• 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur?

  1999 yılı öncesi sigortalıları için sadece yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapıldı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremin ardından ekonomik dengelerin iyice bozulduğu ülkemizde bir takım mali ve ekonomik tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle yapılan hukuki düzenlemelere emeklilik şartlarında yapılan yeni düzenlemelerde ele alınmış ve kanun çerçevesinde belirlenmiştir.


  1999’dan önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur sorusu bu dönemi kapsayan kişiler için merak edici hale gelmiştir. Sosyal güvenlik alanında yapılan yeni düzenlemeler emeklilik şartlarını da kapsamış ve emeklilik koşullarında yeni yapılan düzenlemeler olmuştur. Sosyal güvenlik reformu olarak düzenlenen emeklilik şartları1999 tarihine kadar kadınlarda 38 ve erkeklerde 43 yaş olmaktaydı.  Daha sonra koşulların giderek zorlaşması ile emeklilik yaş ve prim gün sayıları kademeli olarak artmaya başlamıştır. Buna göre kademeli olarak yükselen emeklilik yaşı 1 Ocak 2048 yılında 65 yaş olacaktır.

  Sigortalı Başlangıçlarda Önemli Tarih Dönemleri Nelerdir?

  Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama tarihine göre önemli olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında etkili olan dönemler olmaktadır. Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

  • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler
  • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler
  • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır.

  Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları farklı olmakta ve bu tarih aralıkları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

  Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantılar


  Genel olarak değerlendirmek gerekirse emeklilik için belirlenen süre dâhilinde sigortalı olarak çalışılmış olunmalıdır. Sigortalı olarak çalışılan süre içerisinde emekliliği etkileyen en önemli şart ise sigorta başlangıç tarihi olmaktadır. Kadın ve erkek çalışanlara göre değişiklik göstermekte olan emeklilik şartları yasalarla belirlenen prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve emeklilik yaşının doldurulmuş olmasını gerektirmektedir. Prim gün sayısı ve emeklilik yaşının her ikisinin doldurulmuş olması emekliliği gerektiren şartlardır. Prim sayısını dolduran kişiler emekli olmak için yaşlarının tutmasını beklemek zorundadır. Yapılan düzenlemeler ile 1999 öncesi emeklilik şartları arasında 1999 yılından önce işe başlamış olan kişilere işe başlama tarihlerine göre kademeli emeklilik hakkı tanınmıştır. Sigortalı çalışanların emeklilik yaşları;

  • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.
  • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

  08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler;

  • Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.
  • Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

  08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler;

  • Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.
  • Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar.

  2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayanların Emeklilik Şartları

  Sosyal Güvenlik Kurumu 2008’de yürürlüğe giren kanununda emeklik şartları daha zor hale gelmiştir. 1 Mayıs 2008 yılından sonra işe başlayan ve sigorta başlangıçları bu tarihten sonra olan çalışanların emeklilik koşulları ağırlaşmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girmiş olan çalışanlar için emekliğe hak kazanışları şu şekildedir;

  • Kadın çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan kadın çalışanlar 58 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.
  • Erkek çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan erkek çalışanlar 60 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.

  Belirtilen dönemde 7200 iş gününü tamamlayamayan çalışanlar için emeklilik yaşı daha yüksek olmaktadır. Primlerini 2041 tarihinde tamamlayan kadın çalışanlar 61 yaşında emekli olabilirken erkek çalışanlar 63 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler.

  3600 Gün Emekliliğinden Kimler Faydalanır?

  3600 güne göre emekliliğe hak kazanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olunması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra işe başlamış olan kişiler 3600 güne göre emekli olma şansına sahip olamazlar.

  İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3600 prim gününü tamamlayarak çalışma hayatlarında 15 yılı dolduran kadın çalışanların hak kazandıkları emeklilik yaşları şu şekildedir;

  • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 52 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
  • 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
  • 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
  • 24.05.2011 tarihinden donra belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

  Aynı şartları taşıyan erkek çalışanların emeklilik yaşları şu şekildedir;

  • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
  • 24.05.2011 ile 23.05.2014 ile tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 59 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
  • 24.05.2014 tarihinden sonra belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

  Emeklilikte Yaşa Takılmak Ne Demek?

