emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar (Şoför, Yolcu)

2021 Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar (Şoför, Yolcu)

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile uygulanacak olsan trafik cezaları ile birlikte emniyet kemeri takmama cezası miktarı da güncellenmiştir. Araçlarda şoför ile beraber, ön koltukta oturan kişinin de da emniyeti için, emniyet kemeri takılması zorunludur. Kemer takılmadığı halinde önde oturan kişilere emniyet kemeri takmama cezası yazılmaktadır. Ayrıca arka koltuklarda oturan kişiler için de emniyet kemeri takılması, seyahat esnasında kişinin güvenliği içinde gereklidir.

Emniyet kemeri hem sürücülerin hem de araç içinde bulunan diğer yolcularının güvenliği için hayat kurtarıcı bir yere sahiptir. Kemer sol veya sağ omuzdan göğüs bölgesini kaplayarak karın bölgesine kadar uzanan bir güvenlik aracıdır. Trafik polisleri emniyet kemeri kontrollerini sıklıkla yapmaktadır. Emniyet kemerlerini takmayanlar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Trafik kuralları can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafiğin bir düzen içerisinde akmasını sağlayan, uyulması zorunlu olan kurallardır. Kurallara uyulmaması halinde idari para cezası, trafik ceza puanı ve kural ihlalinin durumuna göre hapis cezası ile de karşılaşmak mümkündür. Her geçen gün trafik kurallarına uyulmaması yazılan cezaların artışına da sebep olmaktadır. Bu artan cezaların çoğu şoför ve yolculara emniyet kemeri takmadığı için yazılmaktadır.

2021 Trafik cezaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek 28 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerlendirme oranı ile “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde %9,11 zam ile güncellenmiştir. Bu zamlarla ile birlikte güncellenen trafik cezaları 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanmıştır.

Emniyet Kemeri Neden Gereklidir?

Emniyet kemeri kullanımının neden zorunlu olduğu ve yararları, kaza kategorilerinin tümünde açıkça görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma/çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir.

Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa sonunda bir engele çarparak durmaktadır. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir.

Oysa takılan emniyet kemeri insan bedenini:

 • Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak,
 • Kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek,
 • Çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak,
 • Çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek,
 • Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır.

Emniyet Kemeri Takmama Kanun Maddesi Nedir?

Emniyet kemeri takılmasını zorunlu kılan yasa, 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 78. maddesinde açıklanarak kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan 25.06.1998 tarihli değişiklik ile 2. fıkrasının b, c ve d bendinde değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:

 • (b) bendi: “Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazı taşıtlarında sürücüsü ile ön ve arka koltuklarda, minibüslerde ise sürücüsü ile yanında oturan yolcuların; kamyon, kamyonet ve çekicilerde sürücü ve sürücü yanındaki koltuklarda; şehirlerarası otobüslerde (sınıf III) arka koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarında; iki katlı şehirlerarası otobüslerde merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında buluna koltuklardan aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcular için emniyet kemeri, bulundurulması ve kullanılması mecburidir.”
 • (c) bendi: “Bu yönetmelik hükümlerine göre 1995 yılı itibari ile ülkemizde imali yapılan veya yurtdışından ithaline izin verilen araçların arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullandırılması mecburidir. Bunların dışında kalan ve halen trafikte kullanılmakta olan diğer taşıt sahipleri isteğe bağlı olarak 1 sayılı Cetvel’de yer alan “Emniyet Kemeri”ni numunesine uygun olarak taktırabilirler. Minibüslerin arka koltuklarında, kamyon, kamyonet, çekici ve şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri ile ilgili hükümler 01.08.1998 tarihinden sonra üretilen araçlarda uygulanır. Bu araçlar yerleşim yeri içinde sürülürken gerekli görülenler için emniyet kemeri kullanma mecburiyeti İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak genelgeler doğrultusunda aranmayabilir.”
 • (d) bendi: “(b) bendinde sayılan taşıtlarda sürücü yanındaki ön koltukta on (10) yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.”

Ceza konusu ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’un 78/1-a maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve kullanmayanlar para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Kimlere Emniyet Kemeri Takmama Cezası Yazılır?

Emniyet kemerinin takılmadığı yapılan polis kontrollerinde görülürse kesilen ceza sadece şoföre değil ön koltukta seyahat eden diğer kişiye de bireysel olarak yazılır. Yolculara kesilen ceza araç sahibi veya ruhsat sahibine değil, emniyet kemeri takmayan kişiye yazılır.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Puanı Kaçtır?

Trafik kurallarını ihlal edenler ve emniyet kemeri takmayanlara idari para cezasının yanında ehliyet puanları da düşürülerek ceza verilmektedir. Bu kuralı ihlal eden şoförlere emniyet kemeri takmadıkları için 15 puan ceza verilir. Verilen para cezalarına ve puan düşürülmesine rağmen hala kurallara uymayan şoförlerin ceza puanları 100’e ulaştığında 2 ay süresince ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti olmayan ve ehliyetine el konulduğu süre boyunca hala trafiğe çıkan şoförlere 2.698,00 TL para cezası verilmektedir.

2021  Yılı Emniyet Kemeri Takmama Cezaları

 • Şoförlerin emniyet kemeri takmaması cezası; 144,00TL.
 • Yolcuların emniyet kemeri takmaması cezası; 108,00 TL olarak güncellenmiştir.

Emniyet Kemeri Cezası Plakaya Yazılır Mı?

Emniyet kemeri cezası sadece trafik polisleri tarafından şahsa ait değil plaka üzerine de yazılabilir. Bazı durumlarda emniyet kemeri cezası EDS sistemleri üzerinden araç plakası üzerine de yazılabilir. Bu sebep dolayısıyla bazen fark edilmeden plakaya yazılan cezalar görülebilir. Bu yüzden online kanallar üzerinden araca ait trafik cezası sorgulaması yapılabilir. Eğer bu cezalar kişi tarafından haksız olarak görülürse 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Radar Tarafından Emniyet Kemeri Cezası Yazılabilir Mi?

Kameralı denetim sistemleri ile trafik kurallarını ihlal eden kişilere radar aracılığı ile ceza yazılmaktadır. Şahsa ve plakaya kesilen radar cezaları, sorgulaması yapılarak kontrol edildikten sonra cezanın yazıldığı andan itibaren anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilir. Ayrıca, radar cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından da yapılması mümkündür.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Kişinin emniyet kemeri takmama cezasının bulunup bulunmadığı e-Devlet sistemi üzerinden aratılabilir.  Emniyet kemeri takmama cezası alan sürücüler e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. Giriş yapıldıktan sonra sistem üzerinde bulunan e-hizmetler bölümünden EGM menüsünde ’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’ bağlantısına tıklayarak trafik ceza sorgulaması yapılabilir. Bir diğer ceza sorgulama yolu ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilir. Bunun için gib.gov.tr internet sitesine girerek ’Borç Sorgulama ve Ödeme’ bağlantısı üzerinden ‘Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’ bağlantısına tıklayarak trafik cezası sorgulaması yapılabilir.

Emniyet Kemeri Takmama Cezaları Nasıl Ödenir?

Kişiler adına kesilen trafik cezalarını yatırmanın birkaç yolu vardır. Cezalar bu kurumlar aracılığı ile ödenebilir:

Ceza ödemeleri nakit, kredi kartı ve online olarak yapılabilir. Kesilen trafik cezaları ilk 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim yapılmaktadır. Fakat bu cezalar geç ödenirse gecikme faizi uygulanmaktadır. Bu faiz gecikilen her ay için ceza tutarına %5 olarak yansır.

Emniyet Kemeri Cezasına İtiraz Edilir Mi?

Yazılmış olan trafik cezalarına kişilerin itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu itiraz etme sürecinde istenilen belgelerin hazırlanması gerekmektedir. İtiraz işlemlerinden ücret alınmamaktadır fakat yapılan itiraz sonrasında mahkeme tarafından suçlu olarak kabul edilirseniz mahkeme masraflarının ödenmesi zorunludur. Şahsa veya plakaya haksız olarak ceza yazılması durumunda Sulh Ceza Mahkemelerine yazılan bir dilekçe ile cezanın yazılmasından itibaren ilk 15 gün içerisinde itiraz edilebilir.

