SGK

2019 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi

2019 Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi ödemesi, işveren tarafından ya da isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir. Ev hizmetleri kapsamındaki işlerde ayda 10’dan az ya da fazla çalışan kişiler için farklı prim hesaplamaları yapılmaktadır. İşveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı haricinde kişiler isterlerse primi yükselterek emeklilikleri için katkı sağlayabilmektedir.


Ev Hizmetleri Kapsamında Sayılan işler Hangileridir?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek ya da bazı şartlara uygunluk sağlandığında yapılabilecek bazı işler ev hizmetleri kapsamına girmektedir. Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamında korunmakta olup ilgili işleri yapanların primlerinin yatırılması zorunludur. Ev hizmetleri kapsamına giren işler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Ev içerisinde yapılabilecek işler kapsamına giren işlerin ev halkı dışında yapan bir kişi olduğunda ev hizmetlerinden sayılmaktadır. Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek işler kapsamında;
  • Temizlik
  • Ütü
  • Çamaşır
  • Ütü
  • Alışveriş
  • Bahçe işleri
  • Bulaşık yıkama
  • Yemek yapma
  • Yaşlı, çocuk ya da özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin bakımı, ev hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Hastane, ev ya da bakımevi gibi yerlerde çocuk, yaşlı ya da özel bakım işlerinde hizmet verilmesi ev hizmetleri kapmasında değerlendirilmektedir.
 • Aynı hane içerisinde yaşayan üçüncü dereceye kadar olan akrabaların bu hizmetleri vermesi durumunda, ev hizmetleri kapsamına girmektedir.

2019 Ev Hizmetleri Kapsamında Çalışanların Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılır?

İşverenlerin ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştırabilmeleri için gerçek kişi olmaları gerekmektedir. Yeni düzenlemeye göre tüzel kişiler ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıramamaktadır. 01.04.2015 tarihi itibariyle ev hizmetlerinde çalışanların sigortaları ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup çalışılan gün sayısı baz alınarak sigortalılık işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsamda;

 • İlgili tarihten sonra ev hizmetlerinde çalışacak olan kişilerin sigorta işlemleri ayda 10 günden az ve 10 günden fazla olacak şekilde 2’ye ayrılmaktadır.
 • Ayda 10 günden az olacak şekilde ev hizmetlerinde çalışacak olan bir kişi için; meslek hastalığı ve iş kazası yönünden sigorta yapılmalıdır. Sigorta primleri işveren tarafından ödenmelidir. Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalışan kişiler isterlerse takip eden ayda kalan prim günlerini, emekliliği ve Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için kendileri ödeyebilmektedir.
 • Ayda 10 günden fazla olacak şekilde ev hizmetlerinden çalışacak olan bir kişi için; primler işverenler tarafından ödenecektir. 10 günden fazla çalışan prim ödeme işleminde, kolay işverenlik uygulamaları kapsamında primlerin ödenmesi talep edilmektedir.

Ev Hizmetleri Kapsamında 10 Günden Az Olacak Şekilde Kimler Çalışabilir?

10 günden az olacak şekilde ev hizmetleri kapsamında çalışabilecek olan kişiler için bazı şartlar bulunmaktadır. Şartlara uygunluk sağlayan kişiler ayda 10 günden az olacak şekilde ev hizmetlerinde çalışabilmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyen kişiler,
 • Herhangi bir şekilde çalışması olmayan kişiler,
 • 5510 sayılı kanunun 4. maddesinde yer alan ‘a’ ve ‘b’ bentleri kapsamında çalışan kişiler,
 • 2925 sayılı kanun kapsamında çalışan kişiler,
 • 5510 sayılı kanunun ek 5 ve ek 6 maddeleri kapsamında çalışan kişiler,
 • Kurumdan aylık ya da gelir alan kişiler, ev hizmetlerinde 10 günden az olacak şekilde çalışabilmektedir.

Yukarıdaki maddelerde yer alan şartlara uygunluk sağlayan kişilerin yanı sıra emekli aylığı alan kişilerde ayda 10 günden az olacak şekilde ev hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Emekli olan kişilerin uzun vadeli prim ödemesi için ekstradan Genel Sağlık Sigortası primi ödemesine gerek duyulmamaktadır.

Ev Hizmetlerinde 6111 Teşviki Nedir?

01.04.2015 tarihinde resmî gazetede yayımlanan düzenleme kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için prim teşviki yapılmaktadır. Ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıran işverenler için 5510 sayılı kanun kapsamında %5’lik prim indirimi sağlanmaktadır. Bir işverenin bu indirimden faydalanabilmesi için; herhangi bir prim borcu bulunmaması ve prim borçlarını düzenli şekilde ödemesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar 6111 teşvik kanunu kapsamında yapılacak olan indirimlerden faydanılabilmesi için ise sigortalı kişinin şu şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir;

 • 18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.
 • İşe başlanan tarihten önceki 6 ay içerisinde SGK’da kaydının bulunması gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar için 6111 teşvik kanunundan faydanılabilmesi için işverende aranan şartlar ise şu şekildedir;

 • İşverenin özel sektör işvereni olması gerekmektedir.
 • Yasal ödeme süresi geçen herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • İşverenin sigorta primli ödemelerinde yasal süreyi geçen bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Ev Hizmetleri Kapsamında 10 Günden Az Çalışan İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişiler için işverenlerin başvuru yapması gerekmektedir. İşverenler ‘Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form’ doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Kuruma doğrudan ya da posta aracılığıyla başvuruda bulunmak mümkündür.

Başvuruyu yapan işveren için iş kazası ve meslek hastalığı primi bankalar aracılığıyla ödenebilmektedir. Başvuru ve sorgulama işlemi aynı zamanda E-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi üzerinden bu işlemin yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

 • Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ev-hizmetleri-isveren adresine giriş yapılması gerekmektedir.
 • Açılan sayfada ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneği tıklanarak, alternatif 5 yoldan biriyle sisteme giriş yapılmalıdır.
 • Bu alternatif kimlik doğrulama yöntemleri; E-Devlet şifresi ile, mobil imza ile, elektronik imza ile, internet bankacılığı ile ya da T.C kimlik kartı ile yapılabilmektedir. En çok tercih edilen kimlik doğrulama işlemlerinden biri olan E-Devlet şifresi ile kimlik doğrulama için E-Devlet şifresi gerekmektedir. E-Devlet şifresi temini PTT şubelerinden yapılabilmektedir.
 • Kimlik doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra açılan sayfada gerekli bilgiler doldurularak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.

Başvuru ve sorgulama işlemlerinin yanı sıra ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi ödeme E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. İnteraktif vergi dairesine online olarak girilerek yapılabilecek prim ödemeleri için E-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılabilmektedir.

Ev Hizmetleri Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Ev hizmetlerinde çalışanların maaş hesaplaması, herhangi bir teşvikten yararlanılmadığı sürece %37,5 prim kesintisi ile yapılmaktadır. Maaş bordrosu hesaplamaları günlük asgari brüt ücret üzerinden hesaplanarak yatırılmaktadır. Eğer günlük ödenecek ücret, asgari günlük brüt ücreti geçiyorsa o zaman hesaplamalar günlük ödenecek maaş üzerinden yapılmaktadır.

Ev hizmetleri sigorta primi 2019 yılında aylık on günden az ya da fazla çalışılması durumuna göre değişiklik göstermektedir. 2019 yılının günlük alt sınır kazanç limiti üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu ayda 10 gün çalışan bir kişinin, işveren tarafından ödenmesi gereken örnek prim hesaplaması şu şekildedir;

 • 67,65(günlük alt sınır kazanç) x 10 (çalışılan gün sayısı) x %37,5 prim kesintisi şeklinde hesaplanır. Bu durumda ödenmesi gereken prim tutarı 253,69 TL olarak hesaplanmaktadır.
 • Ayda on günden az çalışanlar için prim hesaplaması ise;
  • Ayda on günden az çalışması durumunda bir günlük çalışma için prim sigortası %2 üzerinden yapılmaktadır.
  • Bu durumda bir günlük prim bedeli 67,65(günlük kazanç alt sınırı) x %2 hesaplaması sonucu 1,35 TL günlük ödenmesi gereken primdir.

Bu kapsamda bir kişi 9 gün çalıştırılırsa aylık ödenmesi gereken prim toplamı 1,35 TLX 9 günden 12,15 TL olarak hesaplanmaktadır.

En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar ?

İkiz ve Üçüz Çocuklara Doğum Yardımı Şartları Nelerdir?

Çocuk Yardım Parası Ne Kadar?

İlgili Makaleler

69 Yorum

 1. Merhaba,
  Hafta içi hergün günde 3 saatten gündelikçi çalıştıracağım. Aylık saat toplamı 10 iş günü etmiyor ancak sonuçta ayda 20 gün gelmiş oluyor çalışan. Bu durumda sigorta 10günden az mı yoksa çok mu değerlendirilmeli ? Prim hesaplaması nasıl yapılmalı ?
  Teşekkürler.