  Normal şartlarda ne zaman emekli olurum aracı ile E-devlet sistemi üzerinden emekli olunacak yılın görülmesi mümkün olmaktadır. E-devlet sisteminden yararlanarak emeklilik bilgilerine ulaşacak olan 4A Sosyal Sigorta Kurumu çalışanları, 4B Bağ kur çalışanları ve 4C Emekli Sandığı çalışanları emeklilik durumlarını online olarak görebilirler. Sistem üzerinden iş gününün emeklilik yaşından önce bittiğini gören kişiler emeklilikte yaşa takılmanın nasıl olduğunu anlamış olacaklardır. Yasalara göre asgari iş günlerini tamamlayan kişiler emekli olmak için belirlenmiş olan yaşa gelmelerini beklemek zorundadırlar. Yaş şartı yasası yeni işe girenleri ve eski çalışanları kapsamaktadır.

  1999 öncesi emeklilik yasasına göre bu tarihten önce ilk sigorta girişi 18 yaşında yapılan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek 25 yılda ve 43 yaşında emekli olmaktaydı. 1999 tarihinde çıkarılmış olan yasa sonucunda emeklilik yaşı kadınlar için 58 ve erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Kademeli geçiş hükümlerinin kabul edildiği 1999 yasasına göre;

  1970 doğumlu bir erkek 1990 yılında çalışmaya başlamış ise yaş şartı sebebi ile 52 yaşında emekli olmaktadır. Eğer yaş şartı olmasaydı ise 2015 yılında 25 yaşını doldurduğu sürede emekli olmaya hak kazanmış olacaktı.

  Kadın Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

  İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ        YAŞ     GÜN   SÜRE (Yıl)
  08.09.1981 tarihinden önce        ***      5000      20
  09.09.1981-23.05.1984        40      5000      20
  24.05.1984-23.05.1985        41      5000      20
  24.05.1985-23.05.1986        42      5075      20
  24.05.1986-23.05.1987       43      5150      20
  24.05.1987-23.05.1988       44      5225      20
  24.05.1988-23.05.1989       45     5300      20
  24.05.1989-23.05.1990       46      5375      20
  24.05.1990-23.05.1991       47      5450     20
  24.05.1991-23.05.1992       48      5525    20
  24.05.1992-23.05.1993       49     5600    20
  24.05.1993-23.05.1994      50      5675    20
  24.05.1994-23.05.1995      51     5750    20
  24.05.1995-23.05.1996      52     5825    20
  24.05.1996-23.05.1997     53     5900    20
  24.05.1997-23.05.1998     54      5975    20
  24.05.1998-23.05.1999    55      5975    20
  24.05.1999-08.09.1999    56      5975    20

   

  Erkek Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

  İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ      YAŞ      GÜN      SÜRE (Yıl)
  08.09.1976 tarihinden önce    ***    5000          25
  09.09.1976-23.05.1979    44    5000         25
  24.05.1979-23.11.1980    45    5000         25
  24.11.1980-23.05.1982    46    5075         25
  24.05.1982-23.11.1983    47    5150         25
  24.11.1983-23.05.1985    48    5225         25
  24.05.1985-23.11.1986    49    5300         25
  24.11.1986-23.05.1988    50    5375         25
  24.05.1988-23.11.1989    51    5450         25
  24.11.1989-23.05.1991    52    5525        25
  24.05.1991-23.11.1992    53    5600       25
  24.11.1992-23.05.1994    54    5675        25
  24.05.1994-23.11.1995    55    5750       25
  24.11.1995-23.05.1997    56    5825       25
  24.05.1997-23.11.1988    57    5900       25
  24.11.1998-08.09.1999     58     5975         25

  Örneğin 01/01/1970 tarihinde doğan ve ilk sigortalılık tarihi 01.06.1992 olan bir kadın çalışan 48 yaşını doldurduğu 01/01/2018 tarihinde 5525 prim iş gününü de dolrmuşsa emekliliği hak edecektir.

  İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

  Emeklilik Aylığı Hesaplama

  Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?  tıkla sorunu sor

  1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Okan yurt dedi ki:

   Merhaba kolay gelsin ben erkek işciyim Yasa şimdilik kabul edilmedi biliyorum ama kabul edilirse ilerki günlerde ben ne zaman emekli olurum
   28.09.1984 Doğumluyum
   Sigorta başlangıcı 01.12.1998
   5973 Gün sayım var
   Yeni yasa kabul edilirse ben ne zaman emekli olabilirim
   Bide askerlik 15 ay yaptim askerlik suresinide ödesem ne gibi faydasi olur

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Eğer EYT kabul edilirse Hizmet süreniz 18 yaşına göre hesaplanacak ve buna öre de üzerine 25 yıl eklenecek. Dolayısıyla 2027 de emekli olabileceksiniz.

