• 2017 Bağ-Kur Primi Ne Kadar ?

  Bugün siz değerli okurlarımıza 2017 yılı asgari ücretin AGİ dahil net tutarının 1.300 TL’den 1.404 TL’ye yükselmesi ile zorunlu sigortalılık dolayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek prim üzerindeki etkisini anatacağız . 2016 asgari ücret brüt 1.647 TL iken, 2017 yılında bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık %8 artarak brüt 1.777,50 TL olmuştur. 2016 yılında günlük brüt asgari ücret 54,90 TL iken 2017 yılında bu rakam 59,25 TL’ye yükseltilmiştir.


  Kimler Zorunlu Bağ-kur Kapsamındadır?

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre,

  1. Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,
  2. Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
   • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
   • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
   • Kollektif şirketlerin ortakları,
   • Limited şirketlerin ortakları,
   • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
   • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
   • Donatma iştirakleri ortakları,
   • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
   • Tarımsal faaliyette bulunanlar,

  Zorunlu Bağkur sigortalı olurlar.

  2017 Yılı Bağ-kur Prim Oranları ve Tutarları Ne Kadar ?

  Sponsorlu Bağlantılar


  01/10/2016 tarhinden itibaren 6745 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasına j bendi eklenerek; “İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı” belirtilmiştir.. Böylece Bağ-kurluya % 5  Prim İndirimi imkanı sağlanmıştır.

  Bağ-kur Prim Oranları Nasıl Hesaplanır ?

  Bağkur primleri sigortalı tarafından beyan edilen kazanç göz önünde bulundurularak asgari ücretin (ya da Prime Esas Kazanç Tavan Ücretin) brüt tutarları üzerinden hesaplanır.

  • Bağkurlular (isteğe bağlı bağkur hariç) asgari ücretin brüt tutarının %34,5 i kadar prim öderler. Son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayanlar ve primlerini düzenli ödeyenler yüzde 6745 sayılı Kanun ile getirilen 5 indirim hakkından faydalanarak brüt asgari ücretin %29,5 i kadar prim hesaplanır.
  • İsteğe bağlı bağ-kurlular için brüt asgari ücretin %32 si üzerinden prim hesaplanır
  • Tarım bağ-kurluların ödeyecekleri prim tutarı 24 günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.

  2017 Yılında En Düşük Bağ-kur Primleri;

  Esnaf, Şirket Ortağı, ve Muhtarların Bağ-kur Primi

  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 613,23 TL
  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 524,36 TL

  Tarım/Çiftçi Bağ-kur Primi

  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 490,59 TL
  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 419,49 TL

  İsteğe Bağlı Bağ-kur Sigortalısı Primi

  • 2017 yılı tamamı için ödenecek en düşük prim tutarı; 568,80 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlanamaz.)

  2017 yılında en yüksek Bağ-kur Primleri;

  2017 yılı Prime Esas Kazanç Ücret tavanı 13.331,40 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren günlük tavan ücret, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katından hesaplanmaya başlanmıştır.

  Esnaf, Şirket Ortağı ve Muhtarların Bağ-kur Primi

  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en yüksek; 4.599,33 TL
  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en yüksek; 3.932,76 TL

  Tarım/Çiftçi Bağ-kur Primi

  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en yüksek; 3.679,46 TL
  • 2017 yılı tamamı için %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en yüksek; 3.146,21 TL

  İsteğe Bağlı Bağ-kur Sigortalısı Primi

  • 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında ödenecek en yüksek prim tutarı; 4.266,04 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlanamaz.)

     tıkla sorunu sor

  2017 Bağ-Kur Primi Ne Kadar ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın