2018 – DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA2018 - DOGUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

2018 - Dogum borçlanmasi hesaplamasi için olusturdugumuz bu uygulama ile rahatlikla 2018 yilinin ilk yarisi için dogum borçlanmasi hesaplamasini yapabilirsiniz. Eger dogum borçlanmasi hakkinda daha fazla bilgi almak isterseniz SGK Dogum Borçlanmasi konumuzu inceleyebilirsiniz.

Doğum Borçlanması Nedir ?İş gücüne katkı sağlayan kadınlarımız aynı zamanda ailevi sorumluluklarını da yüklenirler. Hayatın doğal akışında iş hayatında bulunan kadınlarımız doğum yaptıklarında, çocuklarının yanında olmak ve vatana millete hayırlı evlat yetiştirmek için işlerine bir dönem ara verirler. Ancak bazen doğum öncesi ve sonrasında çalışarak emeklilik için yatan primler emekli olması için yeterli gün sayısını sağlayamaz. Bu nedenle devlet doğum nedeni ile çalışamadıkları dönemi, prim ödeyerek emeklilik günlerini tamamlamaları için kadınlara hak tanımıştır. Bu hak doğum borçlanması olarak tanımlanmaktadır.

En fazla 3 çocuk için borçlanılır. Her çocuk için yine en fazla iki yıl borçlanılır dolayısı ile 2160 dan fazla doğum borçlanması yapılamaz. 2160 dan fazla yazarsanız sistem 2160 olarak düzeltecektir.
Başvuru Tarihi :
Borçlanmak istediginiz gün sayısı :
 


Kimler doğum borçlanması yapabilir?

Sigortalılık statüsü fark etmeksizin bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. 4/a’lı, 4/b’li ve 4/c’li, yani SSK’lı, Bağ Kur’lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabilir..

Doğum borçlanması yapma şartları nelerdir?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması şarttır. Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılamaz. Öte yandan, doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sağ doğması gereklidir.

Doğum borçlanması hangi süreler için yapılabilir?

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir. Yani bir doğum için 720 gün borçlanabilir.

Doğum Borçlanması Kaç Çocuk İçin Yapılabilir ?

  • - Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
  • - Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.
  • - Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
  • İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?

Doğum borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin Borçlanacakları dönemdeki güncel prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, belirleyecekleri günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama, borçlanma yapılmak istenildiği dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır. Yani doğum yapılan senenin esas kazancı değil, Borçlanılan senenin esas kazancı baz alınır.

Doğum borçlanması nasıl ve nereye yapılır?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihini öne çekmek mümkün mü?

Doğum borçlanması sadece doğumdan önce sigorta girişi yani ilk sigortalılık tarihi doğumdan önce olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırarak emeklilik prim gününü doldurulmasına katkı sağlar. Doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve bu nedenle de emeklilik yaşını geriye çekmez.

Borçlanılan primler ne zamana kadar ödenebilir.?

Borçlanılan primler Kurum tarafından hesaplanan prim borcunun kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ödenmediği takdirde hak kaybı olmaz. Yeniden başvurulduğu takdirde herhangi bir cezai şart olmadan primler ödenebilir. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.Bu uygulamayı kullanarak doğum borçlanması ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

Henüz yorum yapılmamış.

Sorunuzu Yazın