• 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ?


  Ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan çalışmalar sonucu 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren söz konusu sigortalıların yalnızca form doldurarak bildiriminin yapılması uygulaması başlamıştı. Bu çerçevede bebek bakıcısı, ev temizliği yapanlar, yabancı işçiler, ev aşçılığı yapanlar ile benzeri işleri ev ortamında yapanlar sosyal güvenceye kavuştuğu gibi kayıtlı olarak çalışma imkanına kavuşmuşlardır.  2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi başlangıcı çalışanların iş vereni statüsünde bulunanlar tarafından bildirimin yapılması suretiyle gerçekleşir. Bildirim yaparken işte çalışacak olan kişinin ve iş verenin kimlik fotokopisi ile ek 9 adlı belgenin doldurularak bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezine bildirimin yapılması gerekmektedir.


  2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Kim Tarafından Ödenir ?

  Çalışma hayatına evde çalışmak sureti ile katılmış olanların diğer çalışanlar gibi istihdam olundukları ve çalışma dünyasına dahil oldukları söylenebilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek – 9 maddesince yapılan düzenlemeye göre ev hizmetleri çerçevesine giren işlerde bir ay içerisinde çalışma saatlerinin süresi 10 gün ya da daha fazla süreye tekabül ediyor ise sigortalıyı çalıştıran kişi iş veren sayılmaktadır.  Bu kapsamda 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi her ay düzenli olarak işverenleri tarafından ödenir. Adı geçen işverenin tüzel kişi değil, gerçek kişi olması gerekir.

  Şirket bünyesinde faaliyette bulunanlardan ev işlerinde çalışanlar, başka bir deyişle evde yaptırılacak işler için konu ile ilgili faaliyette bulunan şirketlerden hizmet satın almak sureti ile eve çalışmak için gelen personeller ile ilgili olarak hizmet talep edici konumundaki ev sahibi işveren statüsünde olmadığından adı geçen düzenleme çerçevesinde çalıştırılmaları mümkün değildir. Bu yöntem ile 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi bağlı bulunduğu şirket tarafından ödenecektir. Bahsi geçen düzenlemeye dahil olmayan ve bu kapsamda çalışanların işverenleri, iş akdi çerçevesinde bağlı bulundukları tüzel kişiler olmaktadır.

  Ücretlerini işvereni olan şirketten alırlar ve primlerini de şirket öder. Hizmet satın alanlar da ifa edilen hizmet karşılığı ücreti sözleşme yaptıkları şirkete öderler. Bundan dolayı tüzel kişiler 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ödemesini ek 9a göre yapamazlar. Ev hizmetleri sunan tüzel kişiler her ne kadar 5510 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamına girmese de bu işi yapamayacakları anlamına gelmez. Sadece ilgili maddeye konu olmamaktadırlar. Kanunun diğer maddeleri kapsamında görevlerini ifa ederler. Bu kapsamda çalışanlar ve işverenleri makalemizin konusu dışında yer almaktadır.

  5510 sayılı kanunun altıncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ikinci paragrafa göre aynı konutta birlikte yaşayan ve 3 üncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan hısımlar arasından aralarına dışarıdan başkaları katılmamak şartı ile yaşadıkları konut içerisinde yapılan işlerde çalışmakta olanlar sigortalı sayılmadıkları için aynı evde yaşayan 3 üncü derece akrabalar dahil olarak bu dereceye kadar bulunanlar tarafınca ev hizmetlerini yapanlar ve yapacak olanlar madde ek – 9 çerçevesinde sigortalı sayılmazlar ve söz konusu kişiler 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ödemesi yapılamaz.

  Sponsorlu Bağlantılar

  2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Ne Kadar ?

  Ek 9 kapsamında on günden çok ödenecek olan prim tutarı iş veren ve sigortalının prim indiriminden yararlanıp yararlanamadığı hallere göre değişiklik gösterir. On gün ve daha fazla süre sigortalı çalıştıran işverenin geçmiş dönemlere ait ödenmemiş prim borcu bulunmakta ise ve aynı zamanda ev hizmetleri kapsamında tahakkuk eden borçları düzenli bir şekilde ödemiyor ise iş verenin herhangi bir indirimden yararlanması mümkün değildir. Bu şartlarda bahsi geçen prim ödemesi için 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi günlük tutarı 25,35 TL olarak hesaplanır. Bebek bakıcıları bu çerçevede sigortalı olarak çalıştırılabilir.

  İşveren tarafından bahsi geçen mevzuat kapsamında tahakkuk eden primler düzenli ödeniyor ve geçmiş dönemlere ait biriken prim borcu bulunmuyorsa % 5’lik indirimden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bu şartlarda bahsi geçen prim ödemesi için 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi günlük tutarı 18,65 TL olarak hesaplanır. İlgili teşvikten yararlanmak için Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru formu verme esnasında formda bulunan teşvikler bölümünde yer alan 5510 yüzde beş kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. Prim ödemeleri düzenli olup geçmiş döneme ait ödenmemiş borç bulunmadığı takdirde söz konusu % 5 lik indirim sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

  Mevzuatla birlikte getirilen teşvik kapsamında sigortalı çalışan başına verilen 100 TL tutarında asgari ücret desteği 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ödemelerinde geçerliliğini korumaktadır. Anılan teşvikten yararlanılması sonucu on gün üzeri çalışmalar için ödenen primlerde hesaplanan günlük tutar 18,65 TL olmaktadır. Ayrıca madde ek – 9 ile işe başlamış olanlar için işe başlama tarihinden önceki altı ay içinde SSK madde 4/a’lı olarak çalışma durumu olmamış ve 4447 sayılı kanunun 10 uncu maddesince verilen teşvikten yararlanmadı ise bununla birlikte iş vereni de evde çalışanın sigorta primini düzenli ödemekte ise ilgili teşvikten de yararlanılabilir. Bütün bu teşviklerden yararlanma gerçekleştiği hali ile evde çalışanın primi günlük 8,16 TL’ye kadar düşmekte ve aylık bazda da 245,01 TL ödeme imkanı oluşmaktadır.  tıkla sorunu sor

  2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Berfin dedi ki:

   Merhaba ,
   Benn Ek9 10 günden fazla sigorta ödemesi yapıyorum
   2 ay önce 202 falan yatırıyordum geçen ay 470 bu ayda 630 ödedim zam geldi söyleniyor ama bukadar zam gelmesinin nedeni ve sebebi nedir acaba ? Yada bi yanlışlıkmı var yardımcı olurmusunuz?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Aşağıdaki açıklamaya göre Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamından çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü bu kapsamda 100 tl asgari ücret desteği ile; 245 tl ödemeniz gerekiyor.

    Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların prim borçlarının vadesinde ödenmesi ve 10 günden fazla çalışan ev hizmetleri kapsamında son ödeme vadesi geçmiş prim borcunun olmaması halinde işveren %5’lik indirimden yararlanır. Bu durumda evde çalışan sigortalı için aylık ödenecek prim tutarı 659,58 TL olacakken, günlük tutarı ise 21,98 TL olacaktır. Ancak sigortalı başına aylık 100 TL asgari ücret desteği de devam edeceğinden bu kapsamda 10 günden fazla çalışan sigortalı için asgari ücret desteği ile birlikte ödenecek aylık tutar 559,58 TL, günlük tutar ise 18,65 TL olacaktır.
    Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamında ise bu durumda işverenin ödeyeceği aylık prim tutarı 345,00 TL günlük ise 11,50 TL olacaktır. Sigortalı başına 100 TL asgari ücret desteği ile beraber ödenecek 30 günlük sigorta primi 245 TL, günlük ise 8,16 TL olacaktır.

    Konu ile ilgili bağlı bulunduğunuz sgk merkezine başvurabilirsiniz.

  2. hülya dedi ki:

   merhaba
   ev hizmetinde çalışan doğum iznine çıkması durumunda 4 ay prim ödermiyim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Hayır prim ödemeyeceksiniz ancak sigortalığı devam edecek raporunu onaylayacaksınız.

  3. özlem dedi ki:

   peki biz tek çalışan için 4447 sayılı geçici 10.madde teşvikinden yararlanabilir miyiz?Diğer şartları taşıyoruz fakat ikinci çalışan için mi geçerli o kısmını tam anlamadım.

   Teşekkürler

  4. özlem dedi ki:

   ev hizmetlerinde çalışan kişinin ücreti minimum ne olmalıdır.
   AGİ den yararlanmıyorlar değil mi?1452 net ücret yeterli mi?
   Teşekkürler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Ev hizmetlerinde çalışanlar aynı kapıcılar gibi gelir vergisinden muaftır bu nedenle agi alamazlar ancak hesaplamanız yanlış. Hesaplama aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

    2018 – Kapıcılar ve ev hizmetlileri İçin Asgari Ücret Hesabı
    Net Asgari Ücretin Hesabı – 01/01/2018 – 31/12/2018
    Asgari Ücret – 2.029,50
    SGK Primi – %14 – 284,13
    İşsizlik Sigorta Fonu %1 – 20,30
    Kesintilerin Toplamı – 304,43
    Net Asgari Ücret – 1.725,08

    İşverene Maliyeti
    Asgari Ücret – 2.029,50
    SGK İşveren Primi – %15.5 (***) 314,57
    İşsizlik Sigorta Fonu – %2 – 40,59
    İşverene Toplam Maliyeti – 2.384,66

  5. BAHTISEN KAHRAMAN dedi ki:

   EV İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN KADIN
   4A PRİMLERİ ÖDEMESİ YAPABİLİR Mİ?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Çalışılan evdeki iş veren eğer SSK iş veren kaydı açtırır ise 4 a lı olarak prim ödenebilir.

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.