  2. Naım dedi ki:

   Merhabalar. Doğum tarihim 04.03.1981. İlk sigorta girişim Mart 1999. Şu anda toplam 5217 gün sigorta primim var. Ne zaman emekli olabilirim?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

  3. Deniz dedi ki:

   İyi günler sigorta başlangıc tarihim 01.10.1996 .2898 gün sigortalı çalıştım.15.08.2006 da memuluğa başladım.kaç yaşında emekli olurum.1993 yılında lisede staj yaptım sigorta başlangıç sayılıyomu.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Lise stajı başlangıç olarak alınmamaktadır. Zaten siz devlet memurluğuna geçiş yaptığınız için önceki başlangıcın bir önemi yok. Primler hizmet sürenize eklenir. ancak emeklilikte başlangıç memurluğa geçiş tarihidir. Buna göre ; 25 yıllık hizmet süresini doldurarak 54 yaşında emekli olabileceksiniz

  4. Osman dedi ki:

   07 06 1999 girisim var bu sure icinde 5 yil sigorta 15 yil bagkurum var halen yatirmaktayim ne zaman emekli olurum dogum tarihim 15 09 1977 toplamda 7000 gunum var

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Bağkur sigortalılığına göre 9000 gün prim ile 56 yaşında emekli olabileceksiniz.

  5. Mert K.oğlu dedi ki:

   Merhaba sayın yetkili, Annemin Doğum Tarihi 27/08/1968 işe giriş tarihi ise 13.01.1983 prim gün sayısıda: 2441 Annem ben dahil 3 oğlu var ben 1993 doğumlu kardeşim 1994 doğumlu ve en küçük kardeşim ise 2005 doğumlu. Annem nasıl emekli olabilir üstelik annem şeker hastası birsürü ilaç felanda kullanıyor yokmudur bir emekli olma şansı yardımcı olursanız çok memnun oluruz gerçekten teşekkür ederim iyi günler.

   1. Mert K.oğlu dedi ki:

    Hocam cevap yazıldı diye mail geldi fakat cevabı göremiyorum

   2. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Her çocuk için arada süre ve sigortasız geçen günler olmak kaydı ile 2 sene borçlanabilir. 3600 günü doldurması için 1159 güne ihtiyacı var. bunu da çocukların doğumdan sonra ki günleri için borçlanabilir. 3600 günü doldurduktan sonra 58 yaşında emekli olabilecek.

  6. Özgür dedi ki:

   01.06.1999 sigorta girişim 3705 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim. ( bayanlar için)

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

  7. Mehmet ATALAY dedi ki:

   Merhaba ilk işe giriş tarihi 01.10.1999 ama ilk pirim yatırma 2000 de buna göre emeklilik şartları nasıl olur

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    01/10/1999 tarihi de 2000 tarihi de ilk giriş olması emeklilik yaş ve sürelerini değiştirmiyor. 7000 gün prim ve 60 yaş a tabisiniz.

  8. Arman Y dedi ki:

   Merhabalar

   1976 Kasım doğumluyum sigorta başlangıcım 16.01.1998 ve şu anda 5155 gün toplam primim var EYT beni etkilermi askerlik borçlanmasını ödesem bir şey değişirmi acaba EYT 1975 Ekim sonrası doğanları kapsıyor gibi görünüyor benim 25 yıl sigortalılık süresi bitimi olan 2023 te emekli olma şansım olurmu acaba..Teşekkürler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    EYT nin doğum tarihi ile ilgisi yok. Sigorta başlangıcı ve 1999 yılında çıkan yasa ile ilgili bir durum. 16/01/1998 sigorta başlangıcına göre;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir. Buna göre 57 yaşınızı doldurmadan emekli olamazsınız.

  9. Fatih nuri dedi ki:

   Hayırlı günler 1998 yılında sigorta girişim var 3 yıl sürmüş 2001 yılına kadar (çıraklık egitimden) fakat prim yatmamisti 2006 ve 2007 yıllarında 61 gün yatan primim var daha sonrasında 2008 yılından sonra 7 yıl 6 ay Bağkur yatirdim ne zaman emekli olblrm

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Emekliliğiniz ilk prim yatan 2006 yılana göre hesaplanacak 7000 prim günü ile 6$ yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabileceksiniz.

  10. Gökhan durmuş dedi ki:

   1998girisim var şu anda 3800 günüm var yaşım 43 nezaman emekli olabilirim askerliğin nekadarini borclansam bana yeterli gelir

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Başlangıç tarihinizi ay ve gün yazmazsanız hesaplama yapamayız.

  11. deniz dedi ki:

   merhaba ben 40 yaşındayım. sigorta girişim 1997 ,günlerim 3151 gün acaba kaç yıl daha çalışmam gerekiyor emeklilik için ve kaç yaşında emekliye ayrılabilirim.(kadınlar için)

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    3600 günü tamamlarsanız kısmi emeklilik için 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik için ise şartlarınız;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

  12. Özgür gök dedi ki:

   Ben 1976 doğumluyum askerden sonra 25 10 1999 sgk girişim var askerliği ödesem sgk girişim değişirmi değişirse ne zaman emekli olurum

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Askerliğinizin tamamını (18 ay) borçlanırsanız;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

    Askerliğinizden 2 ay borçlanırsanız;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

    Askerlik borçlanması yapmazsanız;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

    Gördüğünüz gibi sigorta başlangıcını çık kritik bir tarihte. bu nedenle tamamını borçlanmasanızda en az 2 aylık borçlanıp tarihi 08/09/1999 öncesine çekmenizde büyük fayda var.

  13. Dilek dedi ki:

   20 Mart 1996 yılında sigorta girişim yapıldı ne zaman emekli olabilirim 1 çocuğum var yüksek lisans mezunuyum

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1995 ile 23.05.1996 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

  14. Kadir dedi ki:

   Merhaba SSK başlangıcım 2000 askerliğimi 1998 yaptım askerlik borçlanması yaparsam EYT yasacikarsa ne faydası olur

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    EYT yakında çıkacak gibi gözükmüyor. Ancak çıkar ise Askerliği borçlandıktan sonra borçlanma yaparak sigorta başlangıcınızı 08/09/1999 tarihinden öncesine çekerseniz. 25 yıllık hizmet süresi ile emekli olma hakkı kazanırsınız.

  15. METİN HASEKİ dedi ki:

   Merhaba ilk sigortalılık tarihim 01.09.1997, doğum tarihim Nisan 1979. EYT yasası çıkarsa 2022-2023 yıllarında emekli olabilirmiyim yoksa EYT den yasanın çıkış tarihi itibariyle emekliliğe hak kazananlar mı yararlanıyor.
   Teşekkür ederim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Çıkması çok zor ama eğer çıkarsa 08/09/1999 yılı öncesi ssk başlangıcı olanların tamamı yararlanabilmektedir.

  16. Arif Öztürk dedi ki:

   1974 doğum 01 06 1998 sigortam var toplam 2600 günüm askerlik yaptım ne zaman emekli olurum eyt bana yararlı olurmu teşekkür ederim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    01/09/1998 tarihli başlangıcınıza göre;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

    Eyt yasası çıksaydı sizin emekliliğiniz geriye çekilecekti.

  17. Alper dedi ki:

   İyi gunler 1998 yilinda ssk girisi olan birisiyim.3400 prim gun sayim var.askerligide borclanarak 3600 u bulabilirim.buna gore ne zaman emekli olabilirim.tr

  18. Serkan dedi ki:

   Merhaba doğum tarihim 24.02.1981 işe girişim 01.01.1997 dir primim 6660 gūn ne zaman emekli olurum tesekur ederim

  19. Çiğdem Gürsoy dedi ki:

   Merhaba,1974 yılında doğdum,1997 Ekim ayında öğretmenlik görevine başladım.1992 yılında bir aylık bir sigorta baslangicim var.eyt magduruyum.Ne zaman emekli olurum.(.Bayan ım )

  20. TURAN dedi ki:

   23.11.1977 doğumluyum 1.3.1996 tarihinde sigortalı olarak işe başladım askerden önce sigortalıydım yasa çıkarsa askerlik borçlanmamı ödemenin bir faydası var mı borçlanmayı ödemezsem ne zaman emekli olurum yasa çıktıktan sonra

  21. güler dedi ki:

   Merhaba, 05.09.1999’da ilk sigorta girişim yapıldı. Şuan 6.840 gün ödenmiş primim var. Eylül 2019’da 20 yıllık sigortalılık sürem de doluyor. Eğer EYT yasası kabul edilirse bu tarihten sonra emekli olabir miyim? Teşekkürler..

  22. Mehmet dedi ki:

   Slm ben 1970 doğumluyum ssk.giriş tarihim 1988 365 günüm var bağkur girişim 2000 dir 18 yılı bağkur var 1990 yılında 18 ay askerlik yaptım ne zaman emekli olurum saygılar

  23. Mine Onur dedi ki:

   1970 doğumluyum. 20.10 1997 özel bir bankada emekli sandığında 3540 pirim günüm var. 2009 Şubat ayında istifa ettim. %90 engelli çocuğumdan dolayı.
   2000 ve 2008 doğumlu. Acaba EYT yasasından doğum borçlanması yaparsam faydalanabilirmiyim?
   Teşekkürler

  24. Erhan dikili dedi ki:

   11.12.1994 sgk var.6554 gün 1976 doğumluyum.yeni yasa çıkarsa nezaman emekli olurum

  25. Cemal dedi ki:

   Selam ben cemal sigorta girişim 02.11.1988ve primim 4533 günüm var bu günle emekli olmak istiyorum yaşım 49doğum tarihi 20.03.1970 kaç sene uzayabilir

  26. Fatih dedi ki:

   Merhaba 19.07.2005 sigorta baslangici askerlik tarihi 03.12.2003 -2005 arası askerlik borçlanmami yapsam başlangıç 2003 olurmu. ?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Askerlik borçlanması yaparsanız borçlanma yaptığınız süre kadar başlangıcınız geriye çekilir. Ancak 2003 ile 2005 başlangıç arasında yaş ve prim olarak bir fark yok. Sadece prim günü katkısı olur. Bizce ileride prim gününe ihtiyacınız olursa borçlanma yapmanız faydalı olur.

  27. Zeki açıkgöz dedi ki:

   Mrb ben 25.12 1980 doğumluyum sgk girişim 01.07 1999 ben kaç yaşında emekli olurum

  28. Yasemin dedi ki:

   Merhaba ben Yasemin Erdemir 10.10.1984 doğumluyum sgk başlangıcım 10.10.1998 2006 yılında SGK’ya ara verdikten sonra Kasım 2017 yılında tekrar çalışmaya başladım sgklı olmadığım dönemde bir tane çocuğum oldu bundan borçlanma yapabilir miyim? Şu anda toplam prim sayısı 2571 gün ne zaman emekli olabilirim şimdiden teşekkür ederim.

  29. Mehmet Aktas dedi ki:

   Merhaba sayın yetkili,
   1969 doğumluyum. 1990 – 1993 arası Vekil öğretmenlik (600 gün ) 1993-1994 arası askerlik ( 550 gün ) ve 1995-1998 arasında sigortalı olarak bir şirkette ( 1000 gün ) çalıştım. 1998 yılında kamu kurumunda memur olarak göreve başladım ve halen devam etmekteyim. sigorta başlangıcım 1990 dan itibaren sayılır mı yoksa eski hizmetlerimi saydırmam sigorta başlangıcını geriye çeker mi. Kaç yaşında emekli olabilirim.

  30. Özkan Dağlı dedi ki:

   25, 09,1983 doğumluyum 23,11,1998 ilk işe girişim var eyt onaylanırsa bana faydası varmı prim gün sayım 5400

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Eyt onaylanmadı ama Sizde 08/09/1999 öncesi giriş ile Eyt mağduru durumundasınız.

  31. hasan dedi ki:

   06.06.1982 doğumluyum ilk işe giriş 10.07.1998 dir.
   98 yılında 65 gün sigortalı göründüm.
   2004 yılı şubat ayında tekrar sigortalı işe başladım ve halen devam etmekteyim toplam pirimim şuan 5.396 gün.
   normal işe başlama tarihim 98 yılını stajyer sigortası olarak mı yoksa normal sigorta olarak mı kabul ediyor. eyt yasası onaylanırsa ben ne zaman emekli olabilirim. eyt nin bana bir faydası olurmu?
   Tesekkur ederim.

  32. Ahmet dedi ki:

   Merhaba,
   Doğum Tarihim 21/Kasım/1979
   İlk SSK işe Giriş Tarihim 03/Eylül/1998 SSK olarak girişim var bu sürede toplam 3.366 gün ssk primim var.
   Daha sonra Memur olarak Emekli Sandığına tabi oldum ve memur olarak ilk işe giriş tarihim ise 03/08/2011′ den 07/12/2018 tarihine (toplam 7 YIL 4 AY 4 GÜN) kadar emekli sandığına halen tabiyim.
   Askerliğimi 20/Mayıs/1999 yılında gittim ve 20/Kasım/2000 tarihinde terhis oldum. Toplamda 18 ay askerlik sürem mevcut ve borçlandırma henüz yapmadım.
   Bu şartlarda EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim. Şimdiden Teşekkür ederim.

  33. Murat Konuk dedi ki:

   Ben 16/9/1996 da işe giriş yaptım eyt yasası çıkarsa ne zaman emekli olurum 1979 doğumluyum

   1. Cebrail dedi ki:

    Merhaba efendim kolay gelsin.ben 05 05 1978 doğumluyum..ilk ise girişim yani sigorta başlangıç tarihi 13.07.1998 askerliğimi 21 kasım 1998 21 mayıs 2000 arası yaptım.eyt yasalaşırsa nezaman emekli olurum.saygilarimla

  34. Deniz Çeliker dedi ki:

   mrb.meb de kadrolu öğretmen olarak 11.10.1999 da işe başladım.ancak 1998 yılının aralık ayı icerisinde de 5 günlük sigorta kaydim var.dogum tarihim 09.09.1974. ne zanan emekli olabilirim acaba?1998 yılına ait 5 günlük sigorta kaydımın olması emeklilik zamanımı etkiler mi?

  35. beyda aydin dedi ki:

   07.12.1972 dogumlu bir bayanim.10 aralik 1989 baslangicli 2765 gunluk ssk girisim var sonra 1 ocak 2000 tarihinde bagkura gecip 16 sene 5 ay 25 gunluk pirim odemem oldu. Kac yasimda bağkurdan emekli olabiliyorum

  36. Okan dedi ki:

   Merhaba kolay gelsin ben erkek işciyim Yasa şimdilik kabul edilmedi biliyorum ama kabul edilirse ilerki günlerde ben ne zaman emekli olurum
   28.09.1984 Doğumluyum
   Sigorta başlangıcı 01.12.1998
   5973 Gün sayım var
   Yeni yasa kabul edilirse ben ne zaman emekli olabilirim
   Bide askerlik 15 ay yaptim askerlik suresinide ödesem ne gibi faydasi olur

  37. Sedat dedi ki:

   Merhabalar benim 1999’un 2 inci ayindan sigortam başladı şuan prim günüm 5421 fakat emeklilikte yasa takılanların yasası çıkarsa ben emekli olabilirmiyim acaba kafama takılan soru 25 yılı dolduramayanlar bu yasadan yararlanamıyor diye okudum nette acaba ben bu prim günüm ve sigorta başlama tarihim itibari ile yasa çıkar ise emekli olabilirmiyim çok teşekkür ediyorum

  38. KAZIM dedi ki:

   Merhaba.1976 dogumluyum.işe giriş tr.2001 12 ay.4750 günüm var.benim sorum 1999 eylül – 2002 mayıs arası yasa iptal oldu.eyt gecerse bizim durumumuz ne olacak.( 81.mad.506 sayılı kanun ) ayrıca bu saartlarda kıdem tazmınatı 3600 den mi yoksa 4500 den mi yararalana bilirim.askerligi ödesem ne fark eder.nezaman kac pirimle emekli olabilirim yaş haddi nedir.pirim gün sayım kac olmalı.benim gibi 1999 2002 arası yasa boslugunda kalan binlerce kisi var.durumuzedir.toplolarda 2002 sonrası yaş kademeli gecişleri gösterliyor.biz hangi kademeye tabiyiz.170 aradım 60 yaş deyip geciyor.dogrusu nedir.saygılarımla.iyi calışmalar dilerim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    2002 mayıs ayında çıkan yasa 3600 gün ve 15 yılla emeklilik ile ilgili. Bu yasa 1999-2002 yılları arası sigortası başlayanları değil. Söz konusu tarihlerde 3600 gün şartının doldurup emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor. Buna göre de 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün prim ödemiş bulunan sigortalılar diledikleri tarihte yaştan emekli olabiliyorlar.

    Eyt meclis komisyonundan geçemedi.

   2. Emin dedi ki:

    Ilk işe giriş 1990 kaç gün den emekli olabirim

  Sorunuzu Yazın