Ebru dedi ki:

  Merhaba, E9 kapsamında 10 günden fazla çalışanım için prim ödemesinin 2018 itibariyle 245 TL olması gerekirken 345 TL yansıtılmıştır. Hiç prim borcum bulunmamakta ve zamanında ödemesini yapmaktayım. SSK ile görüştüğümde sistemsel bir sorundan ötürü 100 TL’lık teşviğin yansıtılamadığını söylediler. Konu ile ilgili bilginiz var mıdır? Teşekkürler.

 47. İLKNUR dedi ki:

  MERHABA
  ANNEM BENİM OĞLUMA EVDE BAKIYOR. BENDE ONUN BAĞKUR PİRİMİNİ ÖDÜYORDUM. KONTROL İÇİN SGK MÜDÜRLÜĞÜNE GİTTİĞİNDE, BAĞKUR DEĞİL DE SGK ÜZERİNDEN EVDE ÇALIŞAN OLARAK SİGORTA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞLER VE BİR KAĞIT VERMİŞLER BENİM İŞVeREN OLARAK DOLDURMAMI İSTEDİKLERİ EVRAK vermişler: SİGORTA GEÇERLİ OLUR MU BÖYLE DURUMDA ANNEM SONUÇTA.
  DANIŞMAK İSTEDİM BİR SORUN OLMASIN.
  TEŞEKKÜRLER

 48. Berfin dedi ki:

  Merhaba ,
  Benn Ek9 10 günden fazla sigorta ödemesi yapıyorum
  2 ay önce 202 falan yatırıyordum geçen ay 470 bu ayda 630 ödedim zam geldi söyleniyor ama bukadar zam gelmesinin nedeni ve sebebi nedir acaba ? Yada bi yanlışlıkmı var yardımcı olurmusunuz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aşağıdaki açıklamaya göre Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamından çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü bu kapsamda 100 tl asgari ücret desteği ile; 245 tl ödemeniz gerekiyor.

   Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların prim borçlarının vadesinde ödenmesi ve 10 günden fazla çalışan ev hizmetleri kapsamında son ödeme vadesi geçmiş prim borcunun olmaması halinde işveren %5’lik indirimden yararlanır. Bu durumda evde çalışan sigortalı için aylık ödenecek prim tutarı 659,58 TL olacakken, günlük tutarı ise 21,98 TL olacaktır. Ancak sigortalı başına aylık 100 TL asgari ücret desteği de devam edeceğinden bu kapsamda 10 günden fazla çalışan sigortalı için asgari ücret desteği ile birlikte ödenecek aylık tutar 559,58 TL, günlük tutar ise 18,65 TL olacaktır.
   Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamında ise bu durumda işverenin ödeyeceği aylık prim tutarı 345,00 TL günlük ise 11,50 TL olacaktır. Sigortalı başına 100 TL asgari ücret desteği ile beraber ödenecek 30 günlük sigorta primi 245 TL, günlük ise 8,16 TL olacaktır.

   Konu ile ilgili bağlı bulunduğunuz sgk merkezine başvurabilirsiniz.

  2. gulnur dedi ki:

   berfin hanım aynı şey benımde başıma geldi mart içinde ödeme 776 tl kadar rakam çıktı bunun için teşvik indirimimiizn bittiği için yükseldiği söylendi sgk ya başvuru yaparak yenı bir düzenleme talebınde bulunacagım

 49. hülya dedi ki:

  merhaba
  ev hizmetinde çalışan doğum iznine çıkması durumunda 4 ay prim ödermiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır prim ödemeyeceksiniz ancak sigortalığı devam edecek raporunu onaylayacaksınız.

 50. serkan çayıroğlu dedi ki:

  geçmiş dönem borcum olmadığı gibi sürekli düzenli ödeme yapıyorum. 3 yıldır aynı bakıcım için ödüyorum. ancak sistemde %5 indirim yapılmadığını görüyorum. Esenyurt SGk ise konuya yardımcı olamayacak derecede yetersiz.

 51. izzet dedi ki:

  Merhaba ,
  10 günden fazla için 200 civarı prim ödüyorum teşvikle birlikte. Bu teşviklerin süresi ne kadardır ?

 52. hande dedi ki:

  merhaba evimizde calisan bayana 1600tlnet maas veriyoruz sigortasini da 202 tl den gecen aylarda tesvikten yararlanarak başlattik. ancak hicbir gec ya da eksik odeme olmadigi halde bu ay prim bir anda 345 tl e cikti sebebi ne olabilir. tesvik indirimlerinin kalktigi soylendi . ama bize biraz sacma geldi. bakicimiza ilkkez sigortayi biz baslattigimiz icin tesvik almistik

 53. Muruvvet Zeytinoglu dedi ki:

  10 günden fazla çalışanım için Şubat 2018 de 1.340 Tl gb bir rakam ödedim. öncesinde 477 TL öderken, bu ay bu derece yüksek bir rakam neden çıkmış olabilir ?

 54. ibrahim dedi ki:

  evde bakıcı çalıştırıyoruz. 202 tl sgk öderken şubat 2018 ödemesi 345 tl çıktı. bu konuda bilgi alabilir miyim.

 55. yasin dedi ki:

  Merhaba annem 4447 10. maddesine göre verilen teşvikten yararlanmakta iken ocak 2018 primi 345 tl olarak tahakkuk etti.Bu teşvik hala devam ediyor mu? devam ediyorsa neden 345 lira ödemiş olabiliriz.
  (teşvik 30 ay çıkmıştı)

 56. merve dedi ki:

  345,03 tl prim ödemeye başladım tutarda bir artış mı oldu yoksa farklı bir durum mu var bilgi alabilir miyim

 57. sanem dedi ki:

  merhaba,

  bebek bakıcısı için ek9 10 günden fazla prim ödeme kapsamında bu ay ilk defa sgk pirimi ödedim. sitenizde ve başka yerlerde de 559,5 TL ödeme gösterirken ben 659,6 TL ödedim. bu aradaki 100 tl fark ” Mevzuatla birlikte getirilen teşvik kapsamında sigortalı çalışan başına verilen 100 TL tutarında asgari ücret desteği 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ödemelerinde geçerliliğini korumaktadır. ” yazınıza mı refer ediyor? yani destek derken işverenden ek olarak mı tahsil ediliyor? daha önce prim borcum oluşmadığı için gecikmem yok ve %5lik indirim kapsamında sgk girişi yapıldı. dönüşünüzü rica ederim.

 58. Ebru dedi ki:

  Merhaba, 2018 yılı EK 9 kapsamında 10 günden fazla çalışan, devlet teşviki alan ve prim borcu olmayan işverenin aylık ödemesi gereken SSK primi ne olmalıdır?

 59. MÜJDE dedi ki:

  Merhaba 2016 Aralık,2017,Ocak ,2017 ,Şubat 2017 aylarına ilişkin SSk primleri EKİM,KASIM,ARALIK 2017 tarihlerine ötelenmişti. Normal ssk dosyası olanlarda ssk nın ekranından ne kadar primin ötelendiğini ve borcu ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz.Ancak benim ev hizmetlerinde çalıştırdığım bakıcım var,ve ben bu öteleme primleri tarihine kadar bütün primlerimin hepsini zamanında ödüyordum.Ta ki bu ötelenme durumları çıktı.Benim ssk hesabımda karıştı.Ev hizmetlerinin takibini ssknın sayfasında hiçbir yerde takip edemiyorsunuz normal işyeri ssk dosyaları gibi.sadece ödemesi bankaya yansıyor oradan rakamı takip edebiliyorsunuz.Benim sorum şöyle;ben bu ötelemelerin hiçbirinden faydalanmadım ve kendi hesabıma göre primleri her ay düzenli olarak tam ödedim.Ama banka ekranında sanki bu ötelenen primleri ödememişim gibi heray bana katlanarak borç çıkardı ssk. Ve ben bu kendi ödemelerimi hiçbir şekilde ssknın ekranında göremediğim için bu biriken borcu nasıl sildireceğimi bilmiyorum.Yardımcı olur musunuz?

 60. özlem dedi ki:

  peki biz tek çalışan için 4447 sayılı geçici 10.madde teşvikinden yararlanabilir miyiz?Diğer şartları taşıyoruz fakat ikinci çalışan için mi geçerli o kısmını tam anlamadım.

  Teşekkürler

 61. özlem dedi ki:

  ev hizmetlerinde çalışan kişinin ücreti minimum ne olmalıdır.
  AGİ den yararlanmıyorlar değil mi?1452 net ücret yeterli mi?
  Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ev hizmetlerinde çalışanlar aynı kapıcılar gibi gelir vergisinden muaftır bu nedenle agi alamazlar ancak hesaplamanız yanlış. Hesaplama aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

   2018 – Kapıcılar ve ev hizmetlileri İçin Asgari Ücret Hesabı
   Net Asgari Ücretin Hesabı – 01/01/2018 – 31/12/2018
   Asgari Ücret – 2.029,50
   SGK Primi – %14 – 284,13
   İşsizlik Sigorta Fonu %1 – 20,30
   Kesintilerin Toplamı – 304,43
   Net Asgari Ücret – 1.725,08

   İşverene Maliyeti
   Asgari Ücret – 2.029,50
   SGK İşveren Primi – %15.5 (***) 314,57
   İşsizlik Sigorta Fonu – %2 – 40,59
   İşverene Toplam Maliyeti – 2.384,66

 62. BAHTISEN KAHRAMAN dedi ki:

  EV İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN KADIN
  4A PRİMLERİ ÖDEMESİ YAPABİLİR Mİ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalışılan evdeki iş veren eğer SSK iş veren kaydı açtırır ise 4 a lı olarak prim ödenebilir.