İtirazda bulunmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Araç sahibinin ehliyet ve kimlik fotokopisi,
 • Trafik idari para cezası karar tutanağı fotokopisi,
 • Trafik idari para cezası karar tutanağı tebliğinin fotokopisi,
 • Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat fotokopisi,
 • Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılan dava dilekçesi,
 • Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu,

Başvuru sonrasında duruşma yapılmadan önce dilekçede yer alan bilgilere göre mahkeme karar vermektedir.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yazılan trafik cezasının ödenmemesi durumunda uygulanan başka cezalar da mevcuttur. Eğer yazılan trafik cezası belirtilen süre içerisinde ödenmezse gecikme faizleri uygulanır. Araç muayenesi şartları arasında MTV ve trafik sigortasıyla birlikte araca ait herhangi bir ceza borcunun olmaması gerekmektedir ve emniyet kemeri takmama cezası ödenmezse araç muayeneye alınmaz. Muayene yaptırılmayan araçların trafiğe çıkması kanunen yasaktır ve çok daha büyük ceza yaptırımları bulunmaktadır.

2021 Yılında Uygulanan En Düşük ve En Yüksek Cezalar Nelerdir?

2021 yılında kesilen trafik cezaları arasında en ucuz tutar 113 TL ve en yüksek tutar ise 35.699 TL’dir.  En düşük ceza olan 133 TL taşıma sınırı üstünde yolcu alan şoförlere verilmektir. En yüksek ceza olan 35 bin 699 lira ise işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayan kişilere verilmektedir.

2021 Trafik Cezaları Listesi

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan diğer trafik cezaları güncel fiyatları şöyledir:

 • Tescilli aracı plakası olmadan kullanan sürücüye 2.081 TL, tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1340 TL,
 • Tescil Belgesini bulundurmamak 122 TL,
 • Alkollü araç kullanmak 1. defa 1340 TL, 2. defa 1.679 TL, 3. defa 2699 TL,
 • Ehliyetsiz araç kullanan ve 3. kez alkollü araç kullananlara 2.699 TL,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak yola çıkanlara 6910 TL ceza,
 • Drift yapanlara 6141 TL ceza ve 60 gün ehliyeti alıkoyma,
 • Kış lastiği kullanmayanlara 766 TL ceza,
 • Sahte plaka takmak 6687 TL,
 • Plakada değişikliğin cezası ise 505 TL,
 • Plakanın okunması engellemek 551 TL,
 • Plakasız araç kullanmak 2270 TL,
 • Engelli yerine park eden 264 TL,
 • Seyir halinde cep telefonu kullanma 314 TL,
 • Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL,
 • Aracın maksat dışı kullanılması 1.228 TL,
 • Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5.010 TL,
 • Emniyet kemeri takmama cezası 144 TL,
 • Hız sınırını %10-30’den fazla aşmak 314 TL
 • Hız sınırını %30-50’den fazla aşmak 652 TL
 • Hız sınırını %50 den fazla aşmak 1340 TL,
 • Alkol testine itiraz etmek 3.516 TL,
 • Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası, 2698 TL araca el konulur ve araç mülkiyeti Devlete geçer.
 • Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1.228 TL,
 • Abart egzoz kullananlara 1.002 TL ceza, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men,
 • Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 314 TL,
 • Yasak olan alanda sollama yapmak 314 TL,
 • Hatalı park etmek 144 TL,
 • Emniyet şeridi ihlali 1.228 TL,
 • Trafikte makas atma 1.228 TL,
 • Ters şeride girme 1.228 TL,
 • Kırmızı ışık ihlali 314 TL,
 • Trafik işaretlerine uymama 314 TL,
 • Radara girme (%30) 314 TL,
 • Makas Atmak 1340 TL,
 • Şerit izleme kurallarına uymayan 652 TL,
 • Takigraf ve taksimetre kullanmayan 652 TL,
 • Ehliyetsiz araç kullanmak 2698 TL,
 • Ehliyeti yanında bulundurmamak 314 TL,
 • Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan 652 TL,
 • Yayalara öncelik vermeyenlere 652 TL idari ceza kesilecektir
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.