 2. Merhaba,
  evde temizlik işinde çalışacak kişi yanlızca bir gün çalışıp birdaha aynı evde çalışmayacaksa sigorta yapılması zorunlumudur.
  Teşekkürler.

 3. Merhaba,

  Ev hizmetlerinde çalışan kapsamında evde anneme bebeğime baktırmak istiyorum. haftaiçi 5 gün olmak üzere ayda 20 yada 30 tam gün için teşviklerle birlikte bana maliyeti ne olur yani en az ne kadar maaş vermeliyim yatırmalıyım ki annemin sigortası da yapılmış olsun örne tablo gönderir misiniz

 4. Merhaba evde bebek bakıcısı işe alacağım SGK pirimi teşvikinden yararlanabilmem için işe alacağım kişinin daha önce Sigorta girişi olması gerekiyor mu ? Yani bu kişi ilk defa sigortalı olacak ise bu teşvikten yararlanabiliyor muyum ? Sigorta girişi olması Gerekiyorsa da kaç gün ödenmiş olması gerekiyor Bilgi verebilir misiniz ?

 5. Merhaba ben ev hizmetlerinde çalışmaya başladım.Haftanın 5 günü benim maaşım ne kadar olacak acaba. Pirim olarak ne ödenecek birde işten çıkışta tazminat olacakmı

 6. Selamlar üstadım.
  10 Günden az ev çalışanları ayna anda farklı günlerde 2 ayrı evde çalışabilirler mi.Her iki işveren de sigortaya bildirim yaptığında sıkıntı olur mu ? Ya da ne yapmalı. Mesela benim patronumun ev çalışanı hafta içi patronuma gelmediği günlerde başka bir eve gidiyormuş. Oradaki işvereni de sigorta ya bildirim yapabiliyor mu ? o zaman aynı anda iki ayrı işveren sgk ya bildirimde bulunmuş olacak. sorun olur mu?
  Teşekkürler.

 7. 7 yıllık Gama-Guriş de sigortalı geçmişim var. 23 yıldır bir ailenin yanında bakıcılığını yapıyorum. Ancak sigorta yapmadılar, elden 1.500 TL maaş veriyorlar. Sigorta ve emeklilik hakkımı aramak için ne yapmalıyım. Ailenin tahsis ettiği bir evde bedelsiz oturuyorum.

 8. Merhaba Ben çocuk bakıcı yardımcım bulunmaktadır. Biz 10 aydır çalışmaktadır. 2019 ağustos ayında emekli olacaktır. Emeklilik süresi uzamasın diye ek 5 yatırmaya devam ediyoruz.bu bizim açımızdan sorun olur mu? Ayrıca işine son verildiğinde nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olur musunuz?

 9. Merhaba,
  Aylardır sistem üzerinden düzenli bir şekilde ödediğim Ek 9 10 günden fazla çalışanlar için ödediğim prim bu ay sistemde borcunuz yoktur olarak görünüyor, kısaca ödeme çıkmıyor. Sistemde mi bir sorun var?
  Yoksa başka bir sorun olabilir mi?

 10. iyi günler iyi çalışmalar.

  Eşim ev hanımı. Evde bulunan yaşlı annemiz için eşimi Ek-9 10 günden fazla prim ödemesi teşviğinden yararlandırdık. Ancak maaş bodrosu yapılmadığı gibi herhangi bir maaşta almıyor. Sadece sigorta primi ödeniyor. bir sefere mahsus damga vergisi ödedik.

  İlk 3 ay ben primi ödeyeceğim sonraki aylarda devlet ödeyecek.

  Ben kamu kurumunda öğretmen olarak çalışıyorum. Maaş bordrosu yapılmadığı eşimin cebine bir tutar girmediği, devlete gelir vergisi ödemediğimiz için soruyorum. Eş yardımım kesilmelimidir?

 11. iyi günler iyi çalışmalar
  bu şekilde teşvikten yararlandırılan bireylerin çalışan eşlerinin eş yardımı kesilmelimidir?

 12. Mrb Annem 2000yilindan bu yana evde hasta bakıcılık yaptı yaşlı bir amcaya baktı anneme sigorta yapmadilar oğullarına rica etti annem redettiler. Taakı zorunlu olana kadar 2015 yilinda basladi annemin sigortası . Istege baglidan kendisi yatırdı. Şuanda baktığı kışı vefat etti annemin tazminat hakkı varmi 2000yilindan bu yana

 13. MERHABALR…

  88 YAŞINDA ANNEME BAKAN VE AYNI EVDE IKAMET EDEN ABİM VAR. ANNEMİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI YILLARDIR KARŞILIYOR. ANNEMİN BAKIMI ÜSTLENDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMIYOR.
  SORU:
  ANNEMİN ÜZERİNE SGK NUMARASI ALARAK. ABİMİ EV HİZMETLERİ ÇALIŞAN OLARAK GPSTERİP PRİMLERİNİ ÖDERSEK SSK DAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ.
  DAHA ÖNCEDEN SSK 1200 GÜNÜ MEVCUT.
  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. ev hizmetleri olarak çalıştıramaz, 3 .derece akrabaya kadar olan yakınlar hizmetli olarak çalıştırılamaz.

 14. Merhaba,

  e-devlet üzerinden bir günlük temizliğe gelen çalışan için kayıt yaptırdım ama ödemeyi yapamıyorum.
  “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama”
  sayfasında kayıt dursa da nasıl ödeme yapabileceğimi bilmiyorum.

 15. İyi günler,
  Halihazırda SSK’dan emekli olmuş bir şahsı ayda 7-8 gün civarında apartman hizmetlerinde çalıştırmak istiyoruz.
  Bu durumda ;
  –SGDP’ni nasıl hesaplayıp yatıracağız?
  –Şahsın işe başlama bidirisini internet üzerinden yapabilir miyiz? Böyle bir şeye gerek var mı? (link verebilirseniz çok makbule geçer)
  –Şahsın ücretini elden ödememizde mahsur var mı?
  –Şahıs ile bir sözleşme yapmamız ve çalışacağı günleri mutlaka belirtmek zorunda mıyız? Esasen gün sayısı belli fakat günler ihtiyaca binaen değişebilir, esnek olmasını istiyoruz.
  –Emekli maaşı kesilmez ve bizim ödeyeceğimiz ücretin vergisi yok diye biliyorum doğru mudur?
  Çok Teşekkür ediyorum.

 16. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların primleri nereye yatırılır..?
  Maaş ödemesi banka kanalından mı yapılmalıdır.

 17. Günaydın ,

  17.10.2018 tarihinde bebek bakıcısı olarak bakıcıma sigorta yaptım.200,345,345 ödeme yaptım .ocak ayında sorgulama yaptığım zaman 434 tl borç çıktı.3 ay ödeme yaptıktan sonra 15 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyordu sigorta primleri neden bu şekilde olmuş olabilir.Bir de 4447-19.maddeden bahsediliyor.Ben başvuru yaptığım zaman böyle bir ifade kutucuklarda başvuru formunda yoktu.Ne yapmalıyım acil yardım lütfen….

 18. merhabalar ben kızımın cocuğunu bakıyorum bana 10 günlük siğorta ödemesi yapabilirmi aynı bina içinde durmuyoruz farklı adresteyiz kanunen bir engel varmı

 19. Merhaba evimde çalışan bayan ek 9 10 günden fazla sigorta yapmaktayım. Kişi 7 ay önce bir işyerinde sadece1 gün çalışmış olup işyeri teşvikten faydalandığından dolayı ben hiç bir tesvıkten faydalanamıyorum.1 günlük teşvikten dolayı bu normal midir?şimdiden teşekkür ederim

 20. Ev islerinde haftada 5 gün,( tam gün) calisan bir kisiye en dusuk kaç tl maas verilebilir, primi ne kadar olur, primini haftasonlari calismadigi için 30 gün degil, calistigi gün sayisi kadar yatirabilr miyim

 21. Merhaba,
  özel sektör çalışanıyım evde bakıcıya sigorta yapabilirmiyim. yaptığım sigortadan bakıcı emekli olabilir mi?

 22. İyi günler 20 gün üzerinden sigortalı ev çalışanımın yatırmam gereken primi ne kadar Ücret ne kadar vermem gerekir 30 gün olursa primi ve eline vermem gereken ücreti ne kadar olur?Teşekkür ederim

 23. Anneme bakan 55 yaşında bir hanım var. 2019 yılı itibariyle ödemem gereken net ve bana malolacak brüt ücret konusunda yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.

 24. Merhaba ben evimde çıcuguma bakması için bakıcı çalıştırmaktayım.2018 itibari ile bankaya her ay 1450 tl yatırıyordum bu fiyat üzerinden prim borcum cıkıyordu.2019 ocak ayı itibariyle bankaya ne kadar yatırmam gerekecek bilgilendirirseniz sevinirm simdiden tesekkürler

 25. Merhaba. 65 yaşındaki annemin temizlik ve yemek gibi ihtiyaçlarını görüyorum. Ben evliyim ve evlerimiz farklı yerlerde. Annem işveren olarak benim sigorta primimi ödeyebilir mi? Kanunen bir engel var mıdır?

 26. merhabalar
  Ev işlerinde hafta içi yarım gün bir bayan çalıstırmayı düşünüyorum. Günde 3-4 saat gelecek. Bazı günlerde gerek kalmadığında, ben evde olduğumda gelmeyecek. Ama hangi günler gelmeyeceği belli değil Sigorta yaptırmak istesem kaç gün üzerinden yaptırmam gerekiyor ve ne kadar öderim.

 27. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla yani 30 gün üzerinden 2500 tl aylıktan 5 aydır öd eme yapmaktayım ilk ay 453 2. Ay 425 3.Ay 325 4. Ay 153 5. Ay 325 tl ödedim iskur kayıtlı ıssız indirdi düzenli ödeme indirimi herşeyden yararlandım.ancak 1300 tl borç çıktı. Nedeni ne olabilir. Ödemelerde düzenli.

 28. Merhabalar
  Ev hizmetlerinde çalışan bayanın (Ek 9- 10 günden fazla) prim borcu 659 tl iken bu ay 1279 tl olarak görünüyor. Ardaki fark neden acaba? Birde 100 tl asgari ücret indirimden ben faydalanamıyor muyum? Ne yapmam gerekiyor bu durumda

 29. ev hizmetlerinde çalışan işçinin temmuz 2018 ayı maaşını bankaya yatırmak istedim borcu yoktur dediler

 30. merhaba yengem engelli babama bakıyor.devletten bakıcı maaşı alıyor.yengeme isteğe bağlı sigorta yaptırabilirmiyiz.ve aylık ne kadar pirim ödememiz gerekir. 4447 sayılı geçici 10.madde teşvikinden yararlanabilir miyiz.
  teşekkür ederim şimdiden.

 31. Merhaba,
  Ev işlerinde çalışmak üzere bir bayanla anlaştık. Kendisi sadece hafta içi olmak üzere yarım gün çalışacak. Yarım gün çalışınca sgk prim hesabında o günü yarım olarak mı sayıyoruz yoksa günde kaç saat çalıştığından bağımsız olarak o günü tam mı saymalıyız?
  Eğer yarım sayabiliyorsak, ayda 22×0.5=11 gün çalışacak bu kişi için ne kadar net ödeme yapmam gerekiyor, ne kadar sgk prim ödemesi çıkıyor.
  Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

 32. Merhaba
  Evimde iki yıldır çalışan bir hizmetlim var, sigortasını 30 günden asgari ücret olarak ödüyorum (10 günden fazla). Bizde yatılı kalmıyor, bu çalışanın kıdem tazminatı var mı? Her yerde yok yazıyor, bazı yerlerde yargıtay kararı var deniyor, kafam karıştı.
  Teşekkürler

 33. Merhaba

  2 aydan beri evde çalıştırdığımız bir bayan var oğlumuza bakıyor.

  2 ay boyunca Sigortasını ve maaşını düzenli olarak ödedim

  17 Nisan akşamı ben işi bıraktım yarın yokum gelmeyeceğim dedi.

  Sigortasını online olarak nasıl iptal edebilirim.

  16 günlük çalışmışlığı var bugünlerinde parasını verecekmiyim acaba ???

 34. Merhaba ,
  Ben Ek9 10 günden fazla sigorta ödemesi yapıyorum. 2018/Ocak öncesi 202-TL ödeme yapar iken 2018/Ocak ayından itibaren 345-TL ödeme yapmaktayım. Bağlı bulunduğunuz sgk merkezinden fazla ödememe ilişkin verilen bilgi ise 100 tl asgari ücret desteğinin 2018 yılı içinde verilmediği şeklindedir. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamından 100 tl asgari ücret desteğinin verilme durumunun yıllara göre değişip değişmediği hususunda bilgi verirseniz sevinirim.

 35. ev hizmetlerinde çalıştıracagım kadın hizmetli gün aşırı olarak ayda ,hafta tatili dahil,15 gün bende diğer 15 gün komşumda çalışacak.Ayrı ayrı sigprta ettirebilir miyiz,asgari ücret üzerinden SGK primi ne kadar ödeyeceğiz?

