emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2017 Kıdem Tazminatı Tavanı

2017 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı çeşitli nedenlerle işten çıkan çalışana, işverenin kanunlar gereği ödemek zorunda olduğu tazminattır. Ancak çalışmakta olan birey, kendi rızası ile işten ayrılırsa SSK kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 1475 sayılı yasadaki 14. maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatını hak edebilmesi için:

  • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması veya vefat etmiş olması,
  • İşçinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması,
  • İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa ayrılma nedeni İş yasasının 24, maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartına bağlı olması,
  • İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa ve erkek ise muvazzaf askerliği nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmış olması,
  • İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi,
  • İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme yada maaş bağlanması için müracaat etmiş olması,
  • İşçi en az 7000 gün prim ödeme gün sayısı veya en az 25 yıllık sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmiş olup kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi isteği ile işten ayrılmış olması, ya da 506 sayılı yasanın geçici 81, maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile sadece yaşını doldurmayı bekliyor iken yine kendi isteğiyle işten ayrılmış olması,
  • İşçinin aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı değişik iş yerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olmalıdır.

SSK Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

SSK kıdem tazminatı hesaplama, işçinin işe başlamış olduğu tarihten itibaren her geçen yıl için işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle zorunludur.

Giydirilmiş brüt ücret; işçiye verilen aylık ücrete, ikramiye, yol masrafları, yemek masrafları, yakacak masrafları gibi maddi olanakların ücretlerine eklenmesiyle elde edilen aylık gelirdir.

SSK kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

İşçi Parça Başına Ücret Alıyor İse SSK Kıdem Tazminatı Hesaplaması;

İşçinin tüm yıl boyunca almış olduğu tüm ücretler toplanarak, aynı yıl içerisinde çalışmış olduğu tüm zamana bölünerek bölünür. Ancak çalışan 1 yıl içerisinde işvereninden zam almış ise, zammın yapılmış olduğu tarih ile birlikte işten ayrılma süresi içerisinde almış olduğu ücret, bu zaman içerisindeki çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük ücreti belirlenmiş olur. Bu işlemlerden sonra SSK kıdem tazminatı hesaplama işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Ancak Her çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken Brüt ücreti baz alınmaz. Aylık yüksek ücretler alan işçiler Brüt ücretlerinden değil; Kıdem tazminatı tavan ücretinden tazminatlarını alabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplama Kaynağı Nedir ?

Kıdem tazminatı tavanı da hukuki dayanağını, 1475 sayılı eski İş Kanununun 14 üncü maddesi gereğince hesaplanır. Kanunun yürürlükte olan 14üncü maddesine göre; kıdem tazminatının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan en yüksek Devlet memuruna ‘Emekli Sandığı Kanunu’ hükümleri kapsamında 1 hizmet yılı için ödenecek azami (en yüksek) emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

2017 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar ?

Maliye Bakanlığı 03/01/2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelge ile 01/01/2017 – 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş kat sayılarını belirlemiş ve buna göre;

2017 yılı ilk 6 ayı için Kıdem Tazminatı Tavanı (01/01/2017 – 30/06/2017) 4.426,16 TL,

2017 yılı Temmuz ayı enflasyon farkı ile birlikte memurlara yapılan zam sonucu ortaya çıkan memur maaş kat sayısına göre,

2017 yılı ilk 6 ayı için Kıdem Tazminatı Tavanı (01/07/2017 – 31/12/2017) 4.732,48 TL

olarak belirlenmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.