 36. MERHABA.4447/10. madde ye göre 2017 primlerini 203 tl ödüyordum. 2018 senesinde 345 tl ödüyorum. 100 tl asgari ücret teşviği ödeme kapsamına alınmamış.sgk dan da bir açıklama alamıyorum.sebebi?

 37. Merhaba, ayda 22-23 gün yani sadece haftaiçi günlerde yarımşar gün çalıştırmayı düşündüğüm biri var. Yarım gün çalıştığı için asgari ücretin yarısını öderim değil mi, bu mantık doğru mu? Ama 10 günden fazla olduğu için sigortayı 10 günden fazla çalıştırma kapsamında öderim. Bu kişi sanırım 4447/10. madde teşvikinden yararlanabiliyor. Benim cebimden çıkacak toplam para bu hesaba göre 1015 TL + 245 TL yani 1260 TL, teyit ederseniz sevinirim. Çalıştırdığım kişinin eline geçecek net ücret nedir acaba? 1600 TL tüm gün çalışan kişilerde geçerli diye düşünerek soruyorum.

  1. Merhaba, dün bu siteye bir soru yazdım ama cevap almadan önce daha açık hale getirebilirim. 1 çalışma gününü 7.5 saatten hesaplayacak olursak ayda 11 ila 13 gün (tam hesaplayınca 10.7 veya 12.3 çıkıyor) ev hizmetlerinde çalıştırmayı düşündüğüm biri var. Bununla ilgili birkaç sorum var. 1) Asgari ücretin yalnızca bir kısmını ödemem yeterlidir değil mi, yani asgari ücret tam zamanlı çalışan kişiye verilir diye düşünerek çalışma süresine göre hesaplayarak ödeyebilirim sanırım, bu mantık doğru mu ve tam zamanlı çalışma ayda kaç saate denk geliyor? 2) Bu kişi sanırım 4447/10. madde teşvikinden yararlanabiliyor, o zaman ne kadar prim öderim? 3) Çalıştırdığım kişinin eline geçecek net ücret nedir acaba? 4) Bu kişi aslında benden 1200 TL istiyor, sigorta ile pek de ilgilenmiyor ama ben sigortalatmayı düşünüyorum, onun eline net 1200 geçmesi için benim toplamda ne kadar ücret+prim ödüyor olmam gerekir? Bu 4 sorumu cevaplandırırsanız çok sevinirim.

 38. Merhabalar, ben 2017 Mayıs ayından beri bakıcı için ek9 10 günden fazla şeklinde 167 lira ödüyordum, ancak Ocak ve Şubat prim borçları için 290 civarı borç çıkıyor, çalışan ilk kez sigortalı ve teşvik durumu devam ediyor olmalı, 100 TL lik devlet prim desteği kaldırıldı mı acaba, bu kadar farkın sebebi ne olabilir? Teşekkürler

 39. Merhaba. 4447/10 teşvikten yararlanmak için işverenin maaşı önemli mi? Bir yerde asgari ücretin 2 katını geçmemeli diye okuduğumu hatırlıyorum ama bu yazida göremedim.

  1. Ben evde çocuk bakıyordum askari ücreti vesigorta diye konuşmuştuk. Ama beni evde çalışan diye değilde şirkette temizlik görevlisi gibi göstermek istiyorlar. Bu dorumu.

 40. Merhabalar benim sorum ayda 8 defa bina temizliği yapan yani halk arasında merdiven silme diye geçen birisi bina sahibi tarafından ssk yaptırmak zorunda mı. yaptırma zorunlulu varsa ne yapmalıyız bu işi yapan kisi 6 senedir aynı isi yapiyor halen devam ediyor, bir yol gösterirseniz sevinirim teşekkürler kolay gelsin.

 41. Merhabalar benim sorum ayda 8 gün bina temizliği halk arasında yani merdiven silme diye geçen bu isi yapan kisi bina sahibi tarafından ssk yatırma zorunluluğu var midir.benim annem 8 senedir aynu bina temizliği yapmaktadır bina sahibi ssk yapmak zorunluğu varsa bizim ne yapmamız gerekmektedir,nasıl bi yol izlemek gerekiyor,ve halen temizliğe devam etmektedir.

 42. Merhaba, E9 kapsamında 10 günden fazla çalışanım için prim ödemesinin 2018 itibariyle 245 TL olması gerekirken 345 TL yansıtılmıştır. Hiç prim borcum bulunmamakta ve zamanında ödemesini yapmaktayım. SSK ile görüştüğümde sistemsel bir sorundan ötürü 100 TL’lık teşviğin yansıtılamadığını söylediler. Konu ile ilgili bilginiz var mıdır? Teşekkürler.

 43. MERHABA
  ANNEM BENİM OĞLUMA EVDE BAKIYOR. BENDE ONUN BAĞKUR PİRİMİNİ ÖDÜYORDUM. KONTROL İÇİN SGK MÜDÜRLÜĞÜNE GİTTİĞİNDE, BAĞKUR DEĞİL DE SGK ÜZERİNDEN EVDE ÇALIŞAN OLARAK SİGORTA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞLER VE BİR KAĞIT VERMİŞLER BENİM İŞVeREN OLARAK DOLDURMAMI İSTEDİKLERİ EVRAK vermişler: SİGORTA GEÇERLİ OLUR MU BÖYLE DURUMDA ANNEM SONUÇTA.
  DANIŞMAK İSTEDİM BİR SORUN OLMASIN.
  TEŞEKKÜRLER

 44. Merhaba ,
  Benn Ek9 10 günden fazla sigorta ödemesi yapıyorum
  2 ay önce 202 falan yatırıyordum geçen ay 470 bu ayda 630 ödedim zam geldi söyleniyor ama bukadar zam gelmesinin nedeni ve sebebi nedir acaba ? Yada bi yanlışlıkmı var yardımcı olurmusunuz?

  1. Merhaba,

   Aşağıdaki açıklamaya göre Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamından çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü bu kapsamda 100 tl asgari ücret desteği ile; 245 tl ödemeniz gerekiyor.

   Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların prim borçlarının vadesinde ödenmesi ve 10 günden fazla çalışan ev hizmetleri kapsamında son ödeme vadesi geçmiş prim borcunun olmaması halinde işveren %5’lik indirimden yararlanır. Bu durumda evde çalışan sigortalı için aylık ödenecek prim tutarı 659,58 TL olacakken, günlük tutarı ise 21,98 TL olacaktır. Ancak sigortalı başına aylık 100 TL asgari ücret desteği de devam edeceğinden bu kapsamda 10 günden fazla çalışan sigortalı için asgari ücret desteği ile birlikte ödenecek aylık tutar 559,58 TL, günlük tutar ise 18,65 TL olacaktır.
   Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 4447/10. madde sigorta kapsamında ise bu durumda işverenin ödeyeceği aylık prim tutarı 345,00 TL günlük ise 11,50 TL olacaktır. Sigortalı başına 100 TL asgari ücret desteği ile beraber ödenecek 30 günlük sigorta primi 245 TL, günlük ise 8,16 TL olacaktır.

   Konu ile ilgili bağlı bulunduğunuz sgk merkezine başvurabilirsiniz.

  2. berfin hanım aynı şey benımde başıma geldi mart içinde ödeme 776 tl kadar rakam çıktı bunun için teşvik indirimimiizn bittiği için yükseldiği söylendi sgk ya başvuru yaparak yenı bir düzenleme talebınde bulunacagım

  1. Merhaba,

   Hayır prim ödemeyeceksiniz ancak sigortalığı devam edecek raporunu onaylayacaksınız.

 45. geçmiş dönem borcum olmadığı gibi sürekli düzenli ödeme yapıyorum. 3 yıldır aynı bakıcım için ödüyorum. ancak sistemde %5 indirim yapılmadığını görüyorum. Esenyurt SGk ise konuya yardımcı olamayacak derecede yetersiz.

 46. Merhaba ,
  10 günden fazla için 200 civarı prim ödüyorum teşvikle birlikte. Bu teşviklerin süresi ne kadardır ?

 47. merhaba evimizde calisan bayana 1600tlnet maas veriyoruz sigortasini da 202 tl den gecen aylarda tesvikten yararlanarak başlattik. ancak hicbir gec ya da eksik odeme olmadigi halde bu ay prim bir anda 345 tl e cikti sebebi ne olabilir. tesvik indirimlerinin kalktigi soylendi . ama bize biraz sacma geldi. bakicimiza ilkkez sigortayi biz baslattigimiz icin tesvik almistik

 48. 10 günden fazla çalışanım için Şubat 2018 de 1.340 Tl gb bir rakam ödedim. öncesinde 477 TL öderken, bu ay bu derece yüksek bir rakam neden çıkmış olabilir ?

 49. evde bakıcı çalıştırıyoruz. 202 tl sgk öderken şubat 2018 ödemesi 345 tl çıktı. bu konuda bilgi alabilir miyim.

 50. Merhaba annem 4447 10. maddesine göre verilen teşvikten yararlanmakta iken ocak 2018 primi 345 tl olarak tahakkuk etti.Bu teşvik hala devam ediyor mu? devam ediyorsa neden 345 lira ödemiş olabiliriz.
  (teşvik 30 ay çıkmıştı)

 51. 345,03 tl prim ödemeye başladım tutarda bir artış mı oldu yoksa farklı bir durum mu var bilgi alabilir miyim

 52. merhaba,

  bebek bakıcısı için ek9 10 günden fazla prim ödeme kapsamında bu ay ilk defa sgk pirimi ödedim. sitenizde ve başka yerlerde de 559,5 TL ödeme gösterirken ben 659,6 TL ödedim. bu aradaki 100 tl fark ” Mevzuatla birlikte getirilen teşvik kapsamında sigortalı çalışan başına verilen 100 TL tutarında asgari ücret desteği 2018 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi ödemelerinde geçerliliğini korumaktadır. ” yazınıza mı refer ediyor? yani destek derken işverenden ek olarak mı tahsil ediliyor? daha önce prim borcum oluşmadığı için gecikmem yok ve %5lik indirim kapsamında sgk girişi yapıldı. dönüşünüzü rica ederim.

 53. Merhaba, 2018 yılı EK 9 kapsamında 10 günden fazla çalışan, devlet teşviki alan ve prim borcu olmayan işverenin aylık ödemesi gereken SSK primi ne olmalıdır?

 54. Merhaba 2016 Aralık,2017,Ocak ,2017 ,Şubat 2017 aylarına ilişkin SSk primleri EKİM,KASIM,ARALIK 2017 tarihlerine ötelenmişti. Normal ssk dosyası olanlarda ssk nın ekranından ne kadar primin ötelendiğini ve borcu ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz.Ancak benim ev hizmetlerinde çalıştırdığım bakıcım var,ve ben bu öteleme primleri tarihine kadar bütün primlerimin hepsini zamanında ödüyordum.Ta ki bu ötelenme durumları çıktı.Benim ssk hesabımda karıştı.Ev hizmetlerinin takibini ssknın sayfasında hiçbir yerde takip edemiyorsunuz normal işyeri ssk dosyaları gibi.sadece ödemesi bankaya yansıyor oradan rakamı takip edebiliyorsunuz.Benim sorum şöyle;ben bu ötelemelerin hiçbirinden faydalanmadım ve kendi hesabıma göre primleri her ay düzenli olarak tam ödedim.Ama banka ekranında sanki bu ötelenen primleri ödememişim gibi heray bana katlanarak borç çıkardı ssk. Ve ben bu kendi ödemelerimi hiçbir şekilde ssknın ekranında göremediğim için bu biriken borcu nasıl sildireceğimi bilmiyorum.Yardımcı olur musunuz?

 55. peki biz tek çalışan için 4447 sayılı geçici 10.madde teşvikinden yararlanabilir miyiz?Diğer şartları taşıyoruz fakat ikinci çalışan için mi geçerli o kısmını tam anlamadım.

  Teşekkürler

 56. ev hizmetlerinde çalışan kişinin ücreti minimum ne olmalıdır.
  AGİ den yararlanmıyorlar değil mi?1452 net ücret yeterli mi?
  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Ev hizmetlerinde çalışanlar aynı kapıcılar gibi gelir vergisinden muaftır bu nedenle agi alamazlar ancak hesaplamanız yanlış. Hesaplama aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

   2018 – Kapıcılar ve ev hizmetlileri İçin Asgari Ücret Hesabı
   Net Asgari Ücretin Hesabı – 01/01/2018 – 31/12/2018
   Asgari Ücret – 2.029,50
   SGK Primi – %14 – 284,13
   İşsizlik Sigorta Fonu %1 – 20,30
   Kesintilerin Toplamı – 304,43
   Net Asgari Ücret – 1.725,08

   İşverene Maliyeti
   Asgari Ücret – 2.029,50
   SGK İşveren Primi – %15.5 (***) 314,57
   İşsizlik Sigorta Fonu – %2 – 40,59
   İşverene Toplam Maliyeti – 2.384,66

  1. Merhaba,

   Çalışılan evdeki iş veren eğer SSK iş veren kaydı açtırır ise 4 a lı olarak prim ödenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu